İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

İnebolu'da 24.763 m² ağaçlı tarla mahkemeden satılıktır

İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180888
Şehir : Kastamonu / İnebolu
Semt-Mahalle : YEŞİLÖZ KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 24763
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ İNEBOLU 26.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/39 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
212,373 TL
Birinci Satış Günü
:
23.09.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
21.10.2020 14:00
Satış Yeri
:
İNEBOLU ADLİYESİ SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İNEBOLU
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/39 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN Özellikleri :
Kastamonu İl, İnebolu İlçesi, Yeşilöz Mahallesi, Karahasanoğlu Mevki, 126 ada 7 parsel sayılı tapuda tarla olarak kayıtlı 24.763, 77 m2 taşınmaz. Kastamonu İl, İnebolu İlçesi, Yeşilöz Mahallesi, Karahasanoğlu Mevki, 126 ada 7 parsel sayılı tapuda tarla olarak kayıtlı 24.763, 77 m² taşınmaz.
Taşınmazın Zirai Yönden Değerlendirme: taşınmazın su tutma kapasitesi yüksek killi-tınlı taşlı toprak yapısındaki taşınmaz zirai açıdan bitki gelişimi için uygun toprak derinliğine ve fiziksel özelliklere sahip olup; yaklaşık % 10-40 arasında değişen doğu-batı bakılı düzensiz eğime ve 96 metre rakıma sahiptir. İlçe Hükümet Konağı binasına 5.7 km asfalt yol ile ulaşılabilir konumda mevsimsel yağışlar sulanabilir nitelikteki Yeşilöz Mahallesinin yoğun yerleşim alanının dışında bulunan taşınmazın üzerinde uzun yıllardır toprak işlemek suretiyle tarımsal faaliyette bulunulmadığından yaklaşık 1/3 lük kısmı orman ağaçları ile kaplı olup, geriye kalan kısmının üzeri fidan çağında ceviz, elma, armut, dut ve incir ağaç konumunda kiraz, asma, kızılcık benzeri münferit meyve ağaçları ve kısmen tek ve çok yıllık çalılıklar ile kaplıdır. satışa konusu taşınmaz üzerinde bulunan çam orman ağaçlarının satışından gelir elde edilebilir konumda olması nedeniyle haricen yaptığımız araştırmada 1 dekar çam orman ağaçlarıyla kaplı sahadan tapulu kesim vasıtasıyla 36 ton yakacak odun elde edilebileceği kesim, sürütme, nakliye ve benzeri giderler düşüldüğünde 1 tonundan 200.00 TL gelir elde edilebileceği, satışa konu taşınmazın yüzölçümü alanının 2 dönümlük kısmında yer alan çam ağaçlarından 36 Ton x 8 dekar x 200.00 TL = 57600.00 TL gelir elde edilebileceği bilirkişi tarafından mütalaa edilmiştir.İnşaat Yönünden Değerlendirme ise; taşınmaz, İnebolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.09.2019 tarih 1418 sayılı yazısında belirtildiği üzere uygulama imar planı sınırları dışında kaldığı, plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 3. Maddesinde onaylı bir çevre düzeni planı bulunan yerlerde, çevre düzeni planı kararlarına uyulması gerektiği belirtilmiştir. Taşınmaz Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde “Tarım Arazisi” olarak ayrılan yerlerdendir.
Adresi : Kastamonu İl, İnebolu İlçesi, Yeşilöz Mahallesi, Karahasanoğlu Mevki, 126 ada 7 parsel
Yüzölçümü : 24.763,77 m²
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 212.373,56 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -
1. Satış Günü : 23/09/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 21/10/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : İNEBOLU ADLİYESİ SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/39 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR