MENEMEN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Menemen'de 7500 m² tarla açık artırma usulü ile satılacaktır

MENEMEN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130804
Şehir : İzmir / Menemen
Semt-Mahalle : MUSABEY MAH. / MENEMEN
: 7500
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 13.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİGÜN 15.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Musabey Mah. Köy civarı mevkii Menemen/İZMİR adresinde ve Menemen Tapu Müdürlüğünün 401 parselinde kayıtlı olup 7.500,00 m² yüzölçümlü tam hisseli tarla
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MENEMEN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MENEMEN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

GAYRİMENKUL: Musabey Mah. Köy civarı mevkii Menemen/İZMİR adresinde ve Menemen Tapu Müdürlüğünün 401 parselinde kayıtlı olup 7.500,00 m² yüzölçümlü tam hisseli tarla niteliğindedir.
Satış (Açık Artırma) 08.04.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’de Menemen Vergi Dairesi Müdürü odasında yapılacak olup, satış süresi 10 dakikadır.
Gayrimenkul; 265.000,00 TL. olarak takdir edilen rayiç değer üzerinden açık artırmaya çıkarılacak olup, alınacak teminat tutarı 19.875,00 TL. nakit para veya kesin ve süresiz olmak şartıyla 19.875,00 TL.’lik Banka Teminat Mektubu alınacaktır.
MÜŞTEREK HÜKÜMLER: Gayrimenkule ait şartname Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğü Kovuşturma Bölümü Satış Servisinden temin edilebilir.
1- Teminatın yatırılacağı tarih ve saati ile yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği: Gayrimenkulün satışına iştirak etmek isteyenler teminat bedelini, Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine en son Açık Artırma (İhale) günü saat:12:30’a kadar yatıracaklardır. Teminatın verildiğine ilişkin olarak Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesinden alacakları Alındı ( Vergi Dairesi Alındısı – Menkul Kıymetler Alındısı) Belgelerini de aynı süre içerisinde Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
2- Gayrimenkul açık arttırma sonucu üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki arttırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan rayiç bedelin %75’ni bulmadığı veya amme alacağının rüçhanı olan alacaklardan fazla çıkmadığı veya masrafları karşılamadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün sonra 15/04/2020 Çarşamba günü saat 14:00’de Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğünde tekrar arttırmaya çıkarılacaktı r.
3- Satış Kararının Damga Vergisi, %18 Katma Değer Vergisi, Tapu Harcı, ve diğer satış giderleri alıcı tarafından ödenecektir.
4- Gayrimenkul kendisine ihale olan kimse, ihale bedelini derhal veya talep edilmesi halinde satış komisyonunca verilecek mühlet içerisinde peşin ödemezse, ihale fesh edilir ve Gayrimenkul Satış Komisyonunca derhal 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alacaklılara herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilan ile iktifa olunur.
Birinci defa kendisine ihale yapılan ve ihale bedelini ödemeyen kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur.
5- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında adı ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yapılmış sayılır.
6- İhaleye katılanlar şartnameyi okumuş ve tüm şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

İLAN OLUNUR

10/02/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR