KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarla

KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861519
Şehir : İzmir / Kiraz
Semt-Mahalle : SARISU MAH. / KİRAZ
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/117 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
154,398 TL
Birinci Satış Günü
:
30.10.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
29.11.2018 10:00
Satış Yeri
:
Cumhuriyet Mah. Gümüşsuyu Cd. No:2 - KİRAZ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KİRAZ
İCRA DAİRESİ
2018/117 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :İzmir İl, Kiraz İlçe, 123 Ada, 1 Parsel, SARISU Mahalle, EĞRİDERE Mevkii, Taşınmazın kuzeyi - doğusu ve batısı kadastro yolu güneyi ise komşu parsel ile çevrilidir. Ortalama % 10 eğimli olan taşınmaz organik maddeleri ve derinliği az, kumlu-tınlı toprak yapısında, arazi kullanım kabiliyeti açısından 2. Sınıf mutlak tarım arazisidir.Keşif günü itibari ile Taşınmaz teraslı iki kademeden ibaret olup, ekilebilir alanlarının toprak işlemesi yapılmış olduğu, geri kalan kısımlarında ise dikili olan; yaklaşık 20 yaşında 47 adet ceviz ağacı, 15 yaşında 9 adet kiraz ağacı, 15 yaşında 1 adet erik ağacı, 80cm çevreli 17 adet kavak ağacı, 15cm çevreli 15 kavak ağacı, 20cm çevreli 110 adet kavak ağaçlarının dikili olduğu tespit edildi.Taşınmaz içerisinde kaynak suyunun olduğu görüldü. Taşınmazın yakın komşu parsellerinde sulu tarım yapılmaktadır. Dosyada bulunan Kiraz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 19.04.2018 tarih ve 80747147-1951 sayılı yazısı incelendiğinde 123 ada 1 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı sınırları dışında olduğu, İzmir-Manisa Planlama bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Tarım Arazisi vasfındadır, denilmektedir.Mesken nitelikli yapılardan kadastroda kuzey cephesinde görünen yapı 64,00m² taban alanlıdır. Yığma tarzda taş malzemeden iki katlı olarak imal edilmiştir. Zemin kat depo vasfında üst kat mesken vasfında kullanılmaktadır.Pencereler demir doğrama giriş ve iç kapılar ahşap malzemeden imal edilmiştir. Yapının üzeri ahşap çatı ve kiremit ile örtülüdür. Tuvalet dışarıdadır. Keşif günü itibarı ile kullanılmakta idi.Mesken nitelikli yapının güney yönünde, yapıya yaklaşık 5mt mesafede taş malzemeden yığma tarzda imal edilmiş 79,05m² hayvan damı yer almaktadır. Ahşap çatı üzeri kiremit örtüsü ile örtülüdür. Keşif günü itibarı ile yapının bir kısmı yıkılmış halde idi 30,00m² lik kısmı kullanılabilir halde idi.Dava konusu parsel üzerinde parselin güney kısmında yer alan diğer yapı ise mesken vasfındaki yapıdır. 72,36m² oturma alanına sahiptir. Bu yapı subasman kotuna kadar taş malzemeden yığma olarak yapılmış üzeri dolu tuğla malzemeden yığma olarak çıkılmıştır. İki oda mutfak salon ve banyo olarak düzenlenmiş yapıda tuvalet dışarıdadır. Giriş kapısı demir profil doğrama, iç kapılar ve pencereler ahşap malzemeden imal edilmiştir. Giriş kısmında 41,60m² sundurma mevcuttur. Üzeri galvanizli oluklu saç ile örtülmüştür. Mesken vasfındaki bu yapının güney cephesinde yapıya bitişik vaziyette 24,00m² oturma alanlı hayvan ağılı bulunur. Bu yapıda yerler beton çatısı örtüsü kiremittir. Elektrik ve içme suyu şebeke hattı imkanlarından faydalanan taşınmaz keşif tarihi itibariyle kullanılmaktadır.

Kıymeti: 154.398,26 TL KDV Oranı: %18

1. Satış Günü : 30/10/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 29/11/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Cumhuriyet Mah. Gümüşsuyu Cd. No:2 - KİRAZ

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Ancak artırma esnasında nispetsiz artırma yapılması halinde (elektronik olarak yapılan artırma hariç) İ.İ.K. 114/2 maddesine göre artırmanın tarzı Müdürlüğümüzce değiştirilebilecektir. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde ve Müdürlüğümüzce uygun görüldüğünde veya re'sen (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
3- Maliye bakanlığının KDV genel tebliği uyarınca KDV bedeli ihale bedeli ile birlikte veya bir sonraki gün mesai sonuna kadar beyan edilerek ihale alıcısı tarafından yatırılması zorunludur, aksi takdirde ihale kararı kaldırılacaktır. KDV'den istisna olan hükümler mahfuzdur.1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7-İ.İ.K. 127. maddesi gereğince İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçecektir.
8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/117 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR