KONYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarla

KONYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876009
Şehir : Konya / Altınekin
Semt-Mahalle : KOÇAŞ MAH. / ALTINEKİN
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/94 Esas
Muhammen Bedeli
:
145414 TL
Birinci Satış Günü
:
27.11.2018 15:00
İkinci Satış Günü
:
25.12.2018 15:00
Satış Yeri
:
Konya Adliyesi İcra Daireleri Mezat SAlonu B blok, Zemin Kat, Konya

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 4. İCRA DAİRESİ
2018/94 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Altınekin ilçesi, Koçaş Mahallesi, Musluk mevkii, 111 ada, 10 parsel, 2 cilt, 163 sayfada kayıtlı, Tarla nitelikli taşınmazın borçluya ait 52/64 hissesi
Satışa konu taşınmaz güncel olarak Altınekin İlçesi Koçaş Mahallesi, Muslukmevkiindebulunmaktadır. Yapılan keşif incelemesinde eski kadastro durumuna göre kısmen anız , kısmen nadas olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibarıyla su kuyusu,sabit bir yapı ve meyve ağacı bulunmamaktadır.
Taşınmazın bulunduğu bölgede Arazi toplulaştırma çalışmaları devam etmekte , zemin kullanımları yeni duruma göre olup, yer teslimi yapılmış, ancak henüz tescil olmamıştır. Taşınmazın eski kadastro durumu zeminde mevcut değildir. Eski Kadastro durumuna göre taşınmazın kadastro paftasındagüneyindebulunan yola cephesi bulunmaktadır. Ulaşımı buradan sağlanmaktadır. Taşınmazın çevresindegenel olarak zirai faaliyetler yapılmaktadır.
Taşınmaz teknik yönden cephe, derinlik ve yüz ölçümü itibarı ile yeterli büyüklükte olup. topoğrafik olarak % 0-2 meyilli konumdadır. Taşınmaz koçaş mahallesi yerleşim yerine yakın, Atınekinve KonyaŞehir merkezine uzak konumdadır. Taşınmaz Koçaş mahallesine 400 metre,Altınekin ilçe merkezine 4.8 km Konya-Ankara Devlet Karayoluna (Altınekin kavşağına)21.15 km ve Konya vilayet merkezine 54.95 km mesafededir.
Kıymet takdirine konu taşınmazın Toprak yapısı killi-tınlı, derin profilli (+90 cm ve üzeri), eğimi % 0-2 olup düzdür. Taşsız drenaj ve alkalilik problemi olmayan bir taşınmazdır. Sulu şartlardaBuğday, arpa, şekerpancarı, yağlık ayçiçeği ve mısır ekimine elverişlidir. Verim bakımından ortalamanın üzerinde verime sahip bir arazidir. Bölgede toplulaştırma çalışmaları yapıldığından dolayı arazi değeri yükselmiştir.
İmar Durumu : Altınekin İlçesi KoçaşMahallesi, Musluk Mevki,111 Ada, 10 parselin imar durumu ile ilgili olarakAltınekin Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen,15.01.2018 tarih E.46 evrak sayı numaralı yazılarında taşınmazın imar planı dışında olduğu belirtilmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede arazi toplulaştırma çalışmaları devam etmekte olup, henüz tescil olmamıştır. Taşınmaz bu sebepleuygulama görmemiş olup Kadastro parseli durumundadır.
Kıymeti : 145.414,92 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 5403 sayılı kanuna göre toplulaştırma alınına alınmıştır. (İl Tarım Müdürlüğünden ve DSİ Bölge Müdürlüğünden alınan cevabi yazılara göre hisse bölünmeden ve ihale alıcısı tarafından toplulaştırma hükümlerine göre yapılacak değişikler kabul edilmek kaydı ile hisse satışında engel bir durum olmadığı bildirilmiş olmakla taşınmaz hissesi bölünmeden satılacak olup, ihaleye katılanlar belirtilen hususları etmiş sayılacaktır.
1. Satış Günü : 27/11/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 25/12/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Konya Adliyesi İcra Daireleri Mezat SAlonu B blok, Zemin Kat, Konya
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/94 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

NOT : Satış ilanının ilgililere tebliğ edilememesi durumunda yapılacak gazete ilanı ve elektronik ilanın tüm ilgililere tebliğ yerine geçmesine,

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR