BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarla ve bahçe (çoklu satış)

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873801
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 07.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/220 ESAS
Muhammen Bedeli
:
65625 TL
Birinci Satış Günü
:
20.11.2018 11:20
İkinci Satış Günü
:
20.12.2018 11:20
Satış Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY18. İCRA DAİRESİ

2017/220 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU:

Güngören belediyesinin 26.10.2017 tarihinde verdiği imar durumu belgesine göre; Güngören, Gençosman Mahallesi Akyıldız Sokak, No:2 kapı, 2 pafta 144 parsel sayılı yer, 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planına göre H:7,50 irtifalı, Küçük Sanatlar sahasında kalmakta olup, yola terki ve tek başına yapılaşma koşullarını sağlayamadığından 145 parsel ve 101 ada 4 parsellerle tevhidi gerekir. Güngören, Gençosman Mahallesi Çinçin Caddesi No:14 kapı, 2 pafta 145 parsel sayılı yerde, 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında kısmen 7,50 irtifalı, Küçük Sanatlar sahasında kısmen de Spor Tesisleri alanında kalmakta olup, yola terki ve tek başına yapılanma koşullarını sağlayamadığından 144 parselle tevhidi gerekir. 2 pafta 144 ve 145 parsellerin dosyasında yapılan tetkikte, herhangi bir evraka rastlanılmamış olup; KDV kanununda 01/01/2013 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle taşmmaz ile ilgili lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılıp ve ruhsatın sonradan revize edilip, inşat kalitesinin yükseltilmesi haline de rastlanılmamıştır. Bu bakımdan, Yapı Ruhsat tarihi ve net kullanım alanı bilgisi de verilememektedir. Plan suretleri yazımız ekinde sunulmuştur.
TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ:
Satışa ilişkin dosyada mevcut 21/11/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre "Gayrimenkul bölge olarak Gençosman mahallesinde, O-3 Avrupa otoyolunun 1250 metre güneyinde, Çinçindere caddesine 50 metre mesafededir. Bu caddelerde otobüs-minibüs hatları hizmet vermekte, ayrıca Üçyüzlü Metro İstasyonuna 150 metre mesafededir. Toplu ulaşım açısından zengin alternatifler içermektedir. Yakın çevresinde AFM Koleji - AFM Sağlık Meslek Lisesi, Dede Korkut İlkokulu ayrıca konut ce sanayi tesisleri bulunmaktadır. Orta gelir grubuna hitap eden bölgede yer almaktadır. Tapu kayıtlarında tarla olarak geçen gayrimenkulün etrafı hurda malzemelerle çevrilmiş olup depo olarak hizmet vermektedir. Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) 1972 yılında tapuya bu tarlanın 51 m2 lik kısmına irtifak hakkı koymuştur. Başlama tarihi 08/02/1972 olup süresi belirtilmemiştir. Üzerindeki baraka nitelikli binanın enkaz değeri bulunmamaktadır. Tarlanın toplam alanı 232 m2, TEK’ in kurduğu irtifak 51 m2 dir. Ancak kalan kısımda yoldan 5 metre içeriye çekilme şartı her iki köşeden arandığında ortada bina asgari ölçülerinin sağlayacak bir alan kalmamaktadır. Bu yüzden belediye verdiği imar durumu yazısında 145 parsel ile birleşme zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak bununla kalmamakta; 145 parselle birleştiğinde oluşacak yeni parselin bir kısmı 7.50 irtifalı “Küçük Sanatlar” imarlı alanda, bir kısmı da Spor Tesisleri Alanında kalmaktadır. Tapunun kalan hissesi ise başka bir kişide toplanmıştır. Bir olumluluk olarak 145 parselin 7/32 hissesi yine Borçlu da kalan hissesi ise yine aynı kişidedir. Tüm bunlar düşünüldüğünde bu hissenin alınması sonrasında diğer sahibi ile anlaşılması, ya da ortaklığın giderilmesi aşamasına geçilmesi, daha sonra her iki arsanın birleştirilmesi gerekmektedir. Bunlardan sonra ise bir kısmı düşük irtifalı Küçük Sanatlar imar durumlu, diğer kısmı da Spor Tesisleri alanı imar durumlu arsa elde edilmiş olacaktır. Tüm bu zahmetlere katlanıldıktan sonra da eldeki arsaların üzerine bina yapıp bundan menfaatlenme ihtimali çok zayıftır. 585 m2 lik 145 no lu parselin üzerinde de 340 m2 lik TEK ‘in kurduğu irtifak hakkı da bulunmaktadır."
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mah., Üç Çeşme Mevkii, 144 Parsel, 231,98 m2 Yüzölçümlü, Tarla Nitelikli Ana Taşınmazın 7/32 Hissesi Satışa Konudur.
Kıymeti : 43.750,00 TL
KDV Oranı : %18
TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK:
1-)Beyan : NAZIM PLANINDA PARK ALANI OLARAK AYRILMIŞTIR 27/2/1979 Y 3516
2-)İrtifak : M 51,00 M2 LİK SAHADAN ELEKTRİK ENERJİ NAKİL HATTI GEÇİRİLDİĞİNDEN TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİS OLUNDU (Başlama Tarih:08/02/1972 Süre:)
1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 20/12/2018 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mah., Üç Çeşme Mevkii, 145 Parsel, 585,78 m2 Yüzölçümlü, Bahçe Nitelikli Ana Taşınmazın 7/32 Hissesi Satışa Konudur.
Kıymeti : 65.625,00 TL
KDV Oranı : %18
TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK:
1-)Beyan : NAZIM PLANINDA PARK ALANI OLARAK AYRILMIŞTIR 27/2/1979 Y 3516
2-)İrtifak : M 340,00 M2 LİK SAHADAN ELEKTRİK ENERJİ NAKİL HATTI GEÇİRİLDİĞİNDEN TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİS OLUNMUŞTUR (Başlama Tarih:08/02/1972 Süre:)
1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 11:45 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 20/12/2018 günü 11:45 - 11:55 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/220 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR