ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Çatalca'da tarla hissesi icradan satılıktır

ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978676
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YURT 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1272 ESAS
Muhammen Bedeli
:
30,450 TL
Birinci Satış Günü
:
20.08.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
16.09.2019 10:30
Satış Yeri
:
Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca/ İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2018/1272 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Belgrat mahallesi, 221 Parsel sayılı taşınmazda borçluya ait olan 1/10 hissesi
Belgrat Mahallesi "Köy Karşısı" mevkiinde bulunan taşınmaz, Belgrat Mahallesi yerleşik alanı dışında kalmaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur. Alt yapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır.Batı sınırından dere geçmektedir. Güney doğusunda tapulama harici çalılık mevcuttur. Üzerinde ekonomik öneme sahip ağaç, bina, yapı, çit, vs .. tespit edilmemiştir. Tapu kayıtlarında vasfı tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Etrafındaki taşınmazlarda benzer karakterde olup, tarımsal amaçlı genellikle çayır olarak kullanılmaktadırlar . Hafif meyilli yüzeye sahip olan taşınmaz topografik açıdan mekanize tarıma uygundur. Taşınmaz üzerinde yörenin hakim ziraat dalları olan buğday , arpa, kavun, karpuz mısır, ayçiçeği vs yetiştirilmesi mümkündür.Taşınmazın drenaj sorunu vardır.
Yüzölçümü : 435,00 m2 satışı yapılacak hissenin yüzölçümü
İmar Durumu : Çatalca ilçesi Belgrat mahallesi 221 parsel nolu taşınmazın 13.07.2012 tarihli onaylı Belgrat Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarımsal niteliği korunacak alanda Dere Yapı yaklaşma mesafesi içerisinde kalmakta olduğu ve söz konusu parselinde bulunduğu alanda 1-1000 ölçekli Uygulama İmar Planları bulunmadığından imar durumunun tanzim edilemediği bildirilmektedir.
Kıymeti : 30.450,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 16/09/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca/ İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1272 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR