İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarla

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00843467
Şehir : İstanbul
: 16905
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 26.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/5256 ESAS
Muhammen Bedeli
:
300000 TL
Birinci Satış Günü
:
23.10.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
23.11.2018 11:00
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/5256 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mah. Çayırbaşı Havuzlu Bostan Mevkii, 372 Ada, 54 Parselde 16.905,00 m2 miktarlı ''TARLA'' vasıflı ana taşınmazın (32,50 m2'ye tekabül eden) 13/6762 hissesi borçlu adına kayıtlıdır.
Satışa konu taşınmazın çok büyük bir alana sahip olduğu ve üzerinde muhtelif kat ve büyüklüğe sahip az/çok katlı, apartman vb. şeklinde kaçak yapılar bulunduğu ve taşınmazın Nuri Paşa Caddesi'ne cephesi olduğu gibi, İdeal Sokak, Kasım Bey Sokağı, Kar Çiçeği Sokak gibi parsel içindeki yapılaşma sonucu fiilen oluşmuş ve halihazırda da kullanılan fiili sokaklar bulunduğu, cadde üzerindeki yapıların zemin katlarının işyeri/dükkana dönüştürüldüğü, genel olarak iskan/konut bölgesi şeklinde kullanıldığı, konum olarak kaçak yapılaşma ile ruhsata istinaden yapılmış aktiviteli/iüks sitelerin de bölgede yer aldığı, yakın mesafede Hill Park Sitesi'nin bulunduğu, bölgede serbest piyasada imarlı/yasal binalarda gayrimenkul fiyatlarının oldukça yüksek olduğu ve döviz üzerinden rakamların telaffuz edildiği hususları tespit edilmiştir. İmar durum yazısından da anlaşılacağı üzere çok sayıda hisseli olan taşınmazda yasal bina yapılabilmesinin mer'i mevzuata göre mümkün olmadığı, mevcut yapıların da kaçak şekilde yapılmış oldukları, ancak parsel bazında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapıldığı takdirde imar uygulaması yapılabileceğinin mevzuat gereği olduğu gibi, böylesi hisseli parsellerde hissedarların muvafakatı alınarak uygulama yapılabileceği halde parsel üzerinde izinsiz, kontrolsüz, herhangi bir teknik hizmet alınmaksızın yapılmış çok sayıda binadan oluşan bir parsele dönüştüğü ve kullanıldığı tespit edilmiştir. Bölgede yapılan gözlem ve incelemelerde bölgenin elektrik, su, telefon gibi tüm alt yapı hizmetlerine sahip olduğu, çevresindeki cadde ve bağlantılı sokakların temizlik hizmetleri gibi belediyenin verdiği diğer tüm kentsel hizmetlerden de yararlandığı hususları tespit edilmiştir.

İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.10.2017 gün ve 31754 sayılı yazısında, "...Söz konusu parsel, 29.07.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında kısmen park kısmen yol kısmen çocuk bahçesi kısmen de TAKS :0,15 KAKS:0,45 maksH:9.50m) yapılanma koşullarında "KONUT" alanında kalmakta olduğu, imar işlem dosyasında ruhsat, proje bulunmadığı, bu nedenle net alan hesabı verilemeyeceği, Ayrıca söz konusu parsel çok hisseli olduğundan, hissedarların muvafakatı alınmadan ya da parseli de kapsayan bölgede 3194 sayılı imar Kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmadan imar uygulaması yapılmayacağı hususunun belirtildiği görülmektedir.

Kıymeti : 300.000,00 TL (13/6762 hisse bedeli)
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca İstisna.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 23/10/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 23/11/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5256 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/06/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR