İSTANBUL ANADOLU 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Ümraniye'de 166 m² bahçe icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01066120
Şehir : İstanbul / Ümraniye
Semt-Mahalle : DUMLUPINAR MAH. / KAZIMKARABEKİR
: 166
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 12.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/766 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
300,000 TL
Birinci Satış Günü
:
25.11.2019 15:00
İkinci Satış Günü
:
23.12.2019 15:00
Satış Yeri
:
İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI. ANADOLU ADLİYESİ 1.NOLU MEZATSALONU. B BLOK. -4 KAT. KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL ANADOLU 12. İCRA DAİRESİ

2018/766 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Ordu İcra Dairesinin 2017/49771 Esas Sayılı İcra Dosyasından Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 150 Ada, 24 Parsel, Dumlupınar Mahallesi, Bahçe vasıflı 166,02 m2 alanlı taşınmaz satılarak paraya çevrilecektir.
ANA GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ: Kıymet takdirine konu ana taşınmaz, tapunun 150 ada, 24 parsele kayıtlı 166,02 m2 alanlı "BAHÇE" nitelikli taşınmazdır. Topoğrafik olarak eğimli, geometrik olarak ise yamuk formuna yakın olan arsa üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Söz konusu parsel uzunlu yaklaşık 23 metre, derinliği ise yaklaşık 9 metredir. Söz konusu parselin herhangi bir yola cephesi bulunmamakta olup, arsanın cepheleri komşu parsellere bakmaktadır. Söz konusu arsaya farklı tapulu arsaların içerisinden ulaşılmaktadır. Arsanın çevresi herhangi bir mamül ile çevrili olmayıp, cepheleri açıktır. Söz konusu arsa üzerinden herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Arsa için dosya içerisinde herhangi bir ruhsat/iskan belgesi bulunmamaktadır. Arsanın bulunduğu bölgede benzer nitelikte arsa çok fazla bulunmamakta olup, genel olarak gecekondu yerleşkesi bulunmaktadır. Bölgede altyapı imkanları (elektrik, su, yol vb.) tamamlanmış ve kullanılabilir seviyededir.
KONUMU-ULAŞIMI-ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ: Bölgede teknik altyapılar tamamlanmış olup, kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Sosyal açıdan alt gelir grubuna hitap eden bir yerleşim yeridir. Söz konusu bölgede ticari alanlar cadde üzerlerindeki binaların zemin katlarında yer almakta olup, normal katları ise mesken nitelikli gelişmiştir. Söz konusu bölgede eski gecekondu nizamı yapılaşma yoğun şekilde bulunmaktadır. Yakın çevresinde Dumlupınar Parkı, Kazım Karabekir Ortaokulu, İmam Ali Cami yer almaktadır.
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ: Kıymet Takdiri yapılan taşınmaz arsa olup, arsa üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir bağımsız bölüm bulunmamaktadır.
İMAR DURUMU: Dosyasında mevcut Ümraniye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 30.10.2018 tarihli, E.17160/3090615 belgesine göre; Söz konusu parsel, 26.02.2018 t.t.li 1/1000 ölçekli Ümraniye, Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta olup, bu plan eki 26.02.2018 tarihli Referans Yerleşim Paftası ile bir bütündür. Bu kapsamda 150 ada, 24 parsel sayılı taşınma K2 Rumuzlu Konut Alanları yapılanma koşullarından faydalanacak olup, bu alanlarda toplu uygulama sınırı dahilindeki tüm parsellerin tevhidiyle parsellerin plan doğrultusunda %25?i kamuya bilabedel terkleri yapıldıktan sonraki alan üzerinden E:2.15, maxTaks:0.40, Yençok: 8 Kat olarak uygulanacaktır. Bu alanlarda münferit parsel uygulamasına gidildiği takdirde terkten sonraki parsel alan üzerinden E:0.65, maxTAKS: 0.40, Yençok: 2 kata göre uygulama yapılacaktır.
TAŞINMAZIN ADRESİ: Taşınmaz, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 150 Ada, 24 Parsel posta adresinde yer almaktadır.
TAŞINMAZ KAYDINDA 18/06/2014 tarih ve 21045 yevmiye no ile; "Üçüncü kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcılar sorumludur. Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapıldığında taşınmazın kısmen veya tamamen kamu hizmetine ayrılan alanda kalması ve kamulaştırmasının gerekmesi halinde düzenleme ortaklık payından karşılanacak kamu hizmetine ayrılan alanların bedelsiz olarak hazine adına tescil veya kamuya terk edileceğinden, kamu hizmetine ayrılan alanlarda kalan ancak düzenleme ortaklık payı ile karşılanmayan kısmın bedelinin aynen iade edilerek taşımazın tekrar hazine adına tescil veye kamuya terk edilecektir." beyanı mevcuttur. İhaleye iştirak edenlerin bu hususu bildikleri ve kabul ettikleri varsayılacaktır.
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %0 (KDV tahsil edilmeyecektir)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Ayrıntılı tapu kaydı dosyamızda mevcut olup, herkes görebilir.
1. Satış Günü : 25/11/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI. ANADOLU ADLİYESİ 1.NOLU MEZATSALONU. B BLOK. -4 KAT. KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/766 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/10/2019 İCRA İFLAS KANUNU 127. MADDESİNE GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez Tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip borçlusuna/borçlularına gönderilen satış ilanı tebligatlarının tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR