KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İcradan tarla vasıflı mesken ( üzerinde beton yapısıyla ) satılıktır

KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00497679
Şehir : Kırşehir / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 20.12.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/52 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
0 TL
Birinci Satış Günü
:
25.01.2017 09:30
İkinci Satış Günü
:
24.02.2017 09:30
Satış Yeri
:
KırşehirAdliyesi Satış Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KIRŞEHİR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2016/52 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cinsi,mevkii,miktarı yazılı taşınmazların İİK.hükümleri uyarınca açık artırma sureti ile umum arasında KırşehirAdliyesi Satış Salonu 25/01/2017 tarihinde belirtilen gün ve saatlerde 1.satışı yapılacaktır. Aynı gün alıcısı çıkmaz veya teklif edilen fiyat muhammen bedelin % 50'sinikarşılamaz ise aynı yer ve saatlerde 24/02/2017 tarihinde 2.satışı yapılacaktır. Bu satışta muhammen bedelin % 50'sinikarşılamak sureti ileen çok artırana ihale yapılacaktır.

Taşınmazın Yeri: Cinsi: Ada-Parsel: Miktarı: Muhammen Bedeli: Satış Saati:

Kırşehir Mrk.Kayabaşı M. Bahçeli Ev 586-20 2.146 m2 157.470,00 TL 10:00-10:10

Kırşehir Mrk.Kayabaşı M. Tarla-Bağ 586-22 4.260 m2 298.200,00 TL 10:00-10:10

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %18 KDVtapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-Taşınmaz imar planı içerisinde olup TNKA min:2500 m2 E:0,10 Hmax: 6.50 kalmaktadır. Taşınmazlar imar uygulaması görmemiş olup, kadastro konumunu korumakktadır. 586-20 sayılı parsel içerisinde 7.250,00 TL değerinde muhtelif meyve ağaçları vardır.

4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/52 Satış sayılı dosya numarasıyla Satış Memurluğumuza başvurmaları, kendisine tebligat yapılamayan NEVİYE DANSIK' a bilirkişi raporu ile satış gününün bu şekilde tebliği ilan olunur.28/11/2016

Satış Memuru-100272

BAĞLI İLANLAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR