İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Eyüpsultan’da 34700 m² tarla ve kargir ev hissesi icradan satılıktır (çoklu satış)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155062
Şehir : İstanbul / Eyüpsultan
Semt-Mahalle : ÇİFTALAN MAH. / IŞIKLAR
: 34700
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 22.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/4952 ESAS
Muhammen Bedeli
:
3,643,500 TL
Birinci Satış Günü
:
05.05.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
02.06.2020 14:00
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/4952 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , EYÜP SULTAN İlçe , ÇİFTALAN Mahalle/Mevki , - Ada No , 171 Parsel No , 34.700,00 Yüz Ölçümlü, Kargir Ev ve Tarla Nitelikli Taşınmazın 1/3 hissesi.
Kıymeti : 3.643.500,00 TL(Taşınmazın 1/3 hissesi.) -KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 05/05/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 02/06/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , EYÜP SULTAN İlçe , ÇİFTALAN Mahalle/Mevki , - Ada No , 174 Parsel No , 23.300,00 Yüz Ölçümlü, Tarla Nitelikli taşınmazın 9/24 hissesi.
Kıymeti : 2.708.625,00 TL (Taşınmazın 9/24 hissesi.)-KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 05/05/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 02/06/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ: Çevresel Bilgiler: Taşınmazlar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolları ile yapı devam eden İstanbul 3. Havalimanına yakın bölgededir. Taşınmaz, batısındaki İstanbul 3. Havalimanı’na 6.500 m., güneyindeki Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yoluna (06 Karayolu) 2.950 m. kuşuçuşu mesafededir.Taşınmaz Bilgileri: Satış konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, İstanbul’un artık aktif olmayan maden sahaları bulunmakta olup, saha çalışmalarından dolayı taşınmazların topografyalarının yer yer bozulduğu, suni göletlerin oluştuğu görülmüştür. Söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, ileri tarihlerde gündeme gelebilecek inşaai faaliyetlerde, yapılaşma koşullan da dikkate alınarak zeminde rehabilitasyon çalışmalannın gerekeceği değerlendirilmiştir. Taşmmazlann üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU: Eyüp Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.10.2017 tarih E.24151 sayılı yazısında, Eyüp İlçesi, Çifaları Mahallesi, 6 pafta, 171-174 parsel sayılı yerler ile ilgili, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı, üst ölçekli planlar ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bilgi alınması gerektiği bildirilmektedir.
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4952 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/02/2020 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR