SUSURLUK SULH HUKUK MAHKEMESİ

İcradan satılık taşınmazlar

SUSURLUK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00379252
Şehir : Balıkesir / Susurluk
Yayınlandığı Gazeteler

5 EYLÜL 11.07.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/1 satış
Muhammen Bedeli
:
35,000 TL
Birinci Satış Günü
:
04.08.2016 14:00
İkinci Satış Günü
:
05.09.2016 14:00
Satış Yeri
:
SUSURLUK ADLİYESİSATIŞ SALONU- ZEMİN KAT

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

SUSURLUK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

( TAŞINMAZLARDAKİ SADECE KISITLI ALİ GÜMÜŞ'E AİTHİSSENİNSATIŞISATILACAKTIR,)

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Gürece mahallesi, Kalfayaka mevkii, 109 Ada No, 13 Parsel Noda kayıtlıtarla vasıflı taşınmazıntoprak yapısı killi-tınlı bünyede,dik meyilli(%15-25), zayıf verim kabiliyetinde, su tutma kapasitesi zayıf, kuru tarım arazisidir.Yerleşim alanına çok yakın konumdadır. Taşınmaz üzerinde150 adet meşe ağacınınbulunduğu tespit edilmiş olup, (taşınmazdaki kısıtlı Ali Gümüş'e ait hisse satışı yapılacaktır. )

Yüzölçümü : 2.401,67 m2

Kıymeti : 5.803,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 04/08/2016 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 05/09/2016 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : SUSURLUK ADLİYESİSATIŞ SALONU- ZEMİN KAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Gürece mahallesi, Eskibağlarmevkii, 120 Ada No, 2 Parsel Nodakayıtlı bahçe vasfındaki taşınmazın toprak yapısı kumlu-tınlı bünyede, orta derin toprakyapılı, hafif meyilli(%2-4), su tutma kapasitesi orta, verim kabiliyeti iyi, sulanabilir tarım arazisidir. yerleşim alanı içerisinde kalmakta olup,bir tarafıdereye, kadastrol yola sınırdır.

Yüzölçümü : 104,80 m2

Kıymeti : 209,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 04/08/2016 günü 14:15 - 14:25 arası

2. Satış Günü : 05/09/2016 günü 14:15 - 14:25 arası

Satış Yeri : SUSURLUK ADLİYESİ SATIŞ SALONU- ZEMİN KAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Gürece mahallesi, Pirenlik mevkii, 133 Ada No, 28 Parsel Noda kayıtlı tarlavasıflı taşınmazıntoprak yapısı killi- tınlı bünyede, derin toprak yapılı,%4-6 meyilli, su tutma kapasitesi iyi, sulanabilir tarım arazisidir. Ulaşımı komşu parseller üzerinden sağlanmaktadır. (kısıtlı Ali Gümüş 'e ait hissenin satışı yapılacaktır)

Yüzölçümü : 249,84 m2

Kıymeti : 874,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 04/08/2016 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü : 05/09/2016 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : SUSURLUK ADLİYESİ- ZEMİN KAT- SATIŞ SALONU -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Gürece mahallesi, Eskibağlar mevkii, 123 Ada No, 14 Parsel Noda kayıtlıtarla vasıflı taşınmazın toprak yapısıKilli-tınlı bünyede, değişken meyilli,(5-10, 15-30), yer yer orta derin, yır yır sığ, zayıf verim kabiliyetindesu tutma kapasitesi zayıf, kuru tarım arazisidir.Ulaşım komşu parseller üzerinden sağlanmaktadır.(taşınmazdaki kısıtlı Ali Gümeş'e ait hisse satışı yapılacaktır.)

Yüzölçümü : 3.812,51 m2

Kıymeti : 5.147,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 04/08/2016 günü 14:45 - 14:55 arası

2. Satış Günü : 05/09/2016 günü 14:45 - 14:55 arası

Satış Yeri : SUSURLUK ADLİYESİ- ZEMİN KAT SATIŞ SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Gürece mahallesi, Köyiçi mevkii, 109 Ada No, 12 Parsel Noda kayıtlı Satışa konu taşınmaz üzerindetek katlı 1 adet kerpiç ev, 1 adet kerpiç samanlık ve bir adetkerpiç ahır olmak üzere 3 adet yapnın bulunduğu,90 m2 büyüklüğünde tek katlı kerpiç evin elektriğinmevcut, kapı ve pencereleri ahşap dış giriş kapısıalüminyum, camları takılı, içi ve dışı sıvalı,ısınma sistemi sobalı olup, çatısı ahşap üzeri marsilya kiremit kaplı olduğu, 80 m2 büyüklüğündeki kerpiç ahırıntek katlı, taş temelli,kerpiç tuğla duvarlı, kapı ve pencereleri tahta, içive dışı sıvasız -boyasız, tabanı beton,çatısı ahşap üzeriüzerimarsilya kiremit kaplı olduğu, 60 m2 büyüklüğündeki samanlığın tek katlı taş temelli, duvarlrı kerpiç tuğla, kapı ve pencereleri tahta, içi ve dışı sıvasız- boyasız tabanı toprak çatısı ahşap üzeri marsilya kiremit kaplı olduğu,(taşınmazdaki kısıtlı Ali Gümüş'ehisse satışı yapılacaktır.)

Yüzölçümü : 1.375,07 m2

Kıymeti : 7.752,06 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 04/08/2016 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü : 05/09/2016 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri : SUSURLUK ADLİYESİ SATIŞ SALONU- ZEMİN KAT-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Gürece mahallesi, Kalfayaka mevkii, 109 Ada No, 84 Parsel No, tarla vasıflı taşınmazın toprak yapısı değişken meyilli (8-15) toprak bünyesi killi-tınlı, orta derin, verim kabiliyeti zayıf, orta geçirgen , su ve rüzgar erozyonuna maruz kuru tarım arazisidir. Ulaşımı komşu parseller üzerindensağlanmaktadır. (sadece kısıtlı Ali Gümeş'e ait hissenin satışı yaphılacaktır.)

Yüzölçümü : 5.240 m2

Kıymeti : 5.764,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 04/08/2016 günü 15:15 - 15:25 arası

2. Satış Günü : 05/09/2016 günü 15:15 - 15:25 arası

Satış Yeri : SUSURLUK ADLİYESİ- ZEMİN KAT- SATIŞ SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/06/2016

BAĞLI İLANLAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR