ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi (Hisseli satış)

ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00867182
Şehir : Antalya / Aksu
Semt-Mahalle : HACIALİLER MAH. / AKSU
: 2823
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 26.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/2643 Talimat
Muhammen Bedeli
:
239955 TL
Birinci Satış Günü
:
20.11.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
17.12.2018 14:00
Satış Yeri
:
6. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
6. İCRA DAİRESİ

2017/2643 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 3104 Parsel, HACIALİLER Mahalle/Köy, TAŞINMAZIN ADRESİ:HacıalilerMahallesi326. Sokak ada3104 parselAksu/ANTALYA dır.TAPU KAYDI: Taşınmaz tapu kaydına göre Antalya İli Aksu İlçesiHacıalilerMahallesi 3104parselsayılı taşınmazın2823/14045 hissesi (2.823,00 m²) borçluya ait olduğu anlaşılmaktadır. Parsel tarla vasıflıdır.İçerisinde plastik seralar ve 2 adet ev mevcuttur.Ancak tapu kaydının beyanlar hanesinde bu evlerin borçlu dışındaki diğer hissedarlara ait olduğu belietilmektedir.Taşınmazın topoğrafyası düz, geometrisi yamuktur.Taşınmazın suyu, elektiriği ve asfalt yolu mevcuttur.Tarla toplam yüzölçümü 14.045,00 m2 dir.
İmar Durumu : Antalya İli, Aksu İlçesi, Hacıaliler Mahallesi, 3104 Parsel Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2017 tarih ve 594 sayılı kararı ile onaylanan şu an askıda olup henüz kesinleşmediği, 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarımsal niteliği korunacak alanda kaldığı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı bulunmadığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 239.955,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapunun beyanlar kısmının hisse üzerinde bölümünde ; ''Üçüncü kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcılar sorumludur.'' Belirtmesi ile ''Tamamının ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeni ile rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satışan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçlı kullanılması halinde, taşınmaızın satış tarihi itibari ile rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark, kanuni faizi ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi Uyarınca ve 21.07.1953 tarihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarhı, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir.'' Şeklinde belirtme konulacaktır.Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçlı kullanılması ve belirtilen mali yükümlülükleri de, taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır.'' Belirtmesi bulunmaktadır. Tapunun beyanlar kısmının taşınmaz üzerinde bölümünde ; ''6831 sayılı yasanın değişik 2/B mddesine istinaden hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan alanda kalmaktadır.'' belirtmesi bulunmaktadır.İpotek ve haciz şerhi vardır.Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 17/12/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 6. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2643 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/09/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR