EREĞLİ (KONYA) İCRA DAİRESİ

İcradan satılık tarla

EREĞLİ (KONYA) İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00473582
Şehir : Konya / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

ER HABER 15.11.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2009/1333 ESAS
Muhammen Bedeli
:
47,796 TL
Birinci Satış Günü
:
05.01.2017 10:00
İkinci Satış Günü
:
31.01.2017 10:00
Satış Yeri
:
ADLİYE MÜZAYEDE SALONU - Ereğli (Konya) - Adalet Sarayı Müzayede Salonu BİRİNCİ Kat 114 Nolu Oda EREĞLİ(Konya) / KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
EREĞLİ (KONYA) 1. İCRA DAİRESİ
T A Ş I N M A Z I N A Ç I K A R T I R M A İ L A N I
2009/1333 ESAS

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya ili, Ereğli ilçesi, Ziya Gökalp mahallesi, 408 ada 58 parsel 23.898,00 m2 yüzölçümlü tarla ve kerpiç ev niteliğindeki taşınmazın 1/5 hissesi (1/5 hisse borçlu NURİ UĞUZ adına kayıtlı iken hacizli olarak ALİ RIZA BÜYÜKTERMİCİ'ye geçmiştir)
PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN KERPİÇ EVİN ÖZELLİKLERİ: mali indiham durumundadır, ekonomik ve enkaz değeri yoktur.
PARSELİN İMAR DURUMUNA GÖRE ÖZELLİKLERİ: Kısmen imar dışı alanda kısmen de imarlı alanda kalmaktadır. İmarlı alanda bulunan kısmının vasfı konut dışı kentsel çalışma alanıdır. E=0,60 dır. İmar dışında kalan alanın yapılaşma oranı 0,05 dir. Önemli alan içerisinde kalmaktadır. İMAR DURUMU ÜZERİNDE: Plansız alanlar imar yönetmeliğinin 62. ve 63. maddelere göre uygulama yapılır, İl Gıda Tarım Müdürlüğünden görüş alınmadan uygulama yapılamaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden görüş alınmadan uygulama yapılamaz, Konya Medaş İşletme Müdürlüğünden görüş alınmadan uygulama yapılamaz DSİ IV. Müdürlüğünden görüş alınmadan uygulama yapılamaz, Karayolları İl Müdürlüğünden görüş alınmadan uygulama yapılamaz, 58 nolu parselin imar içerisinde kalan kısmı için komşu parsellerle birleşmeden uygulama yapılamaz şerhleri bulunmaktadır.
PARSELİN ÖZELLİKLERİ: Brüt alanı 23.898,00 m2 dir. Tüm alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Satış kabiliyeti vardır. Ortalama %1-2 meyili, tınlı-kumlu toprak yapısına sahip, sulanabilir birinci sınıf tarım arazisidir tarla üzerinde hali hazırda boştur. Taşınmaz Ereğli ilçe merkezine yaklaşık 4 km uzaklıkta olup ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz Adana-Konya karayoluna yakındır.
NOT: Taşınmaz kaydı üzerinde ETİBANK AŞ nin İRTİFAK hakkı bulunmakta olup, Etibank AŞ Genel Müdürlüğü Enerji Nakil Grubu bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde ağaç dikmemek, tesis ve bina kurmamak üzere tesis edilen daimi irtifak hakkı devam etmektedir. Tapuya işlenmiş olan irtifak hakkının korunması kaydı ile yapılacak işlemlerde herhangi bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir
Kıymeti : 47.796,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyadaki gibi
1. Satış Günü : 05/01/2017 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 31/01/2017 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : ADLİYE MÜZAYEDE SALONU - Ereğli (Konya) - Adalet Sarayı Müzayede Salonu BİRİNCİ Kat 114 Nolu Oda EREĞLİ(Konya) / KONYA

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar açık arttırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI :
1) Açık artırma yukarıda belirtilen yer, gün ve saatlerde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, birinci artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda (esatis.uyap.gov.tr internet adresinde) teminat yatırılmak suretiyle teklif verilebilecektir. Yapılacak ihalelere elektronik ortamda verilen en yüksek teklif ile başlanılacaktır. Birinci artırmada hacizli malın takdir edilen değerinin % 50'si ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunacaktır. Birinci artırmada istekli bulunmadığı veya böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. İkinci artırmada da malın takdir edilen değerinin % 50'si, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamı, satış giderlerini (paraya çevirme ve paylaştırma masrafları dahil) geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır. Bu artırmada da istekli bulunmadığı veya bu bedelle alıcı çıkmadığı takdirde satış talebi düşecektir.
2- a) Arttırmaya iştirak edeceklerin, malın tahmin edilen değerinin % 20'si oranında TL (Türk lirası) peşin para veya bu miktar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir.
b) İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcının yarısı ve giderleri ile teslim giderleri alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan vergiler, tapu alım harcının yarısı ve giderleri ile tellaliye ücreti satış bedelinden ödenecektir.
3) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya verilen süre içerisinde ödemek zorundadırlar.
4) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (* ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu taşınmaz üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5) Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse İİK'nun 133. maddesi uyarınca ihale feshedilecektir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenler 2009/1333 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.
8) Satış ilanının belirtilen adreslerinde ilgililere tebliğ yapılamaması halinde iş bu ilanın tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine geçeceği hususu ilan olunur. 07/11/2016
(İİK. m. 126)İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR