MENEMEN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Menemen'de 701 m² bağ icradan satılıktır (1/16 hisse)

MENEMEN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01121338
Şehir : İzmir
: 701
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 25.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1258 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
32,500 TL
Birinci Satış Günü
:
10.03.2020 10:30
İkinci Satış Günü
:
06.04.2020 10:30
Satış Yeri
:
Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda MENEMEN / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MENEMEN
İCRA DAİRESİ
2018/1258 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Menemen ilçesi, Doğa Mahallesi, Hamamlıkuyu mevkii, 1210 parsel sayılı taşınmaz dosyadaki tapu kaydına göre11.225,00 m² yüzölçümlüdür, tapuda 13.ciltte, 1201 sayfada, “bağ” olarak işlidir ve 1/16 hissesi borçluya aittir. Borçluya düşen hisse 701,56m2’ye tekabül etmektedir. Taşınmazın 9 adet daha hissedarı mevcuttur. Doğa Mahallesinde bulunan söz konusu parsel, kuş uçuşu olarak, İzmir- Çanakkale Karayoluna 1,6 km, Menemen Otogarı’na 2 km, Doğa Köy merkezine 2,6 km. Mesafededir. Satışa konu parselin mahallinde yapılan incelemede; toprak yapısının derin sürümlü, tarıma elverişli, tarla- bahçe ziraatine uygun, sulama imkanı bulunan, elektrik hattı çekili, killi-tınlı yapıda, düz, taşsız, toprak yapısında olduğu anlaşılmıştır.
Parsel üzerinde aşağıdaki tabloda yer alan ağaçların mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Ağaç cinsi Adet Yaşı 1 ağaç bedeli Çarpım
Nar 7 5 yaş 100,00 TL 700,00 TL
Nar 1 Fidan 5,00 TL 5,00 TL
Erik 7 5 yaş 200,00 TL 1.400,00 TL
Ayva 2 7 yaş 100,00 TL 200,00 TL
Elma 3 4 yaş 30,00 TL 90,00 TL
Kayısı 2 3 yaş 30,00 TL 60,00 TL
Kayısı 2 10 yaş 300,00 TL 600,00 TL
Mandalin 3 Fidan 20,00 TL 60,00 TL
Mandalin 5 3 Yaş 30,00 TL 150,00 TL
Mandalin 5 5 yaş 100,00 TL 500,00 TL
Armut 3 5 yaş 125,00 TL 375,00 TL
Asma 2 Fidan 5,00 TL 10,00 TL
Asma 7 4 yaş 40,00 TL 280,00 TL
Şeftali 2 10 yaş 300,00 TL 600,00 TL
Ceviz 1 3 yaş 50,00 TL 50,00 TL
Ceviz 1 6 yaş 200,00 TL 200,00 TL
Limon 1 8 yaş 400,00 TL 400,00 TL
Dut 2 20 yaş 500,00 TL 1.000,00 TL
İncir 1 20 yaş 500,00 TL 500,00 TL
Yeni dünya 1 5 yaş 150,00 TL 150,00 TL
Zeytin 10 Fidan 10,00 TL 100,00 TL
Zeytin 45 5 yaş 150,00 TL 6.750,00 TL
Zeytin 21 10 yaş 250,00 TL 5.250,00 TL
Ayva 1 Fidan 10,00 TL 10,00 TL
Elma 2 5 yaş 125,00 TL 250,00 TL
Kayısı 1 20 yaş 500,00 TL 500,00 TL
Kiraz 1 Fidan 10,00 TL 10,00 TL
Dut 1 Fidan 10,00 TL 10,00 TL
Asma 8 4 yaş 40,00 TL 320,00 TL
Cennet Hurması 1 2 yaş 30,00 TL 30,00 TL
Cennet Hurması 7 5 yaş 150,00 TL 1.050,00 TL
TOPLAM 156 21.610,00 TL
Arazinin toprak yapısı ile konumu dikkate alındığında ve yapılan araştırmalar neticesinde, mahallinde oluşan bugünkü rayiçlere göre tarla olarak metre karesinin 40,00 TL’den, alınıp-satılabileceği tespit edilmiştir. Söz konusu parsel geometrik olarak şekilsiz olup düz bir topoğrafyaya oturmaktadır. Parselin sınırları telle çevrilidir, parsel içinden kadastral paftada yer almayan toprak yol geçtiği görülmüştür. Parsel üzerinde biri 60m2, diğeri 45m2 olmak üzere 2 adet tek katlı konut yapısı ve depo ekleri mevcuttur. Konut yapıları yığma strüktür olup çatıları eternit ile örtülüdür. Cepheleri sıvalı, boyalı, kapıları demir doğramadır. Yapılardan birinin pencereleri pvc, diğerinin pencereleri demir doğramadır. İç mekanda zeminin beton, duvarların beyaz boyalı, tavanın sunta kaplı olduğu görülmüştür. Dosyada muhdesata ilişkin bir beyan bulunmadığından tüm yapıların değeri hisselere eşit olarak bölünmüştür. Yapılan fiziki incelemeye göre yapıların yaşına uygun amortisman düşülmüştür. Satışa konu parsel tek tapu olup kat irtifakı kurulmamıştır ve yapıların bu haliyle ayrı ayrı satılması mümkün değildir.
-Arazi Bedeli : 11.225 m2 x 40 TL/m2 = 449.000 TL(Bakınız B maddesi)
-Ağaç Bedeli: 21.610 TL ((Bakınız B maddesi)
- Bina Bedeli : 49.000 TL(Bakınız C maddesi)
- Yuvarlama: 390 TL
GENEL TOPLAM :520.000 TL hesaplanmıştır.
Satışa konu taşınmazla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde konu parselin mevkisi, çevre yapılaşması ve çevredeki donatılar, ana arterlere ve çevre yollarına mesafesi, yapı özellikleri, yaşı, yapım tarzı ve malzeme kalitesi, imar durumu, yönü, manzarası ve önü açıklığı, ulaşım kolaylığı gibi olumlu ve olumsuz tüm faktörler göz önüne alındığında, günümüz ekonomik koşulları itibariyle Belediye nezdinde bir problemi ve borcu bulunmadığı varsayılarak bugünkü mevcut durum değerinin 520.000 TL (Beşyüzyirmibin Türklirası) olacağı, borçluya ait 1/16 hisseye 701,56m2 alan ve 32.500 TL değere tekabül ettiği tespit edilmiştir.
Adresi : Menemen / İZMİR
Yüzölçümü : 701,56 m2
Arsa Payı : 1/16
İmar Durumu : Taşınmaz Menemen ilçesinin, Doğa mahallesi, 1210 nolu parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir bütünü çevre düzeni planında tarım alanı, taşkına maruz alan ve Büyükova koruma sınırı içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 32.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 06/04/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda MENEMEN / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1258 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 22/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR