BOR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarla (çoklu satış)

BOR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891978
Şehir : Niğde / Bor
Semt-Mahalle : KAVUKLU KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 16700
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/128 Tal.
Muhammen Bedeli
:
128,757 TL
Birinci Satış Günü
:
09.01.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
07.02.2019 14:00
Satış Yeri
:
BOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BOR İCRA DAİRESİ

2017/128 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Niğde ili, Bor İlçesi, Kavuklu köyü, Tapur Mevkii, 12 parsel numaralı taşınmaz İnce bünyeli, Killi-tınlı toprak yapısında, derin toprak profiline haiz, verim kapasitesi iyi, bölgede mevcut şartlarda yetişebilen her türlü bitkinin yetiştirilebileceği, düz bir topağrafyaya sahip, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği iyi, organik maddece zayıf, erozyon problemi olmayan, makineli tarıma elverişli, taşlılık problemi olmayan sulanabilir tarım arazisidir. Taşınmaz Niğde-Ulukışla asfalt yolunun kenarında olup bu durum taşınmazın değerine olumlu yönde etki yapmaktadır. Taşınmaz halihazırda buğday ekilidir.
Kapitalizasyon faizi, mülkün ileride getirebileceği gelirlerle bugünkü değerini temin edebileceği yol sayısının karşıtı olarak değerledirilebilir. Kapitalizasyon faiz oranları % 3-5 arasında değişmekte olup, buna etki eden faktörler ise şunlardır:
1-Arazinin Topoğrafik yapısı 2- Arazinun toprak yapısı ve verimliliği 3- Arazinin ekonomik bir işletmeciliğe yatkınlığı 4- Arazinin pazarlama yerine ve ulaşım yollarına olna mesafesine 5- Arazinin Belediye veya mücavir alan içerisinde olma durumuna 6- Arazide Sulama ve modern tarımsal uygulamaların yapılıp yapılamayacağına 7- Toprak sevgisi ve üretici ailesinin geçimindeki yeri ve etkisi.
Bu dava için kapitalizasyon faizinin taşınmazın yukarıda açıklanan özellikleri dikkate alındığında bu oranın % 5 olarak alınmasını uygun olacağı kanaatindeyim.
Taşınmazın değeri = (Yıllık ortalama Net gelir/Kapitalizasyon faizi) X alanı
Taşınmazın toprak yapısı, konumu topoğrafyası, bölgenin iklim özellikleri ve yörenin tarımsal üretim deseni dikkate alındığında, değeri Şeker Pancarı+Buğday+Patates münavebe sisteminden elde edilecek net gelirden faydalanılarak bulunacaktır.
12 parsel numaralı taşınmazın dava Tarihi itibarı ile değeri:
Şeker Pancarı yıllık net geliri = 531,00TL/da
Suluda buğday yılılk net geliri = 294,00 TL/da
Patatesin yıllık net geliri = 331,00TL/da
Yıllık ortalama Net Gelir = 1.156,00 TL/da/3= 385,33 TL/da
Taşınmazın Birim değeri = 385,33 TL/0.05 = 7.706,60TL/da = 7,71 TL/m2' dir.
Taşınmazın Toplam Değeri 07,71 TL/m2 x 16700.00 m2 = 128.757,00 TL' dir.
Adresi : Niğde ili, Bor İlçesi, Kavuklu köyü, Tapur Mevkii, 12 parsel
Yüzölçümü : 16.700 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Taşınmaz Belediye Hudutları Haricinde Köy Statüsünde Olduğundan İmar Kayıtları Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 128.757,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 10/03/2016 tarihinden geçerli 10 yıllık kira sözleşmesi şerhi vardır
1. Satış Günü : 09/01/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 07/02/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : BOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Niğde İli, Bor İlçesi, Kavuklu Köyü, Kızıltoprak Mevkii, 581 parsel numaralı tarla vasfındaki taşınmaz ince bünyeli, kumlu-tınlı toprak yapısında, derin toprak profiline haiz, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği iyi, organik maddece zayıf, erozyon problemi bulunan, makineli tarıma elverişli kuru tarım yapılan ve halihazırda bir kısmı sürülmüş bir kısmı yıllardır sürülmemiş boş ekili dikili olmayan tarladır.
Kapitalizasyon faizi, gayrimenkulün ileride getirebileceği gelirlerle bugünkü değerini temin edebileceği yıl sayısının karşıtı olarak değerledirilebilir. Kapitalizasyon faiz oranları % 3-15 arasında değişmekte olup , bu oranın belirlenmesini etkileyen faktörler ise şunlardır;
1-Arazinin Topoğrafik yapısı, 2- Arazinin toprak yapısı ve verimliliği, 3- Arazide sulama ve modern tarımsal uygulamaların yapılıp yapılamayacağı, 4- Arazinin ekonomik bir işletmeciliğe yatkınlığı, 5- Arazinin pazarlama yerine ve ulaşım yollarına olan mesafesi, 6- Arazinin belediye veya mücavir alan içerisinde olma durumu gibi faktörlerdir.
Kullanılan veriler Niğde İl tarım Müdürlüğü, Bor İlçe Tarım Müdürlüğü ve serbest piyasadan alınmıştır. Tarla vasfındaki taşınmazların değerinin hesaplanmasında bölge, iklim, bitkisel üretim deseni vb. şartlar düşünüldüğünde sulu araziler için şekerpancarı-buğday-domates, kuru araziler için buğday-arpa-nohut münavebe sisteminin uygulanması uygun olacaktır.
Arazide değerinin hesaplanmasında "Gelir Yöntemi" kullanılacaktır.
Taşınmazın 1 Dekarının Değeri = Yıllık Net Gelir/ Kapitalizasyon Faiz oranı
Yıllık Net Gelirin Hesaplanması (Sulu Tarla vasfındaki taşınmazlar için):
Buna göre;
Buğday + Şeker pancarı + Domates münavebe sistemi uygulanmaktadır.
Buğdayın dekara net geliri = 291,86 TL
Şeker parcarının dekara net geliri = 288,23 TL
Domatesin dekara net geliri = 2.374,70 TL
Yıllık ortalama net gelir = 291,86 + 288,23 + 2.374,70 = 2.954,79 / 3 =984,93 TL
581 Parsel Numaralı Taşınmazın Değeri (Kuru Tarla):
Bu gayrimenkul için yukarıdaki özellikleri dikkate alındığında Kapitalizasyon faizi oranının % 6 olarak alınmasının uygun olacağı kanaatindeyim.
Taşınmazın 1 da Değeri = Yıllık Ortalama Net Gelir / Kapitalizasyon Faizi
Taşınmazın 1 da Değeri = (94,65 / 0,06) = 1.577,50 TL/ da
Gayrimenkulün 1 m2 sinin değeri = (94,65 / 0,06) / 1000 = 1.5775 TL/m2
Gayrimenkulün toplam değeri= (94,65 / 0,06) X 14,828 da = 23.391,17 TL
Gayrimenkulün toplam değeri = 23.391,17 TL
Adresi : Niğde İli, Bor İlçesi, Kavuklu Köyü, Kızıltoprak Mevkii, 581 parsel
Yüzölçümü : 14.828,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Taşınmaz Belediye Hudutları Haricinde Köy Statüsünde Olduğundan İmar Kayıtları Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 23.391,17 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 10/03/2016 tarihinden geçerli 10 yıllık kira sözleşmesi şerhi vardır
1. Satış Günü : 09/01/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 07/02/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : BOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Niğde İli, Bor İlçesi, Kavuklu Köyü, Arapgölü Mevkii, 778 parsel numaralı tarla vasfındaki taşınmaz kumlu- tınlı toprak yapısında, sığ toprak profiline haiz, su tutma kapasitesi ve organik maddece zayıf geçirgenliği orta, erozyon problemi bulunan, makineli tarıma elverişli kuru tarım yapılan ve halihazırda boş ekili dikili değildir. Taşınmaz Kavuklu köyüne kuş uçuşu 3 km uzaklıktadır.
Kapitalizasyon faizi, gayrimenkulün ileride getirebileceği gelirlerle bugünkü değerini temin edebileceği yıl sayısının karşıtı olarak değerledirilebilir. Kapitalizasyon faiz oranları % 3-15 arasında değişmekte olup , bu oranın belirlenmesini etkileyen faktörler ise şunlardır;
1-Arazinin Topoğrafik yapısı,2- Arazinin toprak yapısı ve verimliliği, 3- Arazide sulama ve modern tarımsal uygulamaların yapılıp yapılamayacağı, 4- Arazinin ekonomik bir işletmeciliğe yatkınlığı, 5- Arazinin pazarlama yerine ve ulaşım yollarına olan mesafesi, 6- Arazinin belediye veya mücavir alan içerisinde olma durumu gibi faktörlerdir.
Kullanılan veriler Niğde İl tarım Müdürlüğü, Bor İlçe Tarım Müdürlüğü ve serbest piyasadan alınmıştır. Tarla vasfındaki taşınmazların değerinin hesaplanmasında bölge, iklim, bitkisel üretim deseni vb. şartlar düşünüldüğünde sulu araziler için şekerpancarı-buğday-domates, kuru araziler için buğday-arpa-nohut münavebe sisteminin uygulanması uygun olacaktır.
Arazide değerinin hesaplanmasında "Gelir Yöntemi" kullanılacaktır.
Taşınmazın 1 Dekarının Değeri = Yıllık Net Gelir / Kapitalizasyon Faiz oranı
Yıllık Net Gelirin Hesaplanması(Kuru Tarla vasfındaki taşınmazlar için):
Buna göre;
Kuru şartlarda Buğdayın dekara net geliri =63,35 TL' dir.
Kuru şartlarda Arpanın dekara net geliri =20,65 TL' dir.
Kuru şartlarda Nohudun dekara net geliri =199,95 TL' dir.
Yıllık ortalama net gelir=63,35 + 20,65 + 199,95 = 283,95 / 3 = 94,65 TL' dir.
778 Parsel Numaralı Taşınmazın Değeri (Kuru Tarla):
Bu gayrimenkul için yukarıda özellikleri dikkate alındığında Kapitalizasyon faizi oranının % 9 olarak alınmasının uygun olacağı kanatindeyim.
Taşınmazın 1 da Değeri = Yıllık Ortalama Net Gelir / Kapitalizasyon Faizi
Taşınmazın 1 da Değeri = (94,65 /0,09) = 1.051,67 TL/da
Gayrimenkulün 1 m2 sinin değeri = (94,65 / 0,09) / 1000 = 1,05167 TL/m2
Gayrimenkulün toplam değeri= (94,65 / 0,09) X 30,8 da = 32.391,34 TL
Gayrimenkulün Toplam Değeri = 32.391,34 TL
Adresi : Niğde İli, Bor İlçesi, Kavuklu Köyü, Arapgölü Mevkii, 778 parsel
Yüzölçümü : 30.800 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 32.391,34 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 10/03/2016 tarihinden geçerli 10 yıllık kira sözleşmesi şerhi vardır
1. Satış Günü : 09/01/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 07/02/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : BOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/128 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR