TORBALI İCRA DAİRESİ

İzmir Torbalı'da 21.000 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

TORBALI İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180214
Şehir : İzmir / Torbalı
Semt-Mahalle : BÜLBÜLDERE MAH. / TORBALI
: 21000

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 26.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/2568 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
315,000 TL
Birinci Satış Günü
:
16.09.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
13.10.2020 10:00
Satış Yeri
:
TORBALI ADALET SARAYI MEZAT SALONU TORBALI/İZMİR -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TORBALI İCRA DAİRESİ
2018/2568 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI: İZMİR İLİ TORBALI İLÇESİ BÜLBÜLDERE MAH. KÖKLÜK MEVKİİ 1 CİLT, 40 SAYFA, 40 PARSELDE KAYITLI 21.000,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TARLA
İMAR PLANI. Gayrimenkul Torbalı Belediyesinin 27.12.2018 tarih ve 20938 sayılı yazısında sözkonusu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı bulunmadığı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 12.09.2012 tarih ve 05.843 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında "Tarım alanı" olarak belirlendiği belirtilmektedir.
KONUMU: Gayrimenkul Köklük mevkiinde olup ulaşım Bülbüldere'den Göllüce istikametine giderken 607 sokağa sapılıp dereyi geçince sağda yaklaşık 150 metre dere kenarındaki taşınmaza ulaşılır. Bülbüldere meskün sahasına 850 metre mesafededir. Taşınmazın etrafında genellikle tarlalalar Zeytinlikler. kümesler ve hayvan damları bulunmaktadır.
ÖZELLİKLERİ : Bülbüldere 40 parsel no.lu taşınmaz tapu kayıtlarında Tarla olarak kayıtlı olup zeminde fiili olarak da tarla olarak zilyet edilmekte olup keşif günü tarlanın ekilmemiş boş olduğu görülmüştür. taşınmazın kadastro yoluna cephesi yoktur. Mevsimine göre dere kenarından ve komşu parseller üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. Topografyası düzdür. Şekli dikdörtgen olup girintili çıkıntılıdır. Meskün sahalara ve elektriği yakındır.
Kıymeti : 315.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında yazılı olduğu gibidir
1. Satış Günü : 16/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 13/10/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MEZAT SALONU TORBALI/İZMİR -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI . İZMİR İLİ TORBALI İLÇESİ BÜLBÜLDERE MAH. KÖPRÜ BAŞI MEVKİİ1 CİLT, 76 SAYFA,76 PARSELDE KAYITLI 3480,00-M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TARLA
İMAR PLANI: GAYRİMENKUL TORBALI BELEDİYESİNİN 27.12.2018 tarih ve 20938 sayılı yazısında söz konusu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 12.09.2012 tarih 05.843 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni planında Tarım Alanı olarak belirlendiği belirtilmektedir.
KONUMU: Gayrimenkul köprübaşı Mevkiinde olup ulaşım Taşınmaza İzmir Ödemiş Yolu üzerinde Atalan Mahallesini geçip Yeni Çİftlik mahallesine girmeden sağa 806 sokağa sapıp yaklaşık 1230 metre mesafede sol tarafta ince uzun taşınmaza ulaşılır. Bülbüldere meskün sahasına 650 metre mesafededir. Taşınmazın etrafında genellikle tarlalar zeytinlikler. kümesler ve hayvan damları bulunmaktadır.
ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz Bülbüldere 76 parsele konu taşınmaz tapu kayıtlarında tarla olarak kayıtlı olup zeminde fiili olarak da tarla olarak zilyet edilmekte olup keşif günü tarlanın ekilmemiş boş olduğu görülmüştür. taşınmaz asfalt yol cephelidir. Topografyası düzdür. Şekli dikdörtgen şeklindedir. İnce uzundur. Meskun sahalara ve elektriğe yakındır.
Kıymeti : 87.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında yazılı olduğu gibidir
1. Satış Günü : 16/09/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 13/10/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MEZAT SALONU TORBALI/İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2568 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları
7- İİK. NUN 127. MAD. Gereğince iş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ve elektronik ortamda yapılan ilanı, tapuda adresi olmayanlar ve tüm ilgililer için tebliğ yerinekaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunması ilan olunur.24/06/2020

Semra KURTULDU
İcra Müdür Yardımcısı
68014

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR