İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Havalimanı'na yakın bölgede tarlalar icradan satılıktır (çoklu satış)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153937
Şehir : İstanbul / Eyüpsultan
Semt-Mahalle : ÇİFTALAN MAH. / IŞIKLAR
: 8800
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/4948 ESAS
Muhammen Bedeli
:
674,717 TL
Birinci Satış Günü
:
14.05.2020 10:45
İkinci Satış Günü
:
11.06.2020 10:45
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/4948 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ:
Çevresel Bilgiler : Taşınmazlar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolları ile yapı devam eden İstanbul 3. Havalimanı’na yakın bölgededir. Taşınmaz, batısındaki İstanbul 3. Havalimanına 6.500 m.,güneyindeki Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yoluna (06 Karayolu) 2.950 m. kuşuçuşu mesafededir.
Taşınmaz Bilgileri : Satış konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, İstanbul’un artık aktif olmayan maden sahaları bulunmakta olup, saha çalışmalarından dolayı taşınmazların topografyalarının yer yer bozulduğu, suni göletlerin oluştuğu görülmüştür. Söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, ileri tarihlerde gündeme gelebilecek inşaai faaliyetlerde, yapılaşma koşulları da dikkate alınarak zeminde rehabilitasyon çalışmalarının gerekeceği değerlendirilmiştir. Taşınmazların üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
Olumlu Etmenler : Taşınmazların bulunduğu konum itibariyle, yapılmakta olan 3. Havalimanına ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yollarına yakınlığı ile orta ve uzun vadede İstanbul’un rağbet görebilecek bir bölgesinde bulunması.
Olumsuz Etmenler : Taşınmazların topoğrafyalarının yer yer bozuk olması nedeniyle, taşınmaz zeminlerinin rehabilitasyona ihtiyaç duyması olumsuz etkileri arasındadır.
Taşınmazların Ortak İmar Durumu : 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı bulunmadığı, üst ölçekli planlar ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bilgi alınması gerektiği bildirilmektedir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi , Çiftalan mah., - ada, 166 parselde kayıtlı, 8.800,00 m² yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazda borçlulara ait 289/2880, 31/960 ve 289/2880 hissesi.
Kıymeti : 674.717,40 TL (Taşınmazın 289/2880, 31/960 ve 289/2880 hissesinin değerleri toplamı)
KDV Oranı : % 18 - Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/05/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 11/06/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi , Çiftalan mah., - ada, 167 parselde kayıtlı, 5.750,00 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazda borçlulara ait olan 1/24, 1/24 ve 1/24 hissesi.
Kıymeti : 226.403,10 TL (Taşınmazın 1/24, 1/24 ve 1/24 hissesinin değerleri toplamı.)
KDV Oranı : % 18 - Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/05/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 11/06/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi , Çiftalan mah., - ada, 179 parselde kayıtlı, 9.100,00 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazda borçlulara ait289/2880, 31/960 ve 289/2880 hissesi.
Kıymeti : 403.558,00 TL (Taşınmazın 289/2880, 31/960 ve 289/2880 hissesinin değerleri toplamı)
KDV Oranı : % 18 - Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/05/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 11/06/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi , Çiftalan mah., - ada, 186 parselde kayıtlı, 4.600,00 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazda borçlulara ait 289/2880, 31/960 ve 289/2880 hissesi.
Kıymeti : 352.692,90 TL (Taşınmazın 289/2880, 31/960 ve 289/2880 hissesinin değerleri toplamı)
KDV Oranı : % 18 - Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/05/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 11/06/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4948 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/02/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR