BOZÜYÜK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarla

BOZÜYÜK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859682
Şehir : Eskişehir / İnönü
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/358 TLMT
Muhammen Bedeli
:
129,058 TL
Birinci Satış Günü
:
19.11.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
17.12.2018 10:00
Satış Yeri
:
İnönü Mezat Salonu - Belediye Başkanlığı Binası Belediyesi İNÖNÜ / ESKİŞEHİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BOZÜYÜK
İCRA DAİRESİ

2018/358 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Borçluya ait Eskişehir İli, İnönü ilçesi, Merkez mahallesi, 497 ada, 16 parsel, 16.132,34 m2 yüzölçümünde Tarla vasfında, tam paylı taşınmazdır.
Tapu kaydı İncelenmesi: Taşınmaz tapu kayıtlarına göre; Eskişehir İli, İnönü ilçesi, Merkez mahallesi, 497 ada, 16 parsel, 16.132,34 m2 yüzölçümünde Tarla vasfında, tam paylıdır.
Kadastro incelemesi: 497 ada, 16 parsel sayılı taşınmaza ait beraberimizde getirilen kadastro paftası zemine tatbik edilmiş, yapılan ölçüm neticesinde pafta ile zemin sınırlarının birbirine uyumlu olduğu görülmüştür.Taşınmazın kuzeyinde ark mevcut olup, kadastral yola cephesi yoktur.
İmar durumu: Taşınmaz İmarlı alan sınırları dışındadır
Taşınmazın İncelenmesi: Taşımaz İnönü İlçe merkezinin yaklaşık 5 km doğusunda olup, arazi yoluna cephesi yoktur. Hali hazırda sürülmüş ve buğday ekilidir. Parsel düz taban arazi, derin, taşsız, I. sınıf, makineli tarıma uygun, sulu şartlarda yörede yetişebilen her türlü ürünün tarımı yapılan arazidir.Değerlendirme: Taşınmazın yukarıda açıklanan özellikleri, İlçenin ekonomik durumu, emsal alım-satım değerleri, parselin cepheleri, yüzölçümü, imar durumu, mevcut durumu, kullanım durumu, değer arttırıcı veya eksiltici özellikleri, emlak piyasasındaki olumlu veya olumsuz etkiler göz önüne alınıp, karşılaştırma yapılarak, 497 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Kıymet takdiri yapılan tarih itibari ile m2 birim değeri 8 TL/m2 olduğuna, buna göre Parselin toplam değeri: 8 TL/m2 x 16.132,34 m2= 129.058,72 TL olabileceği kanaatine varılmıştır. Borçlu tam hisseye sahiptir.
Adresi : Merkez Mahallesiİnönü / ESKİŞEHİR
Yüzölçümü : 1.613.234 m2
İmar Durumu : İmarlı alan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 129.058,72 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında ki gibidir.
1. Satış Günü : 19/11/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 17/12/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : İnönü Mezat Salonu - Belediye Başkanlığı Binası Belediyesi İNÖNÜ / ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/358 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İş bu satış ilanı tebliğ şartı bulunan ve tebliğ yapılamayan tüm ilgililere ilanen tebliğ hükmündedir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR