TARSUS İCRA DAİRESİ

İcradan satılık tarım arazisi ve binalı arsa

TARSUS İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874172
Şehir : Mersin / Tarsus
: 13059
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/9374 ESAS
Muhammen Bedeli
:
93584 TL
Birinci Satış Günü
:
25.12.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
24.01.2019 10:00
Satış Yeri
:
Tarsus Adliyesi C Blok Zemin Katta yer alan İcra Müdürlüğümüz alanı içinde bulunan Müzayede (Satış) Salonu Tarsus/Mersin

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2018/9374 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Tarsus İlçe, 158 Ada, 8 Parsel, KALBURCU Mahalle/Köy, Satışı istenen ve kıymet takdiri yapılan Mersin ili, Tarsus ilçesi, Kalburcu mh, tapunun 158 ada 8 parsel sayılı taşınmaz olup, 13.059,00 m² miktarlı olup, tapu kaydında spor alanı vasfında olup, fiili durumda boş üzerinde herhangi bir muhtesat bulunmayan tarla konumundadır. Doğusu Kalburcu deresi, kuzeyi otoyol bağlantısı ve güneyi yol ile çevrilidir, borçlu malikin hissesi 7447/207835'dir. Satışa konu Tarsus ilçesi Kalburcu köyü 158 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın değeri 13.059,00 m²x200,00 TL=2.611.800,00 TL, Satışa konu borçlunun hissesi 7447/207835 hissedir.
Adresi : Kalburcu KöyüTarsus / MERSİN
Yüzölçümü : 13.059,00 m2
Arsa Payı : 7447/207835
İmar Durumu : Dosyasındadır.
Kıymeti : 93.584,21 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kızılmurat Vergi Dairesi lehine 08/01/2018 tarih 574 yevmiye sıyısı ile diğer (konusu:34669699664 T.C. Nolu Hatice Nesrin Tufan'ın veraset ve intikal vergi ilişiği kesilmiştir) şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 25/12/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 24/01/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi C Blok Zemin Katta yer alan İcra Müdürlüğümüz alanı içinde bulunan Müzayede (Satış) Salonu Tarsus/Mersin
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Mersin İl, Tarsus İlçe, 2999 Ada, 6 Parsel, ŞAHİN Mahalle/Köy, Kıymet Takdirine esas Mersin ili - Tarsus ilçesi, Şahin mahallesi, tapunun 2999 ada / 6 nolu parseli olup 220,00 m2 miktarlı olup, tapu kaydında binalı arsa vasfındadır. Borçlu malikin 1/5 pay ve hissesi vardır. Satılabilir özelliği vardır.
ARSANIN İMAR DURUMU ve ÖZELLİKLERİ :Tarsus Belediyesi Onaylı İmar Planında (S-2) serbest nizam 2 katlı konut alanına isabet etmektedir. Çevresindeki tüm parsellerde konut yapılaşması devam etmektedir. Şehir merkezine, alışveriş merkezlerine uzaktır. Eğitim kurumlarına, hastaneye yakın konumdadır. NATO yoluna yakındır. Ulaşım sorunu yoktur. Alt ve üst yapı hizmetleri tamdır. Arsa geometrik olarak dikdörtgendir. Çevrede oluşan arsa alım, satım emlak ve Tarsus Belediyesi emlak beyan rayiç değerleri dikkate alındığında m2 fiyatı 200,00 TL? dir.
KIYMET TAKDİRİNE ESAS TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :Parsel üzerinde 2 adet mesken ev vardır.
1.EV : Tek katlı basit yığma yapıdır. Taban alanı 55,00 m2 dir. 3 oda, antre, banyodan ibarettir. Wcsi avluda ayrı olarak yapılmıştır. Sıvalı-badanalı, yer döşemesi beton şaplıdır. Islak hacimler sıvasızdır. Kapı ve pencere doğramaları ahşap, üzeri yağlı boyalıdır. Evin üzeri demir profil çatılı üzeri çinko kaplıdır. Elektrik ve su aboneliği mevcuttur. Soba ile ısıtmalıdır. İçerisinde kiracı oturmaktadır. Bina yaklaşık 15-20 yaşlarındaki yapının genel durumu, sobalı oluşu dikkate alındığında yıpranma payı %25tir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Maliyet Grubu II-B Sınıfı olup inşaat m2 fiyatı 419,00 TL dır. söz konusu yapının inşaat ruhsatı yoktur.
2.EV : 2 katlı yığma kargir yapıdır. Taban alanı 50,00 m2 dir. 3 oda-mutfak-banyo- wc den ibarettir. Açıktan 1.kata çıkılan demir profil merdiveni vardır. 1.kat 20,00 m2 olup, 1 oda-wc/banyo beraber kullanılan bölüm vardır. Yapı sıvalı-badanalı, yer döşemesi beton şaplıdır. Islak hacimler sıvasızdır. Kapı ve pencere doğramaları ahşap, üzeri yağlı boyalıdır. Evin üzeri demir profil çatılı üzeri çinko kaplıdır. Elektrik ve su aboneliği mevcuttur. Soba ile ısıtmalıdır. Bina yaklaşık 20 yaşlarındaki yapının genel durumu, sobalı oluşu dikkate alındığında yıpranma payı %25 tir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Maliyet Grubu II-B Sınıfı olup inşaat m2 fiyatı 419,00 TL'dır. ?söz konusu yapının inşaat ruhsatı yoktur?
D E Ğ E R L E N D İ R M E: 1.EV : 55,00 m2 x 419,00 TL/m2 x 0,75 = 15.712,50 TL
2.EV : (50+20) m2 x 419,00 TL/m2 x 0,75 = 21.997,50 TL
Arsa : 220,00 m2 x 200,00 TL/m2 = 44.000,00 TL
TOPLAM =81.710,00 TL
BİNALAR+ARSA toplam bedeli 81.710,00 TLolup,
Borçlu malikin hisse bedeli : 81.710,00 x 1/5 = 16.342,00-TL (On Altı Bin Üç Yüz Kırk İki Lira) dır.
Adresi : Şahin Mahallesi, 2999 Ada, 6 ParselTarsus / MERSİN
Yüzölçümü : 220,00 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : Dosyasındadır.
Kıymeti : 16.342,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın tapu takyidatında "ÜZERİNDE (A) İLE GÖSTERİLEN EV KADİR YAKUT A VE (B) İLE GÖSTERİLEN EV LÜTFİ KILIÇ'A AİTTİR" şerhi mevcut olup, taşınmaz bu şerh ile satılacaktır, ilgililere tebliğ olunur.
1. Satış Günü : 25/12/2018 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 24/01/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi C Blok Zemin Katta yer alan İcra Müdürlüğümüz alanı içinde bulunan Müzayede (Satış) Salonu Tarsus/Mersin
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Ayrıca tellâllık harcı, satış bedelinden ödenecek olup,Resmi Gazetede 15/03/2018 tarihinde yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe giren 1701 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununla"Madde 47 - 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ""Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir" şeklinde değiştirilmiş olup, taşınmazın aynından doğan vergi borcunun ipotek borcundan sonra geleceği hükme bağlandı anlaşıldığından taşınmazın aynından doğan vergiler rehin ve ipotek bedelinden sonra ödenecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9374 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR