İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarla (hisseli satış)

İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00830904
Şehir : İstanbul / Ataşehir
Semt-Mahalle : MUSTAFA KEMAL MAH. / MUSTAFAKEMAL
: 263
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 01.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/718 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
316000 TL
Birinci Satış Günü
:
29.11.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
24.12.2018 14:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA DAİRESİ

2015/718 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İl, Ataşehir İlçe, İstiklal mah., Şeytanköprüsü mevkii, 52 Ada, 36 Parsel, 9.401,46 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın borçlu adına kayıtlı 8775/313382 hissesi (263,25 m2) Taşınmaz, Mustafa Kemal mah. 3004 caddesinin güney kenarından başlayıp, 3069,3068,3067,3066,3065,3064 ve 3063 sokakların da içerisinden geçen, dere yatağının kuzey kenarına yakın mesafeli yaklaşık 250 mt. dere boyunca uzanan binalı parseldeki, borçlu adına kayıtlı 8775/313382 hisse (263,25 m2)'dir. Parsel üzerinde, yaklaşık otuz adet, tek katlı ve üzeri katlı yığma, betonarme yapı tarzında, işyeri ve mesken olarak kullanılan binalar vardır. Parsel içerisine isabet eden binaların kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmamış, imar şartları ve yapıların imara aykırılıkları da dikkate alındığında, yapılar değerlendirmeye esas alınmamış olup, tarla vasıflı ana taşınmaz yüzölçümü üzerinden toplam değerlendirmesi yapılmış ve borçlu hissesine isabet eden değer tanımlanmıştır.
Belediye alt yapı hizmetlerinin kısmen bulunduğu ulaşım imkanı olan bölgedeki parseldir.
Adresi : Taşınmaz,Mustafa Kemal mah. 3004 caddesinin güney kenarından başlayıp, 3069,3068,3067,3066,3065,3064 ve 3063 sokakların da içerisinden geçen, dere yatağının kuzey kenarına yakın mesafeli yaklaşık 250 mt. dere boyunca uzanan binalı parseldir.
Yüzölçümü : 9.401,46 m2
İmar Durumu : Ataşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2016 tarihli ve 7983 sayılı yazılarında, Mustafa Kemal mahallesi, 52 ada 36 parsel numaralı taşınmaz ile alakalı imar durum bilgilerine göre, 16/03/1989 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, örnek mahallesi, Islah İmar Planı ve 16/06/2007 t.t.li Kadıköy 3004 caddesi, D-100 yan yol arası kavşak ve yollara ait uygulama imar planında İSKİ tarafından belirlenen konum bandında kalmaktadır. Ayrıca söz konusu parsel, 17/02/2014-17/10/2014 tarihlerinde onanan Kurbağalıdere ana kolu 1/1000 ölçekli dere ıslah projesinden de etkilenmektedir. Bahse konu parselin bulunduğu bölgede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 21/12/2015 tarihinde 1/1000 ölçekli, Yeni Sahra mahallesi ve yakın çevresi reviyon nazım imar planı onaylanmış olup, 21/12/2015 t.t. Li, 1/5000 ölçekli Yeni Sahra mahallesi ve yakın çevresi revizyon nazım imar planında ise konu parsel, kısmen yapı yasaklı alan, kısmen yol, kısmen de plan sınırı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 316.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -
1. Satış Günü : 29/11/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 24/12/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/718 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/05/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR