SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İzmi/Seferihisar ilçesi'nde tarla vasfında taşınmaz mahkemeden satılık

SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910240
Şehir : İzmir / Seferihisar
Semt-Mahalle : SIĞACIK MAH. / SEFERİHİSAR
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Satış Memurluğu
Dosya No
:
2018/20 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1,354,850 TL
Birinci Satış Günü
:
13.02.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
20.03.2019 14:30
Satış Yeri
:
SEFERİHİSAR ADLİYESİ HÜKÜMET KONAĞI SULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİ SEFERİHİSAR / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SEFERİHİSAR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Taşınmazın Özellikleri : Tapunun İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, Bodrum Mevkii, 89 ada 16 parselde kayıtlı, 18.160,00 m2 miktarlı, "kerpiç damı olan tarla" vasfındaki taşınmaz, Sığacık Mahallesi yerleşiminin güneyinde Bodrum Mevkiinde kalmaktadır. 139/3 nolu sokaktan numarataj alan (Kapı No:20) taşınmaz üzerinde 126 m2'lik dışı sıvasız, betonarme-yığma bir ev bulunmaktadır. Yapının arkeolojik sit alanı kararından önce yapıldığı düşünülmektedir. Taşınmaz üzerinde hayvan barınağı olarak kulanılan basit yapıların ekonomik değeri bulunmamaktadır. Evin, bodrum kısmının bir bölümü odunluk ve depo olarak kullanılmakta olup hali hazırda mesken olarak kullanılmaktadır. Ev kısmen yığma, kısmen betonarmedir. Evin açık çatı terasının üzerine çelik konstrüksiyon oluklu saç örtülü sundurma inşa edilmiştir. Ev oldukça yüksek yıpranma oranına sahiptir. Mesken olarak kullanılan bölüm iki kısımdan ibarettir. 1. bölüm iki oda salon, mutfak, bonyo+WC'den ibarettir. Zemin ahşap laminat kaplıdır. İç kapılar ahşap amerikan panel kapıdır. Dış doğrama PVC'dir. 2. bölümde iki oda, mutfak, banyo+WC'den ibarettir. Mahallinde yapılan görsel incelemede yapının % 50 yıpranma oranına sahip olduğu anlaşılmıştır. Brüt 126,00 m2 olan yapının net kullanım alanı (faydalı alan) 100,00 m2'dir. Yapının kıymeti 2018 yılı yapı yaklaşık birim fiyatlarından yararlanarak 3-A sınıfı yapı olarak hesaplanmıştır. Taşınmaz, kumlu-tınlı toprak yapısında olup, doğu-batı ekseninde ortalama % 8 eğimli bir topografik yapıdadır. Taşınmazın parsel sınırında 3 adedi 50-60 yaş ve üzeri yaşta toplam 13 adet mahsuldar zeytin ağacı bulunmaktadır. Parselin eğiminin az olduğu bir kısmında düzenli sıra aralarıyla dikili bakımsız ve düşük verimde olan 40-45 yaşlarda 70 adet mandarin ağacı bulunduğu, sulu tarım yapılan arazilerden olduğu, büyük kısmının da işlenmemiş boş tarla görünümünde olduğu ve boş tarlanın aralarında seyrek olarak meşe ağaçlarının da bulunduğu, diğer parsele komşu arasındaki zeytin ağaçlarının aralarında da meşe ağaçlarının bulunduğu gözlenmiştir. Bu sınırlarda sınır belirlemek amaçlı dikildiği düşünülen 50 ile 80 yaş arasında değişen yaşlarda 13 adet mahsuldar zeytin ağacı tespit edilmiştir. Doğu ve güneyi kadastral yolu cepheli olan taşınmaz, Sığacık Mahallesi yerleşimine 1 km mesafededir. Taşınmaza ulaşım zeminde mevcut olan stabilize yol ile sağlanmaktadır. Taşınmazın elektrik ve su imkanı bulunmaktadır.

Adresi : Sığacık Mah. 139/3 Sok. No: 20 Seferihisar / İZMİR

İmar Durumu : Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21/09/2018 tarih ve E.10090 sayılı imar durumu yazısına göre, "Sığacık Mahallesi Bodrum Mevkiinde bulunan 89 ada 16 nolu parsel, 20/03/1997 gün ve 6736 sayılı İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiştir. Yapı Ruhsatı verilemez. Tarla vasfındadır." denilmektedir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05/11/1999 tarih ve 658 nolu İlke Kararı'na göre; "1. Derece Arkeolojik Sit: Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak;
a)Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
b)Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edebileceğine,
c)Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
ç)Taş, toprak, kum vb alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
d)Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi kolu düzenlenmesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak yapılabileceğine,
e)Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine,
f)Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği" belirtilmektedir.

Kıymeti : 1.354.850,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı içindedir. 04/01/2007, Yev. No: 17

1. Satış Günü : 13/02/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 20/03/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : SEFERİHİSAR ADLİYESİ HÜKÜMET KONAĞI SULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİ SEFERİHİSAR / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/20 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR