ÇORLU 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarla

ÇORLU 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875556
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
: 294800
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2006/390 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
10320800 TL
Birinci Satış Günü
:
28.11.2018 10:25
İkinci Satış Günü
:
24.12.2018 10:25
Satış Yeri
:
ÇORLU ADLİYESİ MEZAT SALONU ZEMİN KAt

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇORLU
2. İCRA DAİRESİ
2006/390 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Çorlu İlçe, 311 Ada, 188 Parsel, MUHİTTİN (ARAZİ) Mahalle/Köy, YUMURCAK DERE Mevkii, Tekirdağ ili,Çorlu İlçesi,Muhittin Mahallesi,Yumurcak Dere Mevkii,311 ada,17parseldeki 29.250,00 m² yüzölçümüne sahip tarla vasıflı taşınmaz (Çorlu Belediye Başkanlığı'nda yapılan araştırma sonucunda fiili adresin Tekirdağ ili,Çorlu İlçesi,Zafer Mahallesi,Sakarya Caddesi-Sakarya 4. Sokak, olduğu tespit edilmiştir.)
27.11.2017 tarih ve 48238014-622.03-E.2651422 sayılı yazısına göre satışı yapılacak Tekirdağ ili,Çorlu İlçesi,Muhittin Mahallesi,Yumurcak Dere Mevkii,311 ada,17parseldeki 29.250,00 m² yüzölçümüne sahip tarla vasıflı taşınmazın ifraz olduğu ve ifraz sonucu 311 ada 188 parsel ve 311 ada 189 parsel olmuştur.Çorlu Kadastro Şefliği'nde yapılan araştırma sonucunda Çorlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/315 Esas ve 2012/493 karar numaralı davası sonucunda hazırlanan tescil bildiriminde 311 ada 17 parselin ifraz sonucu 311 ada 188 parsel (tarla) ve 311 ada 189 parsele (Pilon) dönüştüğü belirlenmiştir.İfraz sonucun oluşan yeni parseller tapu kayıtlarına göre;
a)Tekirdağ ili,Çorlu İlçesi,Yumurcak Dere Mevkii,311 ada 188 parselde 29.488,00 m² yüzölçüme sahip tarla vasıflı taşınmaz (TAPU MALİKİ: Melike Arzu AKGÜN)
b)Tekirdağ ili,Çorlu İlçesi,Yumurcak Dere Mevkii,311 ada 189 parselde 32,00 m² yüzölçüme sahip pilon yeri olmuştur. (TAPU MALİKİ: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
Bahse konu ifraz işlemleri ve tapu malikleri bir arada değerlendirildiğinde kıymet takdiriTekirdağ ili,Çorlu İlçesi,Yumurcak Dere Mevkii,311 ada 188 parselde 29.488,00 m² yüzölçüme sahip tarla vasıflı taşınmaz için yapılacaktır. 311 ada 188 parselde bulunan tarla vasıflı taşınmaz.Taşınmazın üzerinden kuzeydoğu-güneydoğu yönünde havai elektrik hattı geçmektedir.Taşınmazın içerisinde imar planında bulunan imar yolları henüz açılmamış olup üzerinde yapı bulunmamaktadır.Taşınmazın batısında Sakaya 4. Sokak,kuzeyinde Gazi Osman Paşa Caddesi olup Cemile Yeşil Anadolu Lisesi,Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salonu ve Mekke Camii'ye yakın,ulaşım,elektrik,su,temizlik ve altyapı hizmetlerinden faydalanan çevresinde iki ve üç katlı yapıların bulunduğu bir konumda yer almaktadır.Yamuk şeklinde az eğimli vegeometrik bir yapıya sahip olan tarla vasıflı taşınmazın çevresindeki 3 kat imarlı arsa vasılı taşınmazların birim m² satış fiyat aralığı 550 TL ile 700 TL arasında konumuna ve geometrik şeklinde göre değişmektedir.Kıymet takdiri istenen taşınmazın tarla vasıflı olması nedeniyle imar uygulaması yapılması sırasında arsaya dönüşümü durumunda yüzölçümümde en fazla %40 oranında DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) kesintisi yapılacaktır.(Kanun koyucu, İmar Kanunu kapsamında gerçekleştirilen parselasyon uygulamasının karşılığı olarak düzenlemeye konu arazilerin belli bir oranın düzenleme ortaklık payı (DOP) adı altında idareye terk edilmesini düzenlemiştir.Tarla vasıflı bir arazinin imar parseline dönüştürülmesi sürecinde ortaya konulan idari işlemler karşılığı olarak, düzenleme yapan idarenin düzenleme konusu araziye ortak olduğunu ifade etmektedir.Düzenleme ortaklık payı %40'dan fazla olamaz.) Taşınmaz üzerinde pilon yeri bulunması ve üzerinden havai elektrik hattının geçmesi taşınmaz için olumsuz faktörlerdir.
Piyasada yapılan araştırma,tarla vasıflı taşınmazın ilçe merkezine yakınlığı,imar durumu,DOP Kesintisi,muhiti ve çevresindeki konumu da göz önünde bulundurulduğunda m² değerinin 350,00 TL,tarlanın toplam değerinin 350,00 TL x 29.488,00 m²= 10.320.800,00 TL (On milyon üç yüz yirmi bin sekiz yüz Türk Lirası) olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Adresi : Zafer Mahallesi,Sakarya Caddesi-Sakarya 4. Sokak, Çorlu / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 29.4800,00
İmar Durumu : İkiz nizam 3 kat TAKS:0,30 KAKS:0,90 yapılanma koşuluna sahip, yol, park ve konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 10.320.800,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İrtifak Hakkı : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 5.485,00 m2 üzerine 16.05.2014 tarihinde irtifak hakkı kurulmuştur.
1. Satış Günü : 28/11/2018 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 24/12/2018 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri : ÇORLU ADLİYESİ MEZAT SALONU ZEMİN KAT -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/390 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR