KOCAELİ 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarla

KOCAELİ 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874693
Şehir : Kocaeli / İzmit
Semt-Mahalle : AMBARCI MAH. / İZMİT
: 4000
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZGÜR KOCAELİ 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/104 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
60000 TL
Birinci Satış Günü
:
04.12.2018 10:30
İkinci Satış Günü
:
09.01.2019 10:30
Satış Yeri
:
1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KOCAELİ 1. İCRA DAİRESİ
2017/104 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri :Kocaeli,İzmit,Ambarcık K.Çanacık mevkii,1603 parselde kayıtlı 4.000,00 m2.yüzölçümlü tarla ana taşınmaz nitelikli taşınmaz İzmit Ambarcı köyü Çanacık mevkiinde yer almaktadır.Parselin kadastro yolu yoktur.İzmit şehir merkezine 35 km.mesafede olup,ulaşım kısıtlı olup,özel araçlar ile sağlanmaktadır.Taşınmazın civarında çok sayıda boş parseller mevcuttur.İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri sınırları içerisinde yer almaktadır.
Yüzölçümü : 4.000,00 m2
İmar Durumu : İzmit Belediyesinin 04.04.2017 tarih,7589 sayılı imar durumuna göre;1603 nolu parsel Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin 16.01.2009 tarih 44 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım imar planı kapsamında " DİĞER TARIM ALANINDA " kalmaktadır.Parselin uygulama imar planı bulunmamaktadır.
Diğer tarım alanında; yola cephesi olan parsellere,Tarım İl Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda,inşaat alanı katsayısı (E) 0,05 den fazla olmamak,hiçbir koşulda 250 m2.yi geçmemek,yüksekliği 6,50 m.yi ve 2 katı aşmamak,yola 10 m.ve parsellere 5 m.den fazla yaklaşmamak şartı ile bağevi niteliğinde binalar yapılabilir.Parsele yapılacak konut dışı yapılar Tarım İl Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda,inşaat alanı katsayısı (E) 0,30 dan fazla olmamak,yüksekliği 6,50 m.yi ve 2 katı aşmamak,yola 10 m.ve parsellere 5 m.den fazla yaklaşmamak şartı ile tarımsal amaçlı yapı yapılabilir.Parsele konut ile birlikte yapılacak tarımsal amaçlı yapının inşaat alanı katsayısı (E) 0,35 den fazla olamaz.Parselin topoğrafik yapısı hafif eğimli olup,üzerinde ekili herhangi bir şey yoktur.Etrafı ormanlık alan ile çevrilidir.
Kıymeti : 60.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 04/12/2018 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 09/01/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/104 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR