İZMİR 25. İCRA DAİRESİ

İzmir Güzelbahçe Çamlı'da 8861 m² tarım arazisi icradan satılıktır(çoklu satış)

İZMİR 25. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113823
Şehir : İzmir / Güzelbahçe
Semt-Mahalle : ÇAMLI MAH. / GÜZELBAHÇE
: 8861
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 11.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/3249 Esas
Muhammen Bedeli
:
675,000 TL
Birinci Satış Günü
:
17.02.2020 16:00
İkinci Satış Günü
:
16.03.2020 16:00
Satış Yeri
:
İzmir Adliyesi Mezat Salonu G Blok No: 9 Zemin Kat Bayraklı / İzmir

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR
25. İCRA DAİRESİ
2017/3249 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Tapu Kaydı : İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Güzelbahçe TM, Çamlı Köyü, Kırlar Mevkiinde kain tapunun ;Cilt 3, Sayfa 275, 2649 ada , 1parsel de kayıtlı 8.861,42 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz tam paylıdır. ( Tashihen devir ( kurumlar arası ) 26.08.2014- 2665 yev. )
İmar Durumu : İzmir ili, Güzelbahçe İlçesi, Çamlı Mahallesi, 2649 parsel , kısmen köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalmakta kısmen de 1 / 25000 ölçekli çevre düzeni planına istinaden bölge parkı, büyük kentsel yeşil alana isabet etmektedir. Bu alanda 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.
Taşınmaz ile ilgili incelemeler : Parsel üzerinde Çiçek Sokaktan 4 numaraya isabet eden yığma meskenin Bodrum ve Zemin Kattan ibaret olup kısmen iskan edilir, kısmen kaba inşaat seviyesinde natamam ve iskan edilemez halde olduğu görülmüş, meskenin kapalı olması nedeniyle içerisini görmek ve kim tarafımdan iskan edilir halde olduğunu tespit etmek mümkün olmamıştır. İBŞB tarafından üretilen sayısal fotogrametrik harita üzerinden yapılan ölçümlemede ; Parsel üzerindeki binanın dıştan dışa brüt 86.63 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilmiş dikme ve taşıyıcılar üzeri oluklu levha kaplı, etrafı açık halde sundurma mevcut olupo bunların dışında parsel üzerinde başka yapı ve muhdesat bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaz Çamlı Köyü, köy yerleşil alan sınırı içerisinde yer almaktadır.
Taşınmazın toprak yapısı: Tespit konusu taşınmaz, kumlu tınlı bünyede %10-30 arası dalgalı topoğrafyaya sahip susuz tarım arazi olup keşif esnasında taşınmaz üzerinde uzun zamandır tarımsal faaliyetin yapılmadığı ve üzerinde ekonomik getirisi olan herhangi bir tarla bitkisi veya ağaç bulunmadığı tarafımızca tespit edilmiştir.
Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle ;Çamlı Mahallesi, Kadri Kalkan Camiine, Kültür Sokağa, Çamlıca Caddesine, İzmir- Seferihisar Karayoluna yakın ve yürüme mesafesinde olup taşınmaza ulaşım kolaydır.
Kıymeti : 675.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 17/02/2020 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 16/03/2020 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : İzmir Adliyesi Mezat Salonu G Blok No: 9 Zemin Kat Bayraklı / İzmir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Tapu Kaydı: İzmir İli. Güzelbahçe İlçesi. Yelki Köyü, Kostamen Mevkii, 3Cilt,261 Sayfa No,2174 Ada, 2 Parsel, 1.580,85 m2, Palamutluk Ana taşınmaz niteliği
İmar Durumu:1/1000 ölçekli yelki uygulama imar palnı kapsamında ayrık nizam, 2 katlı konut adasına isabet etmekte olup, İmar Kan.18. Maddesine tabidir ve belediye encümeni tarafından belirlenen düzenleme saha sınırı içerisinde kalmaktadır.
Taşınmaz ile ilgili incelemeler: Adnan Menderes Caddesinden 11/2 numaraya isabet eden tek katlı kapısız yapı ile 13 numaraya isabet eden tek katlı kapı- pencere doğramaları takılı , pencere camları kırık ve kullanılmayan yapı ve arsasıdır.Parsel güney- doğusunda Adnan Menderes Caddesine cepheli olup diğer yönlerde diğer parsellere komşudur.Parsel üzerinde 11/2 nolu ve 13 nolu 2 adet yapı mevcut olup söz konusu yapıların kullanılmadığı görülmüştür. 11/2 numaralı tek kapısız yapının 39,78 m2 brüt alanlı,13 kapı numaralı tek katlı yapının ise 199,70m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir.Taşınmazlar %50 yıpranma paylıdır. Toprak yapısı, kumlu, tınlı bünyede %0-10 arası değişken topografyaya sahip orta bünyeli susuz tarım tarazisi vasıfları taşımaktadır.Taşınmazın, erezyon, tuzluluk, alkalilik,drenej gibi bitki gelişimini olumsuz etkileyecek herhangi bir problemi bulunmamaktadır. Taşınmazın keşif esnasında 50 yaş üzeri 10 adet palamut ağacı bulunduğu, uzun zamandır tarımsal faaliyet yapılmadığı ve bakımsızdır. Bulunduğu konum itirbariyle,2453,2447 sokaklara İzmir-Seferihisar Kara yoluna, İnka Yelki Evlerine, Özel Güzelbahçe Piri Reis Okullarına yakın ve yürüme mesafesinde olup, taşınmaza ulaşım kolaydır.
Kıymeti : 523.940,90 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 17/02/2020 günü 16:10 - 16:15 arası
2. Satış Günü : 16/03/2020 günü 16:10 - 16:15 arası
Satış Yeri : İzmir Adliyesi Mezat Salonu G Blok No:9 Zemin Kat Bayraklı/ İzmir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3249 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR