GÜLNAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi (çoklu satış)

GÜLNAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887606
Şehir : Mersin / Gülnar
: 4117
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/62 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
24,705 TL
Birinci Satış Günü
:
05.12.2018 10:50
İkinci Satış Günü
:
04.01.2019 10:50
Satış Yeri
:
Gülnar Halk Kütüphanesi Satış Salanu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2018/62 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İli, Gülnar İlçesi,Yarmasu Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 105 Ada, 67 Parselde kayıtlı taşınmazın Yarmasu mahallesinin Kuzeyinde yer aldığı, toprak işlemesinin yapılmış halde olduğu, bir kısmı üzerinde 48 adetelma ağacının, 2 adet kiraz ağacının, 2 adet armut ağacının ve 1 adet ceviz ağacının olduğu,kuru tarla arazisi olduğu, Gülnar belediyesinin hiçbir hizmetinden yararlanmadığı, taşınmazın imar durumu hakkında Gülnar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ile yapılan şifai görüşmelerde imar planının bulunmadığı öğrenilmiştir. Bahçe vasfında olan bu taşınmazın Batısında yol diğer hudutlarında tapulu taşınmazlar bulunmaktadır.Taşınmaz Yarmasu mahallesi yerleşiminin kuş uçuşu 650 metre Kuzeyinde yer almaktadır. Taşınmaz Yarmasu- Gülnar yoluna kuç uçuşu 650 metre mesafededir. Taşınmaza olan ulaşım taşınmazın batı sınırından geçmekte olanstabilize yol ile sağlanmaktadır. Taşınmaz toprağı derin profilli, killi tınlı, organik maddece zengin , kırmızı kahverenkli Akdeniz toprak yapısına sahip kuru tarım arazisidir. Taşınmaz Kuzey-Güney yönünde ortalama %3-4 oranında eğimlidir.Taşınmaz dalgalı arazi yapısına sahip bir bölgede yer almaktadır. Taşınmazın erezyon, taban suyu, tuzluluk, alkalilik, asitlik taşlık vb. problemleri bulunmamaktadır. Taşınmazın konumu, arazinin geometrik şekli, ulaşım sorununun bulunmaması,toprak yapısı ve toprak derinliği, mülk güvenilirliği, kolay alınıp satılabilme özelliği, birçok meyve ağacı yetiştiriciliğine uygun olması, buğday, nohut ve yem bitykileri tarımına da uygunluğu, tek parça halinde olması, imar ve ihya gereksinimin olmaması, erezyon, taşlık, taban suyu, asitlik, bazlık gibi sorunlarının bulunmaması, köy yerleşim yeri dışında olması, Belediye hizmetlerinden yararlanmaması, çevresinde meyve bahçelerinin bulunması, kuru tarım arazisi olması gibi bütün olumlu ve olumsuz özellikleri göz önünde bulundurulduğunda ve yöre çiftçilerinin de fiyat araştırması, piyasa rayiç değeri ve bilirkişi gözlemleride dikkate alındığında birim değerinin 6,00TL/m2 veya 6.000 TL/dekar olduğu kanaatine varılarak taşınmazın değeri 6,00 TL/m2 X 4.117,47 m2= 24.705,00 TL'dir.
Adresi :Yarmasu mahallesi, Köyiçi mevkii, 105 ada 67 parsel, Gülnar/ MERSİN
Yüzölçümü : 4.117,47 m2 ,

İmar Durumu : İmar durumu bulunmamaktadır
Kıymeti : 24.705,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 05/12/2018 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri : Gülnar Halk Kütüphanesi Satış Salanu
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, Yarmasu Mahallesi, Çıldır Mevkii, 101 Ada, 99 Parselde kayıtlı taşınmazın Yarmasu mahallesinin Kuzeyinde yer aldığı, sürülmüş ancak ekim yapılmamış olduğu, kuru tarla arazisi olduğu, Gülnar belediyesinin hiçbir hizmetinden yararlanmadığı, taşınmazın imar durumu hakkında Gülnar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ile yapılan şifai görüşmelerde imar planının bulunmadığı öğrenilmiştir. Tarla vasfında olan bu taşınmazın bütün hudutlarında tapulu taşınmazlar bulunmaktadır. Taşınmaz Yarmasu mahallesi yerleşiminin kuş uçuşu 2.800 metre Kuzeyinde yer almaktadır. Taşınmaz Yarmasu- Köseçoban yoluna kuç uçuşu 500 metre mesafededir. Taşınmaza olan ulaşım taşınmaz yakınlarına kadar gelen stabilize yol ile sağlanmaktadır. Taşınmaz toprağı derin profilli, killi tınlı, organik maddece zengin , kırmızı kahverenkli Akdeniz toprak yapısına sahip kuru tarım arazisidir. Taşınmaz düz ve düze yakın eğimdedir. Taşınmazın erezyon, taban suyu, tuzluluk, alkalilik, asitlik taşlık vb. problemleri bulunmamaktadır. Taşınmazın konumu, arazinin geometrik şekli, ulaşım sorununun bulunmaması, düz ve düze yakın eğimde olması, toprak yapısı ve toprak derinliği, mülk güvenilirliği, kolay alınıp satılabilme özelliği, birçok meyve ağacı yetiştiriciliğine uygun olması, buğday, nohut ve yem bitykileri tarımına da uygunluğu, tek parça halinde olması, imar ve ihya gereksinimin olmaması, erezyon, taşlık, taban suyu, asitlik, bazlık gibi sorunlarının bulunmaması, köy yerleşim yeri dışında olması, Belediye hizmetlerinden yararlanmaması, çevresinde meyve bahçelerinin bulunması, kuru tarım arazisi olması gibi bütün olumlu ve olumsuz özellikleri göz önünde bulundurulduğunda ve yöre çiftçilerinin de fiyat araştırması, piyasa rayiç değeri ve bilirkişi gözlemleride dikkate alındığında birim değerinin 5,00 TL/m2 veya 5.000 TL/dekar olduğu kanaatine varılarak taşınmazın değeri 5,00 TL/m2 X 16.441,14 m2= 82.206,00 TL'dir.
Adresi : Yarmasu Mahallesi, 101 Ada 99 Parsel Gülnar/ MersinGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 16.441,14 m2

İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır
Kıymeti : 82.206,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 05/12/2018 günü 11:10 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 11:10 - 11:20 arası
Satış Yeri : Gülnar Halk Kütüphanesi Satış Salanu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/62 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR