TORBALI İCRA DAİRESİ

İzmir Torba'da 25 dönüm tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

TORBALI İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01120022
Şehir : İzmir / Torbalı
: 25750
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 23.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1064 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1,416,250 TL
Birinci Satış Günü
:
13.04.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
12.05.2020 10:00
Satış Yeri
:
TORBALI ADALET SARAYI MEZAT SALONU TORBALI/İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TORBALI
İCRA DAİRESİ
2018/1064 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI : İZMİR İLİ TORBALI İLÇESİ ÇAYBAŞI MAH. 1772 PARSEL,25.750,00-M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TARLA
ÖZELLİKLERİ . Tapu kayıtlarında tarla niteliğinde olup fiilen de tarla olarak kullanılmaktadır. Komşu parsellerden temin edilen su ile sulu tarım yapma imkanı bulunmaktadır. Topoğrafyası düzgün olup yolu bulunmaktadır. Çevresinde tarlalar zeytinlikler ve fabrika binaları bulunmaktadır. Taşınmazın 926,90 m2 si üzerinde BOTAŞ LEHİNE kurulan daimi irtifak hakkı vardır. Taşınmaz izmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı"nda kalmaktadır.
Tapu kaydındaki şerhler:İRTİFAK. A M:926.90 M2 LİK KISIM ÜZERİNDE BOTAŞ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ)
BEYAN. 2942 sayılı Yasa 7.Mad. şerhi
Kıymeti : 1.416.250,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 13/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 12/05/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MEZAT SALONU TORBALI/İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI : İZMİR İLİ TORBALI İLÇESİ ÇAYBAŞI MAH. 1760 parsel,KİLLİK MEVKİİ 7.500,00-M2 YÜZÖLÇÜMÜ TARLA
ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz tapu kayıtlarındatarla olarak görülmesine rağmen fiili olarak inşaat malzemesi alanı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 1.680,00 m2 alanında bir yapı bulunmaktadır. Yapının 600,00-m2 lik kısmı dava dışı başka bir parsel üzerindedir. Yapının 1,5 m. lik kısmı toprak seviyesi üstünde. yaklaşık 2 m. lik kısmı toprağa gömülüdür.Yapının çatısı demir doğrama üstü trapez saçla kaplıdır. Yapı ruhsatlı değildir. Yapı taş kırma işinde kullanılmaktadır.
Taşınmaz üzerinden yüksek gerilim hattı geçmektedir. Budurum taşınmazın değerini olumsuz etkilemektedir. Elektrik ve su imkanı bulunan taşınmazın topoğrafyası düzgündür.
Taşınmaz İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı"nda kalmaktadır. Taşınmaz üzerindeki yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliğlerine göre 2-B yapı sınıfına girmektedir. Yapının 2018 yılı asgari m2 değeri 483,00 TL dir. Yapı %5 yıpranma özelliği göstermektedir. Bu bilgiler dikkate alınarak parsel üzerinde kalan yapının değeri:1.080,00 m2 x 483,00 TL/m2 x 0,95 = 495.558,00-TL, arazinin değeri 300.000-TL olup Toplam 795.558,00-TL olarak hesaplanmıştır.
Kıymeti : 795.558,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki gibidir
1. Satış Günü : 13/04/2020 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 12/05/2020 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MEZAT SALONU TORBALI/İZMİR -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI : İzmir ili Torbalı ilçesi Çamlıca mah.Yargöçüğü mevkii105 ada, 39 parselde kayıtlı 16.041,13-m2 yüzölçümlü TARLA (ESKİ 395 PARSEL)
ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz Tapu kayıtlarında tarla vasfında olmasına rağmen keşif esnasında kısmen tarla kısmen zeytinlik vasfındadır. Taşınmaz üzerinde zeytin ağaçları, çam ağaçları bulunmaktadır. Kısmen makilik olduğu tespit edilmiştir.
Taşınmazın ulaşımı iyidir. Topoğrafyası düzgün değildir. Elektrik, su imkanları bulunan taşınmazın kadastral yolu bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde TEK lehine 6904,00 m2 ve TEİAŞ lehine 3490,88 m2 daimi irtifak hakkı bulunmaktadır. Ancak taşınmaz üzerinde ki irtifak haklarının süreleri sona ermiştir.
Taşınmaz İzmir BüyükşehirBütünü Çevre Düzeni Planhında "Tarım alanı"nda kalmaktadır Ayrıca parselin 2097 nolu Jeotermal işletme Ruhsat Alanına ait 1.derece Koruma alanı Sınırı içinde kaldığı. Torbalı Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/06/2018 tarih ve 11096 sayılı yazılarında bildirilmiştir. Bu durum taşınmazın değerini en az %10 oranında düşürmektedir.
TAPU KAYDINDAKİ ŞERHLER:
İRTİFAK. TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 6904 M2 LİK KISMI ÜZERİNDE TEK DAİMİ İRTİFAK HAKKI
İRTİFAK. TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 3490.88 M2 KISIM ÜZERİNDE TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR
Kıymeti : 561.440,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki gibidir
1. Satış Günü : 13/04/2020 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 12/05/2020 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MEZAT SALONU TORBALI/İZMİR -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI : İzmir ili Torbalı ilçesi Çaybaşı mah.Killik mevkii 20 Cilt, 1943 Sayfa,1943 Parselde kayıtlı , 4.562,00-m2 yüzölçümlü, TARLA
İMAR PLANI:Gayrimenkul Torbalı Belediyesinin 21.06.2018 tarih ve 11096 sayılı yazısında Parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 lik uygulama imar planında bulunmadığı;
İzmir BüyükŞehir belediye Meclisinin 12.09.2012 tarih ve 05.843 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli izmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni planında Plan ölçeği gereği şematik olmakla birlikte "Tarım Alanı" kullanım kararında kaldığı belirtilmektedir.
Konumu: Gayrimenkul Killik mevkiinde olup ulaşım Torbalı Bayındır Karayolunun sanayiyi geçtikten sonra fetrek çayı köprüsünü Bayındır istikametine geçince sol taraftaki köprüden yaklaşık 240 mt.mesafedeki döner kavşaktan geri Torbalı istikametine dönüp hafriyat malzemesi satılan yerin doğusundan kuzey istikametine giden yoldan yaklaşık 750 mt mesafeden sağa dönüldüğünde içerisinde beton duvar ve makinalar olan taşınmaza ulaşılır.
ÖZELLİKLERİ: Tapu Kayıtlarında tarla olarak kayıtlı olmasına rağmen fiilen kum-çakıl depolama sahası ve geçiş yolu olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın elektriği ve artezyen suyu bulunmaktadır. Taşınmaz toprak yola cephelidir. Topografyası ve geometrisi düzgündür. Taşınmaz İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Tarım alanı"nda kalmaktadır.
Taşınmaz üzerinde bulunan artezyen ve elektrik tesisasının dava tarihdeki değerinin
Artezyen için maktuen20.000-TL
Elektrik tesisası için maktuen 6.000-TL, Arazinin değeri 182,480-TL olup Toplam değeri bilirkişi raporunda 208.480,00-TL olarak belirtilmiştir.
Kıymeti : 208.480,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki gibidir
1. Satış Günü : 13/04/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 12/05/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MEZAT SALONU TORBALI/İZMİR -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI : İzmir ili Torbalı ilçesi Çaybaşı köyü 1766 no.lu parsel ve Killik mevkiindekain. 3450,00 m2 miktarında ve Tarla vasfındadır
ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz Tapu kayıtlarında tarla olarak görülmektedir. Taşınmaz fiilen kapama zeytinlik olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz üzerinde15-20 yaş aralığında zeytin ağaçları mevcuttur.Taşınmaz topoğrafyası düzgündür . ulaşım imkanı vardır. Çevresinde zeytinlikler, tarlalar ve fabrika binaları bulunmaktadır. Taşınmaz İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" nda kalmaktadır.
Kıymeti : 172.500,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki gibidir
1. Satış Günü : 13/04/2020 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 12/05/2020 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MEZAT SALONU TORBALI/İZMİR -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI : İZMİR İLİ TORBALI İLÇESİ ÇAYBAŞI MAH.KİLLİK MEVKİİ.1945 parsel, 1.862,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TARLA
ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz Tapu kayıtlarında tarla olarak kayıtlı olmasına rağmen fiilen kum-çakıl depolama sahası ve geçiş yolu olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın elektriği ve artezyen suyu bulunmaktadır. Taşınmaz toprak yola cephelidir.Topoğrafyası ve geometrisi düzgündür. Taşınmaz İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanın"nda kalmaktadır.
Kıymeti : 74.480,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki gibidir
1. Satış Günü : 13/04/2020 günü 12:05 - 12:10 arası
2. Satış Günü : 12/05/2020 günü 12:05 - 12:10 arası
Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MEZAT SALONU TORBALI/İZMİR -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1064 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR