KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Kiraz Tumbullar'da 2.984 m² tarım arazisi icradan satılıktır (çoklu satış)

KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063919
Şehir : İzmir / Kiraz
Semt-Mahalle : TUMBULLAR MAH. / KİRAZ
: 2984
Yayınlandığı Gazeteler

KÜÇÜK MENDERES DOĞUŞ 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/33 Talimat
Muhammen Bedeli
:
74,616 TL
Birinci Satış Günü
:
03.12.2019 10:15
İkinci Satış Günü
:
02.01.2020 10:15
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Kiraz Belediyesi Zabıta Amirliği KİRAZ / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KİRAZ
İCRA DAİRESİ


2019/33 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 No'lu taşınmazın özellikleri :İzmir İli, Kiraz İlçesi Tumbullar Köyü 162 Ada 21 Nolu Parsel alanı 2.984,64m2 olup, taşınmazın kuzey yönü kadastral yol diğer yönleri komşu parseller ile çevrilidir. Parsel tapu kaydında Bahçe vasfındadır. Fiili durumda ise bu özelliğini korumaktadır.Taşınmaz kumlu-killi toprak yapısında, yaklaşık %5 eğimli, organik maddeleri ve derinliği iyi düzeyde, 1. sınıf tarım arazisidir.Taşınmaz ve çevresinde benzer tarım arazileri bulunup keşif günü itibari ile taşınmaz içerisinde kiraz ağaçlarının dikili olduğu tespit edildi.Taşınmaz içerisinde sondaj sulama suyu bulunmayıp sulama dışarıdan sağlandığı bilgisine ulaşılmıştır.Dosyada bulunan Kiraz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 08.03.2019 tarih ve 80747147-1103 sayılı yazısı incelendiğinde 162 ada 21 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı sınırları dışında olduğu, İzmir-Manisa Planlama bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Tarım Arazisi vasfındadır, denilmektedir.Değer tespiti yapılacak 162 ada 21 parsel nolu içerisindeki ağaçlar ile birlikte taşınmazın değeri; Pazar değeri yöntemi, konumu, mevkii göz önüne alınarak kıymeti bulunmuştur. Taşınmazın sulama imkanlarının olması - kadastral yola cepheli olması- eğimsiz olması - 1. sınıf tarım arazisi olması değerini olumlu etkilemekte, bağlı bulunduğu merkez ilçeye uzak olması değerini olumsuz etkilemektedir.
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 74.616,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 03/12/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 02/01/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Kiraz Belediyesi Zabıta Amirliği KİRAZ / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 No'lu taşınmazın özellikleri :İzmir İli, Kiraz İlçesi Tumbullar Köyü/Mahallesi 187 Ada 1 Nolu Parsel alanı 6.096,05 m2 olup, taşınmazın batı - güney ve kuzey yönü komşu parsel doğu yönü ise kadastral yol ile çevrilidir. Parsel tapu kaydında Tarla vasfındadır. Fiili durumda ise bu özelliğini korumaktadır.Taşınmaz kumlu-tınlı taşlı toprak yapısında, yaklaşık %30 eğimli, organik maddeleri ve derinliği az düzeyde, 3. sınıf tarım arazisidir.Taşınmaz ve çevresinde benzer tarım arazileri bulunup keşif günü itibari ile taşınmaz içerisinde ekili dikili herhangi bir ürün bulunmamaktadır.Keşif günü itibari ile taşınmaz içerisinde sondaj sulama suyu bulunmayıp, sulama imkanı yoktur.Dosyada bulunan Kiraz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 08.03.2019 tarih ve 80747147-1103 sayılı yazısı incelendiğinde 187 ada 1 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı sınırları dışında olduğu, İzmir-Manisa Planlama bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Tarım Arazisi vasfındadır, denilmektedir.Değer tespiti yapılacak 187 ada 1 parsel nolu taşınmazın değeri; Pazar değeri yöntemi, konumu, mevkii göz önüne alınarak kıymeti bulunmuştur. Taşınmazın sulama imkanlarının olmaması - yaklaşık % 30 eğimli olması- bağlı bulunduğu merkez ilçeye uzak olması - 3. sınıf tarım arazisi olması değerini olumsuz etkilemekte, taşınmazın yolunun olması değerini olumlu etkilemektedir.
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 36.576,30 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 03/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 02/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Kiraz Belediyesi Zabıta Amirliği KİRAZ / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Ancak artırma esnasında nispetsiz artırma yapılması halinde (elektronik olarak yapılan artırma hariç) İ.İ.K. 114/2 maddesine göre artırmanın tarzı Müdürlüğümüzce değiştirilebilecektir. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde ve Müdürlüğümüzce uygun görüldüğünde veya re'sen (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.

3- Maliye bakanlığının KDV genel tebliği uyarınca KDV bedeli ihale bedeli ile birlikte veya bir sonraki gün mesai sonuna kadar beyan edilerek ihale alıcısı tarafından yatırılması zorunludur, aksi takdirde ihale kararı kaldırılacaktır. KDV'den istisna olan hükümler mahfuzdur.1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7-İ.İ.K. 127. maddesi gereğince İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçecektir.

8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/33 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 03/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR