GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Karabağlar Bozyaka'da 83 m² tarla açık artırma usulüyle satılıktır (42752/4907520 hisse)

GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091821
Şehir : İzmir / Karabağlar
Semt-Mahalle : BOZYAKA MAH. / ZİNCİRLİKUYU
: 83
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İLKSES 06.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mh. Yeşillik Cd. No:194, 196
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2019 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü
Satış Komisyonu Başkanlığı


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


1- Satışa çıkarılan gayrimenkulün
bulunduğu mahalle, sokak ve kapı no: İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mh.
Yeşillik Cd. No:194, 196

2-Satışa çıkarılan gayrimenkulün
durumu ve vasıfları : İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka mahallesi, 3471 ada, 95 parsel, 9.585,00 m² yüzölçümlü olup, General Asım Gündüz mahallesi, Yeşillik caddesi, No:194-196 Karabağlar/İZMİR posta adresinde konumlu tarla vasıflı gayrimenkulün 42752 / 4907520 hissesine isabet eden 83,50 m² dir. Taşınmaza ulaşım için H.Edip Adıvar caddesi üzerinde Gaziemir yönünde ilerlenir iken Kestelli Köprüsü geçildikten yaklaşık 890 m sonra Yeşillik caddesine bağlandiği noktada, sağda konumlu İzsu’nun Deposunun yer aldığı arsasıdır. Taşınmazın bulunduğu bölgeye dolmuş, otobüs ve tren gibi ulaşım araçlarıyla da kolay ulaşım sağlanabilmektedir. Bölge 4-5 katlı çok yıllık ticaret nitelikli yapıların yoğunlukta olduğu, Karabağlar ilçesinin sanayi ve ticaret bölgelerinden biri olup, mobilya atölyeleri ve satış mağazaları bulunmaktadır. Ticari aktivetinin yoğun olduğu bölgede küçük çaplı ticaret birimleri (market,lokanta vs.) kısa mesafede karşılanabilmektedir. Karabağlar Kadastro Müdürlüğünde yapılan incelemelerde 1 katlı 393 m² alanlı, 1 katlı 146 m² alanlı ve 3 katlı 175m²alanlı yapıların işle olduğu, ancak Karabağlar Belediyesi kayıtlarında parsel üzerindeki yapılara ait resmi bir evrağa rastlanılamamıştır.
3- Gayrimenkulün artırılmasına esas
olmak üzere biçilen rayiç değer : 360.461,00-TL
4- Artırmaya iştirak için alınacak
teminat tutarı ve nelerin teminatlar
olarak alınacağı : 27.035,00-TL tutarında para, bankalar ve özel finans
kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektubu,
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma
senetleri veya Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve
Tahvilat”Bu esham ve tahvilat,teminatın kabul edilmesine
en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla
değerlendirilir.”
5- İhalenin yapılacağı yer, gün,saat: Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğünde 24.12.2019
Salı 15:30-15:45 arasında yapılacaktır.
6- Gayrimenkul Satış Şartnamesinin
nereden alınabileceği veya görülebileceği: Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi
7- Teminatın yatırıldığına dair Alındı
Belgesinin nereye, hangi tarih ve
saate kadar ibraz edileceği : Satış saatinden yarım saat öncesine kadar
Satış Komisyon Başkanlığı'na
8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç bedelin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılayamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırmanın 7 gün daha uzatılarak 31.12.2019 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacağı ;
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılacağı,
10- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu ,
Başkaca bilgi edinmek isteyenlerin Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi'ne müracaat etmeleri ;
İLAN OLUNUR.


Rasime SAVRAN
Satış Komisyon Başkanı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR