ADIYAMAN 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarla (Çoklu satış)

ADIYAMAN 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861270
Şehir : Adıyaman / Merkez
Semt-Mahalle : YEŞİLYURT MAH. / KUYUCAK
: 7825
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/422 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
391,850 TL
Birinci Satış Günü
:
06.11.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
04.12.2018 14:00
Satış Yeri
:
ADIYAMAN ADLİYESİ İCRA DAİRESİ SATIŞ BÜROSU ODASI

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ADIYAMAN İCRA DAİRESİ 2017/422 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adıyaman İl, Merkez İlçe, 443 Ada, 27 Parsel, YEŞİLYURT Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Yeşilyurt Mah. 443 ada, 27 parsel, 7.825 m2 tarla vasıflı tam hisseli olup taşınmaz kaydı üzerinde 05/11/1964 tarih ve 565 yevmiye numarası ile D.S.İ. lehine 696 m2 'lik yerde irtifak hakkı şerhi bulunmakta olup söz konusu D.S.İ. 9. Bölge Müdürlüğü 92. Şube Müdürlüğü'nden gelen 03/08/2018 tarih ve 547789 sayılı yazıya göre irtifak hakkının sona erdiği, D.S.İ. irtifakının kalktığı, taşınmaz üzerinde herhangi bir hakkın ve alacağın olmadığı belirtilmiştir. 22/12/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre şehir merkezine 2-3 km mesafede, ilin en aktif yolu olan Adıyaman-Diyarbakır yoluna 1-2 km Dir. Adıyaman 400 yataklı hastane 2 km dir. taşınmaz kuru tarım arazisidir.toprak ve topoğrafik % 2-3 eğimli, kollivyal toprak grubundan, killi-tınlı bünyeli, makinalı tarıma elverişli, orta taşlı, toprak derinliği ve verimi iyi, 2. sınıf kuru tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde 4 adet tut (26-30 yaşlarında ) ağacı bulunmaktadır. Piyasa araştırmasına göre toplam arazi değeri 391.850,00-TL'dir.
Adresi :
Yüzölçümü : 7.825 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 391.850,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 06/11/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 04/12/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : ADIYAMAN ADLİYESİ İCRA DAİRESİ SATIŞ BÜROSU ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adıyaman İl, Merkez İlçe, 443 Ada, 28 Parsel, YEŞİLYURT Mahalle/Köy, Taşınmaz tapu kaydına göre Adıyaman, merkez, Yeşilyurt Mah. 443 ada, 28 parsel 18.775 m2 alanlı tarla vasıflı olup taşınmaz kaydında 05/11/1964 tarih ve 565 yevmiye numarası ile D.S.İ. lehine 696 m2 'lik yerde irtifak hakkı olduğu, D.S.İ. 9. Bölge Müdürlüğü 92. Şube Müdürlüğü'nden gelen 03/08/2018 tarih ve 547789 sayılı yazıda geçici irtifak hakkının tesis edildiği, irtifak hakkı süresini bittiği, irtifakın sona erdiği, herhangi bir hak ve alacağın kalmadığı belirtilmiştir. 25/12/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre ; belediye arşivinde bulunan ruhsata esas projede yer alan 2 adet fabrika yapısı, 2 adet sundurma yapısı ve 1 adet depo bulunduğu sadece 1 adet fabrika binasının yer aldığı görülmüştür. Ruhsata esas projede her ne kadar yapı 4 katlı olarak projelendirilmiş ise de keşif esnasında yapılan incelemede yapının+3,25 ve +6,00 kotu itibari ile kaba inşaat olarak tanımlanan (kiriş+kolon+döşeme+duvar) bölümünün tamamlanmış olduğu, +10,40 ve +15,40 kotu itibari ileyapının sadece dış duvarlarkolonlar ve kirişlerinin yapıldığı tabliye betonunun ypaılmadığı görülmüştür. Ruhsat projesinde her ne kadar yapı boyutlarının 32,20 m x 40,20 m olarak gösterilmiş olsa da yerinde yapılan ölçümde boyutların 32,20 m x 32,20 = 1.036,84 m2 olduğu, +15,40 kotunda toplam yapı boyutunun 2 x 8 x 8 = 128 m2 olduğu görülmüştür.Yapı ruhsatı 02/02/1990 tarihinde düzenlenmiştir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 2017 yo-ılı fiyatlarına göre 04/05/2017 tarih ve 30056 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tebliğinde taşınmaz üzerinde bulunan fabrika binası III.sınıf yapılar A grubu yapıların sınıfına girdiğinden beher m2 si 694,00-TL dir. dava konusu yapılar keşif tarihi olan 2017 yılına göre yaklaşık 21-30 yıllıktır. yıpranması % 25 'tir.şehir merkezine uzaklığı, 2-3 km mesafede, Adıyaman-Diyarbakır karayoluna yaklaşıl 1-2 km mesafede, 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesine2 km mesafede, kuru tarım arazisi, taşınmaz üzerind eağaç bulunmamakta,dır. Sonuç olarak yapı değeri 276.500,01-TL, arazi değeri 938.750,00-TL olup taşınmazın toplam değeri 1.215.250,01-TL'dir.
Adresi :
Yüzölçümü : 18.775 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 1.215.250,01 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 06/11/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 04/12/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : ADIYAMAN ADLİYESİ İCRA DAİRESİ SATIŞ BÜROSU ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
Ayrıca ;
belirtilen taşınmazın yapılan satış ilanının borçlulardan ANADOLU PAMUK ÇIRÇIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ( V.No.5730041622 ) ile KOÇMAK MAKARNA GIDA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ye ve diğer tüm ilgililereİlanen tebligat yerine geçmek üzere Tebliğat Kanununun ilanen tebligathükümleri dairesinde satış ilanınıngazete ile deilanen tebliğine karar verilmiş olmakla ;İş bu satış ilanınıngazetede ilan tarihinden itibaren borçlu borçlulardan ANADOLU PAMUK ÇIRÇIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ( V.No.5730041622 ) ile KOÇMAK MAKARNA GIDA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ye ve diğer tüm ilgililere 7. Günde tebliğ olacağının kabul edileceği tebligat kanunu ilanen tebligat hükümleri gereğiilanen ihtar olunur.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/422 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR