KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir/Kiraz'da 28.345 m² tarım arazisi icradan satılıktır

KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063915
Şehir : İzmir / Kiraz
: 28345
Yayınlandığı Gazeteler

KÜÇÜK MENDERES DOĞUŞ 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/278 ESAS
Muhammen Bedeli
:
322,878 TL
Birinci Satış Günü
:
03.12.2019 10:45
İkinci Satış Günü
:
02.01.2020 10:45
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Kiraz Belediyesi Zabıta Amirliği KİRAZ / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KİRAZ İCRA DAİRESİ
2018/278 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :İzmir ili, Kiraz ilçesi, İğdeli Mah. 260 ada 8 parsel nolu 28.345,15 m² yüzölçümünde tapu siciline tarla vasfı ile işlenmiştir. Taşınmazın kuzeyi ve doğusu kadastro yolu diğer yönleri komşu parseller ile çevrilidir. Ortalama % 15 eğimli olan taşınmaz organik maddeleri ve derinliği az, kumlu-tınlı toprak yapısında, arazi kullanım kabiliyeti açısından 2. Sınıf mutlak tarım arazisidir. Taşınmazın içerisinde çeşitli cins ve sayıda meyve ağaçlarının olduğu tespit edildi. Taşınmazın bulunduğu mevkide genel olarak kuru tarım ve bahçe tarımının yapılmaktadır. Kiraz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 19.04.2018 tarih ve 80747147-1952 sayılı yazısı incelendiğinde 260 ada 8 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı sınırları dışında, İzmir-Manisa Planlama bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Tarım Arazisi vasfındadır, Taşınmaz içindeki Mesken nitelikli yapılar yola cepheli araları yaklaşık 3 mt aralıdır. Parselin batı yönünde bulunan yapılardan güneyde olan yapı kullanılmakta olmasına karşın kuzey yönündeki yapı daha fazla yıpranmış halde idi. İki yapı da 63,00 m² taban alanlıdır. Yığma tarzda taş malzemeden imal edilmiştir.Pencere doğramaları demir doğrama kapılar ahşap malzemeden imal edilmiştir.Yapının üzeri ahşap çatı ve kiremit ile örtülüdür. Tuvalet dışarıdadır. Güneyde olan yapının bir cephesi sıvalı ve boyalı diğer cephelerde sıva ve boya bulunmamaktadır. Güney batıda bulunan mesken nitelikli yapının doğu cephesinde, yapıya bitişik olarak taş malzemeden yığma tarzda imal edilmiş 27,00 m² hayvan damı yer almaktadır. Demir profil kapıya sahip yapının üzeri galvanizli oluklu saç levha ile örtülüdür. Kuzey batıda bulunan mesken nitelikli yapının doğu yönünde tuğla malzemeden yığma tarzda imal edilmiş hayvan ağılı yer almaktadır. Bu yapının bir kısmı saman deposu olarak kullanılmaktadır. Zemin grobeton ile kaplı yapı 125,00 m² oturma alanlıdır. Çatı örtüsü ahşap dilmeler üzeri kiremit malzemedir. Güney batıda bulunan mesken nitelikli yapının doğu yönünde taş malzemeden yığma tarzda yapılmış bir hayvan ağılı daha bulunmaktadır. İçerisinde sabit yem ve kilit alanları bulunan yapı kiremit malzeme ile örtülmüştür. Elektrik ve içme suyu şebeke hattı imkanlarından faydalanan taşınmaz keşif tarihi itibariyle kullanılmaktadır. KDV oranı %18 olup Muhammen bedeli : 322.878,25 TL ( Yalnız Üç yüz yirmi iki bin sekiz yüz yetmiş sekiz Türk Lirası, yirmi beş kuruş)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/12/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 02/01/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Kiraz Belediyesi Zabıta Amirliği KİRAZ / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Ancak artırma esnasında nispetsiz artırma yapılması halinde (elektronik olarak yapılan artırma hariç) İ.İ.K. 114/2 maddesine göre artırmanın tarzı Müdürlüğümüzce değiştirilebilecektir. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde ve Müdürlüğümüzce uygun görüldüğünde veya re'sen (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
3- Maliye bakanlığının KDV genel tebliği uyarınca KDV bedeli ihale bedeli ile birlikte veya bir sonraki gün mesai sonuna kadar beyan edilerek ihale alıcısı tarafından yatırılması zorunludur, aksi takdirde ihale kararı kaldırılacaktır. KDV'den istisna olan hükümler mahfuzdur.1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7-İ.İ.K. 127. maddesi gereğince İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçecektir.
8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/278 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR