SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale usulüyle tarla ve işyerleri kiraya verilecektir

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874669
Şehir : Tekirdağ / Saray
Yayınlandığı Gazeteler

SARAY GÖZLEM 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SARAY GÖZLEM 15.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Küçükyoncalı,Ayaspaşa,Beyazköy
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.10.2018 09:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Saray belediyesi encümen odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12 ADET TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İLAN METNİ
MADDE-1 İHALENİN KONUSU: Kira İhalesi yapılacak olan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal değerler ilanın 2. Sayfasında gösterilmiştir.
MADDE-2 İHALENİN ŞEKLİ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Arttırma Usulü ile yapılacaktır.Taşınmazlar; ilanın 2. sayfasında belirtilen Tarih ve Saatte sıra numarasına göre ihalesi yapılacaktır.
MADDE-3 KİRALAMA DÖNEMİ: Taşınmaz malın kira süresi tarla vasfında bulunan taşınmazlar için 5 YIL ÜZERİNDEN BEŞ EKİM DÖNEMİ(2018-2023) ’ dir.Diğer taşınmazlar için ise 3 yıldır. Kira müddeti sözleşmenin imzalanmasından sonra başlar.
MADDE-4 İŞİN MİKTARI (MUHAMMEN BEDEL) :
Kira İhalesi yapılacak olan tarla ve iş yeri vasfında bulunan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal değerler ilan metninin 2. sayfasında gösterilmiştir. Gerçekleşen İhale Bedeline %18 KDV ayrıca hesaplanır.
MADDE-5 TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
İhaleye katılmak isteyen istekliler; Muhammen bedele ait (Bankalarca verilen teminat mektuplarının dışındaki teminatların) Geçici Teminatı en geç son başvuru tarihi ve saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırılmaları gerekmekte olup, Teminat mektubu ile ihaleye katılacaklar, teminat mektubunu son başvuru tarihi ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ihale dosyasına teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek katılımcılar, kiralanması düşünülen parsellerin tamamı için geçici teminat vermek zorundadırlar. Üzerinde ihale kalmayan katılımcılar Geçici Teminat Bedellerini ihale bitiminden sonra alabilirler.
MADDE-6 İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ŞARTNAME BEDELİ: İhaleye katılabilmek için;
a.- 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
b.- İhaleye iştirak edecek;
Gerçek Kişi ve Kuruluşlar;
1-Yatırdıkları Geçici Teminat Makbuzunu ve Saray Belediyesine Borcu Yoktur Belgesi.
2-T.C Kimlik Fotokopisi
3-Çiftçilik Belgesi veya Çiftçi Kayıt Sistemine ait Belge(ÇKS)Listedeki Tarım Amaçlı Taşınmaz için geçerlidir.
4- İkametgâh Belgelerini
Kooperatifler;
1-Yatırdıkları Geçici Teminat Makbuzunu ve Saray Belediyesine Borcu Yoktur Belgesi.
2-İmza Sirkülerini, Yetki Belgesini ve Adreslerini gösterir belgeyi.
3-Faaliyet Belgesi
Şirketler ise;
1-Yatırdıkları Geçici Teminat Makbuzunu.
2-İmza Sirkülerini(Yetkilisi ihaleye gelecek ise)
3-Adreslerini gösterir belgeyi.
4-Faaliyet Belgesi
5-İmza Beyannamesi(Şirket Yetkilisinin Vekâlet verdiği kişiye ait)
6- Şirket Yetki Belgesi
7- Şirket Ortaklığı var ise Ticaret Sicil Gazetesi
8- Oda Kayıt Belgesi
9- Saray Belediyesine Borcu Yoktur Belgesi
10-Maliyeye Vadesi Dolmuş Borcunun Bulunmadığını Gösterir Belgeyi(İmzalı veya Barkotlu)
Başvuru dosyalarında bulundurmak zorundadırlar.
İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekâletnameleri ile vekilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesini başvuru dosyasına aslını veya idareye aslı görülmüştür yaptırarak ihale komisyonu olan Belediyemiz Encümen’ine sunmak zorundadırlar.
c.- Yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlarda, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir belge ile (Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmış),Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde ikametgahlarını (Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmış) ibraz etmeleri şartıyla ihaleye katılabileceklerdir.
d.- Şartname Bedeli bedeli;50,00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
Madde 7-İstekliler, son başvuru tarihi; 25/10/2018 Perşembe günü Saat 17:00’ e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını ederek, bizzat ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar. Posta, Kargo vb kurye ile ihale başvuru kabul edilmeyecektir. Resmi başvuru yapan isteklilere, Sıralı başvuru belgesi verilecektir.
Sayfa:1/2

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 12 ADET TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLAN LİSTESİ
S.No Mahallesi Mevkii Parsel / Yüzölçümü (m2) / Adresi Cinsi 1 Yıllık Muhammen
Bedel (TL)
Geçici Teminat %3 (TL) İhale Tarihi İhale Saati Kiralama Süresi Kiralama Amacı
1 Küçükyoncalı Derviş Çayırı 2102 40.250,00 Tarla 4186,00 627,90 26.10.2018 09:10 5 Lavanta Ekimi
2 Küçükyoncalı Eski Bağlık 3560 8.187,00 Tarla 736,83 110,52 26.10.2018 09:15 5 Lavanta Ekimi
3 Küçükyoncalı Vilayet 2862 24.125,00 Tarla 2171,25 325,69 26.10.2018 09:20 5 Lavanta Ekimi
4 Küçükyoncalı Kocaalan 274 6.200,00 Tarla 539,40 80,91 26.10.2018 09:25 5 Lavanta Ekimi
5 Çukuryurt Bağlar 1223 28.000,00 Tarla 2800,00 420,00 26.10.2018 09:30 5 Lavanta Ekimi
6 Çukuryurt Sığır Yolu 77 10.820,00 Tarla 1125,28 168,79 26.10.2018 09:35 5 Lavanta Ekimi
7 Kemalpaşa

ADRES

Ergene Sk.Açelya Sk.Gürece Sk.Kanarya Sk
ÜNVANI
Hasan Ergen Parkı
Park 34200,00 3.078,00 26.10.2018 09:40 3 Park İşletmeciliği
8 Ayaspaşa Çerkezköy Yolu-Depo Cd. Kavşağı Türkan Saylan Parkı Park 10200,00 918,00 26.10.2018 09:45 3 Park İşletmeciliği
9 Beyazköy Pazar Yeri Sıralı İş Yerleri 1.kat 1 Nolu Mesken 1920,00 172,80 26.10.2018 09:50 3 Daire
10 Beyazköy Pazar Yeri Sıralı İş Yerleri 2.Blk 7 Nolu İş Yeri 3300,00 297,00 26.10.2018 09:55 3 İş Yeri
11 Büyükyoncalı Yeniköy Ek Hiz. Zemin Kat 1 Nolu İş Yeri 3900,00 351,00 26.10.2018 10:00 3 İş Yeri
12 Ayaspaşa Eski Pazar Yeri(18) Recai Bey Sk.No:2 Kahvehane İş Yeri 31200,00 2.808,00 26.10.2018 10:10 3 İş Yeri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR