GEMLİK İCRA DAİRESİ

İcradan satılık zeytinlik

GEMLİK İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860539
Şehir : Bursa / Gemlik
Semt-Mahalle : BÜYÜKKUMLA MAH. / GEMLİK
: 704
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE BURSA 09.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/331 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
43,880 TL
Birinci Satış Günü
:
26.10.2018 15:30
İkinci Satış Günü
:
22.11.2018 15:30
Satış Yeri
:
Gemlik Belediye Başkanlığı-İhale Odası

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GEMLİK
İCRA DAİRESİ
2018/331 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bursa ili, Gemlik ilçesi, Büyükkumla mahallesi, Kuştaşı mevkii, 2382 parsel nolu, 704,24 m2 büyüklüğündeki zeytinliktir. Taşınmazın halihazırda içinde sıralı ve sık olarak dikilmiş 30-35 yaşlarında yaklaşık 20 adet Gemlik tipi zeytin ağacı bulunduğu zeytin ağaçlarının bakımlı olduğu görülmüştür. Taşınmaz % 5-8 arası hafif meyilli olup erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum mevcut değildir.Taşınmaz kumlu-tınlı orta bünyeli toprak profiline sahip tuzluluk, alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi verime olumsuz etki eden problemleri bulunmayan bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın yakınında sulama havuzları bulunduğu, bu sebeple sulu tarım vasfında olduğu düşünülmektedir. Taşınmazın kadastro yoluna sınırı bulunmamakla birlikte tüm çevresi zeytinliklerle kaplı ve ulaşım problemi bulunmamaktadır. Taşınmaz konum olarak köy yerleşik alanına uzak mesafede olup deniz manzarasına sahiptir. Taşınmaz Güney Marmara Ilıman iklim kuşağındadır. Yıllık ortalama yağış 714 mm, ortalama sıcaklık 14°C dir. Taşınmazın beyanlar hanesinde "" Tamamen ve münhasıran bilfiiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir." şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." şeklinde 13/10/2014 tarih ve 13219 yevmiye numaralı şerh vardır.

Yüzölçümü : 704,24 m2
İmar Durumu : Gemlik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/02/2018 tarih,1475/4595 sayılı yazısına göre taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınırları dışında kalmakta olup,1/5000 Ölçekli K.Kumla Nazım İmar Planında ise “Tarım Alanı” olarak geçmekte olduğu görülmüştür.

Kıymeti : 43.880,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 26/10/2018 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 22/11/2018 günü 15:30 - 15:40 arası

Satış Yeri : Gemlik Belediye Başkanlığı-İhale Odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/331 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.'nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.06/09/2018
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmeliktenönceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR