SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

İstanbul Silivri'de 7400m2 tarla icradan satılıktır

SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927436
Şehir : İstanbul
: 7400
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/2423 ESAS
Muhammen Bedeli
:
95142 TL
Birinci Satış Günü
:
26.01.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
25.04.2019 14:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2017/2423 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, 1030 Parsel, GAZİTEPE Mahalle/Köy, ÇİFTLİK Mevkii,7.400,00m2 miktarlı Tarla vasıflı taşınmazın 1/7 hissesi. .Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Gazitepe Mahallesi, Çiftli Mevkiinde, Velibey Caddesinden ayrılan Eroğlu Çıkmazı üzerinde, tapunun 1030 parsel numarasına kayıtlı 7.400,00m2 miktarlı Tarla vasıflı taşınmazın 1/7 hissesi niteliğindedir. Taşınmaz Silivri Göztepe yolu üzerinden Velibey Caddesinden ayrılan toprak Eroğlu Çıkmazına cepheli ve tamamı 7.400,00m2 olan parsel düz bir topografyaya sahip olup keşif tarihi itibari ile kısmen tel çit ile çevrilidir. Kısmen çit ile çevrili üzerinde her hangi bir yapı bulunmayan parsel tarım arazisidir.
Adresi : Silivri İlçesi, Gazitepe Mahallesi, Çiftli Mevkiinde, Velibey Caddesinden Ayrılan Eroğlu Çıkmazı Üzerinde, Tapunun 1030 Parsel Numarasına Kayıtlı 7.400,00M2 Miktarlı Tarla Vasıflı Taşınmazın 1/7 Hisse Silivri / İSTANBUL
Yüzölçümü : 7.400 m2
İmar Durumu : Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.02.2018 tarih, 591508 sayılı imar durumu yazısına göre Silivri İlçesi Gazitepe Mahallesi 1030 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakta olup, parsel 13.04.2013 tasdik tarihli Silivri İlçesi, Çayırdere, Sayalar, Dana mandıra, Küçük sinekli, Bekirli, Kurfallı, Akören, Gazitepe Mahalleleri İdari Sınırlarını kapsayan Alanlara İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. Ayrıca parsel kısmen Dere Yapı Yaklaşma Alanı ve Sınırı içerisinde kalmakta olup, İSKİ yönetmeli ve hükümleri geçerlidir. Ayrıca parselin içerisinden Elektrik Hattı geçmekte olup, ilgili kurum görüşleri geçerlidir. Plan notları gereği bu alanlarda meri 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planının ?Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara İlişkin plan notu geçerlidir.? Denilmektedir. Buna göre; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ilgili maddesindeki 15.05.2014 tarih ve 6537 sayılı kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. Tarım arazileri bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adeti arttırılamaz. şeklinde düzenlenmiş olup, 200 dönümün altında ifraz yapılamaz. 1/100.000 ölçekli plan notu uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2012 tarih ve 885 sayılı kararı 20.000m2'den küçük parsellere yapı yapılamayacağı belirtilmiş olup, bu nedenle parsele imar durumu verilmemektedir denilmiştir.
Kıymeti : 95.142,86 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasındaki gibidir
1. Satış Günü : 26/03/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 25/04/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2423 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/01/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR