BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Bahçelievler'de üzerinde bina bulanan tarla hissesi icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156187
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : KOCASİNAN MERKEZ MAH. / ŞİRİNEVLER
: 120
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/215 ESAS
Muhammen Bedeli
:
74,181 TL
Birinci Satış Günü
:
16.06.2020 09:31
İkinci Satış Günü
:
16.07.2020 09:31
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2019/215 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbuli ili, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan Mah. Köyaltı Mevkii, 1137 Ada, 7 Parsel, 120,80 m² Yüzölçümlü, Tarla nitelikli taşınmazın 1/21 Hissesi.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 24/07/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz adres olarak; İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Doğan Sokak, No:3/4 dış kapı numarasında yer almaktadır. Tapu kaydına göre, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi 1137 Ada, 7 Parsel, 120,80 m2 yüzölçümlü, 1 /21 hisseli, ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz, Bahçelievler'in ana arterlerinden olan Mimarsinan Caddesi'ne ve Kıbrıs Caddesi'ne yakın mesafededir. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Taşınmaz konum itibariyle kuş uçuşu mesafede, E-5 Karayolu'na 2500 m, Kıbrıs Caddesi' ne 100 m, Bahçelievler Hükümet Konağı' na 2000 m, Metroport AVM'ye 2300 metre mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genelde, çoğunlukla 5-6 katlı olan mesken olarak kullanılan konut yapıları mevcuttur. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Konu parsel geometrik olarak dörtgen şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Ana taşınmazın tek cephesi yol diğer cepheleri komşu parseller ile sınırlıdır. Parselin cepheli olduğu yol sokak (Doğan Sokak) niteliklidir. Parsel tapu kaydı itibanyla arsa nitelikli olmakla beraber üzerinde yapılaşmaya gidilmiştir. Parsel üzerinde 1 adet bina bulunmaktadır. Parsel çevresindeki yollar asfalt kaplama ve yaya kaldırımları kilitli beton parke taşıdır. Yerinde yapılan incelemelere göre bina projesinde bodrum+zemin+3 normal katlı iken, mevcut durumda bodrum + zemin + 5 normal kattan oluşmaktadır. Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Taşınmazın sokağa bakan dış cephesi BTB olup kuzey yan cephesi sıva üzeri boyalıdır. Binanın sahanlıkları seramik, merdivenlerinin mozaik kaplı olduğu belirlenmiştir. Binanın bodrum katında 1 daire, zemin katta 1 daire, normal katlarda 1 'er daire olmak üzere 7 adet daire mevcuttur. Bina, Bahçelievler Belediyesi imar arşivindeki onaylı mimari projesine göre bodrum kat alanı brüt 66,40 m, zemin kat alanı brüt 66,40 m2 ve normal katların her biri brüt 79,13 m2 olan yapı, toplam brüt 370,68 m2 alanlı olup yerinde yapılan ölçümlere göre, bodrum kat alanı brüt 93,50 m2, zemin kat alanı brüt 93,50 m2 ve normal katların her biri brüt 104,25 m2 olan yapı, toplam brüt 718,25 m2 alanlıdır. Bina konturu derinlemesine proje hilafı olarak 2 m büyütülmüştür. Toplamda 347,57 m2 alan projesine aykırı olarak yapılmıştır. Bina yaklaşık 23 yaşındadır. Doğal gaz tesisatı mevcuttur. Çatı tipi ahşap oturtma çatı üzeri kiremittir."denilmektedir.
İmar Durumu: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden, 08.07.2019 tarih, E.26272 sayılı imar durum belgesine göre, 1137 ada 7 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli 21.06.2009 tasdik tarihli, Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında, ikiz nizam, hmax:5 kat(15.50 m) yapılaşma şartlarında konut alanında' nda kalmaktadır.Yine aynı yazının devamında, 1137 ada 7 parselin imar işlem dosyasında yapılan incelemede, parsel üzerinde bulunan bina için tasdikli projesine aykırı yapılaşmadan dolayı 3194 sayılı İmar kanununun 42. ve 32. Maddeleri gereği Belediye Encümeninde yıkım ve para cezası kararlan aldığı tespit edilmiştir.Bahçelievler Belediye Başkanlığı internet ortamındaki sayfasında taşınmazın bulunduğu Doğan sokağın 2019 yılı arsa m2 birim değeri 1.223,24 TL' dir.
Kıymeti : 74.181,51 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 16/06/2020 günü 09:31 - 09:41 arası
2. Satış Günü : 16/07/2020 günü 09:31 - 09:41 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’ye ödenecektir. Tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/215 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/03/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR