İSTANBUL ANADOLU 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarla

İSTANBUL ANADOLU 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823203
Şehir : İstanbul / Pendik
Semt-Mahalle : KURTDOĞMUŞ MAH. / KURNA
: 8840
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/243 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1502800 TL
Birinci Satış Günü
:
23.07.2018 14:30
İkinci Satış Günü
:
27.08.2018 14:30
Satış Yeri
:
İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 4. İCRA DAİRESİ

2016/243 ESAS
İ.İ.K.127 MAD.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez Tapu kaydında belirtilen ) alakadarlara takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın ;
Tapu Kaydı : İstanbul ili, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü, Çayırlar Mevkii, 335 Parsel 'de kayıtlı 8.840,00 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazın tamamıdır.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz,Pendik Kadastro Müdürlüğü'nün 12/01/2016 tarihli çap durum raporuna göre; İlgili taşınmazın imar yada kadastral yol bağlantısının olmadığı, etrafının komşu tarlalarla çevrili olduğu görülmektedir. Sözkonusu taşınmaz üzerinde bir yapılaşma olmadığı, çevrede yapılaşmanın çok az ve çiftlik evleri şeklinde olduğu, ulaşım imkanlarının sınırlı olduğu dosyasındaki bilirkişi raporunda tespit edilmiştir. İlgili taşınmaz İstanbul İlinin , Anadolu yakasının kuzeydoğusundaki bölge E80 Ana ulaşım arterinin kuzeyinde, İstanbul'un içme suyu ihtiyacının yoğun bir kısmını karşılayan Ömerli Barajı su toplama havzası içinde kalmakta,yakın çevre kırsal alan olup seyrek de olsa çiftlik evi konumunda yapılaşmalar da vardır. Bölgede kısmen havai hatlı elektrik, telefon, şehir içme suyu olduğu, kanalizasyonun olmadığı görülmüştür. Basit asvaltlanmış, dar, kırsal köy yolu ile ulaşımı mümkün olup, İstanbul'un şehirsel merkezlerine ulaşımı oldukça zor olan bir bölgedir. Yine Bilirkişi raporuna göre; sözkonusu taşınmaz asvalt kırsal köy yolundan takribi 100mt içeride, imar yolu yada kadastral yola mahreci olmayan bir konumda olduğu, takribi doğu yönündeki dere yatağına doğru doğal eğimli, diğer tarlalardan ayıran çit, duvar ve benzeri işaretleri ve üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayan, ekilmemiş, dikilmemiş, kısmen çıplak, kısmen doğal bitki ve otların olduğu bir arazi olarak görülmüştür. Bilirkişi raporunda ayrıca sözkonusu taşınmazın hisseli tapu olması, imar durumunun olmaması-belirsizliği-kadastral ve imar yoluna mahrecinin olmaması,ulaşımdaki zorluğu gibi kriterler de değerlendirilmiştir.
Adresi : Kurtdoğmuş Köyü, Çayırlar Mevkii, Kurtdoğmuş Caddesi, Sünbül Sokak Pendik / İSTANBUL
İmar Durumu :İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü'nün 02/02/2016 tarih ve 911 sayılı imar durum yazısına ve Pendik Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün 18/01/2016 tarih ve E.388 Sayılı yazılarına göre; ilgili taşınmazın 15.06.2009 t.t'li 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre düzeni planında Havza içi Yapı yasaklı alan sınırları içinde,tarımsal niteliği korunacak alan lejandında kalmakta olduğu, sözkonusu parselin içinde bulunduğu bölge için 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunmadığı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarının devam ettiğinin belirtilmekte olduğu görülmüştür.
Kıymeti : 1.502.800,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızda mevcut olup, tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 23/07/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 27/08/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/243 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/06/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR