İNEGÖL İCRA DAİRESİ

İnegöl'de meyve bahçesi icradan satılıktır (Çoklu satış)

İNEGÖL İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00903024
Şehir : Bursa / İnegöl
: 16300
Yayınlandığı Gazeteler

GENÇ GAZETE 26.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/5239 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
340,000 TL
Birinci Satış Günü
:
15.01.2019 10:35
İkinci Satış Günü
:
12.02.2019 10:35
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İNEGÖL İCRA DAİRESİ
2018/5239 TLMT.
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi Arpalıklar Mevkii 114 ada 2 parsel sayılı meyve bahçesi nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz borçlulardan M.A adına tam hisse ile kayıtlıdır. Parsel hafif eğimli sulama imkanı olmayan ve derin toprak profiline sahiptir. Parsel yerleşim yerlerine uzak ve tüm sınırları ise şahıs arazileri ile çevrilidir. Mevcut durumda parselde 8-10 yaşlarında şeftali ve armut ağaçları mevcuttur. Parselin toprak yapısı, sulama koşulları, yola olan cephesi ve yol durumu iklim ve ekolojik durumları ve parselin değerine etki eden unsurlar dikkate alınarak bilirkişice 340.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir.
Adresi : Çayyaka Mahallesi Arpalıklar Mevkii İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 16.300 m2
Kıymeti : 340.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 15/01/2019 günü 10:35 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 12/02/2019 günü 10:35 - 10:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Karakadı Mahallesi Yörük Konağı Mevkii 101 ada 120 parsel sayılı meyve bahçesi nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz borçlulardan M.A adına tam hisse ile kayıtlıdır. Parsel eğimli sulama imkanı olmayan ve derin toprak profiline sahiptir. Parsel yerleşim yerlerine uzak ve tüm sınırları ise şahıs arazileri ile çevrilidir. Mevcut durumda parselde 10 yaşlarında şeftali ağaçları mevcuttur. Parselin toprak yapısı, sulama koşulları, yola cephesi ve yol durumu, iklim ve ekolojik durumları ve parselin değerine etki eden unsular dikkate alınarak bilirkişice 100.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir.
Adresi : Karakadı Mahallesi Yörük Konağı Mevkii.İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 4.825,11 m2
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 15/01/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 12/02/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi Köyiçi Mevkii 135 ada 6 parsel sayılı avlulu kargir ev ve ahşap ev ve kargir ahır nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz borçluların murisi adına kayıtlıdır. Taşınmazın mahallinde yapılan incelemede taşınmazın tapu kaydına uygun olarak Çayyaka Mahallesi Köyiçi mevkiinde yer aldığı ve üzerinde yola bitişik olarak inşa edilmiş yola cephesi 12,25 metre parsel için derinliği 7,60 metre olmak üzere 93 m² taban alanlı, üzerinde çatısı mevcut dışı sıvalı ve boyalı tek katlı mesken yapı ile briket yığmadan inşa edilmiş 10,75 mt*5,10 mt ebatlarında 55 m² eski ahır amaçlı yapının bulunduğu görülmüştür. Bu yapılar arasında yer alana ahşap avlu kapısından parsel içine girildiğinde arka kısmında sundurma tarzında yapılmış depo amaçlı yapıların yer aldığı, kalan parsel alanını ise boş avlu konumunda olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaza bilirkişice yapılan hesaplamalar neticesinde 79.072,00 TL kıymet takdir edilmiştir.
Adresi : Çayyaka Mahallesi No:39 İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 727,28 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Taşınmaz bulunduğu yer ve konum itibari ile 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planında Çayyaka Mahallesi kırsal yerleşme alan sınırları (meskün) içindedir.
Kıymeti : 79.072,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 15/01/2019 günü 10:55 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 12/02/2019 günü 10:55 - 11:00 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Karakadı Köyü Yörük Konağı Mevkii 101 ada 117 parsel sayılı meyve bahçesi nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz borçlulardan S.A adına tam hisse ile kayıtlıdır. Parsel eğimli sulama imkanı olmayan ve derin toprak profiline sahiptir. Parsel yerleşim yerlerine uzak ve tüm sınırları ise şahıs arazileri ile çevrilidir. Mevcut durumda parselde 8-10 yaşlarında şeftali ağaçları mevcuttur. Parselin toprak yapısı, sulama koşulları, yola olan cephesi ve yol durumu iklim ve ekolojik durumları ve parselin değerine etki eden unsurlar dikkate alınarak bilirkişice 42.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir.
Adresi : Karakadı Mahallesi Yörükkonağı Mevkii İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 2.085,46 m2
Kıymeti : 42.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 15/01/2019 günü 11:05 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 12/02/2019 günü 11:05 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.Mezat salonunda pey sürecek ihale katılımcıları minimum 500,00 TL katlarını tamamlayacak ve üzerinde olacak şekilde arttırmak suretiyle teklif verebileceklerdir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin%20 olan pey akçesini müdürlüğümüze ait TR95 0001 5001 5800 7306 0172 80 nolu hesaba açıklama kısmına iştirak edecek kişinin T.C.kimlik nosu ve dosya numarası ile birlikte yatırarak ihale esnasında dekontu elinde bulundurması, Vakıfbank bankomat kartı bulunanlar müdürlüğümüzde bulunan Vakıfbank POS cihazından teminatı yatırabileceği veya milli bir bankanın (kesin ve süresiz) teminat mektubunu tevdi etmeleri, lazımdır. NAKİT PARA İLE TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir. Satış bedelinin rüçhan alacakları karşılamaması halinde aynından doğan vergi borcunun 6183 S.Y. 21/2 maddesi uyarınca ihale bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK'nun 127.md uyarınca iş bu ilan tapudaki ilgililerden adresi tespit edilemeyen ilgililere tebligat yerine geçer.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5239 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR