ADANA 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi (Çoklu satış)

ADANA 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862304
Şehir : Adana / Sarıçam
: 19608
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA METROPOL 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1817 ESAS
Muhammen Bedeli
:
333,346 TL
Birinci Satış Günü
:
16.11.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
11.12.2018 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (107/A Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ADANA
6. İCRA DAİRESİ

2018/1817 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Sarıçam İlçe, 102 Ada, 180 Parsel, YARIMCA Mahalle/Köy, Kızıldamak Mevkii, 19/06/2018 tarihli kıymet takdiri raprunda satışa konusu parselin dalgalı eğimli, toprak profil orta derinlikte , killi -tınlı toprak yapısında geçirgenliği iyi , tesviyesiz, drenajsız (yüzey drenajlı) , toprağın kullanımını kısıtlayıcı (asitlik-baziklik-tuzluluk) sorunu bulunmayan, taşlıksız çevresinde Devletçe tesis edilmiş sulama sistemi bulunmayan ve çevresinde yetiştiriciliği yapılacak bitkilerin bütün dönme boyu ihtiyaç duyacağı su ihityacını karşılayabilecek yeterli debiye sahip su kaynağının bulunmaması nedeniyle kuru şartlarda tarım yapılabilen kuru tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Keşif sırasında hasadı yapılmış buğday ekili olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 19.608,63 m2
İmar Durumu : Adana İli Sarıçam İlçesi , Yarımca Mahallesi 102 Ada 180 Parsel (Eski 120 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu parsel, Adana İli Sarıçam İlçesi 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar alanı dışında 1/100000 ölçekli çevre ve şehircilik bakanlığı Çevre düzeni planları içerisinde bulunmaktadır.
Kıymeti : 333.346,71 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/11/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 11/12/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/A Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Sarıçam İlçe, 104 Ada, 53 Parsel, YARIMCA Mahalle/Köy, Tütünlük Mevkii, 19/06/2018 tarihli kıymet takdiri raprunda satışa konusu parselin dalgalı eğimli, toprak profil orta derinlikte , killi -tınlı toprak yapısında geçirgenliği iyi , tesviyesiz, drenajsız (yüzey drenajlı) , toprağın kullanımını kısıtlayıcı (asitlik-baziklik-tuzluluk) sorunu bulunmayan, taşlıksız çevresinde Devletçe tesis edilmiş sulama sistemi bulunmayan ve çevresinde yetiştiriciliği yapılacak bitkilerin bütün dönme boyu ihtiyaç duyacağı su ihityacını karşılayabilecek yeterli debiye sahip su kaynağının bulunmaması nedeniyle kuru şartlarda tarım yapılabilen kuru tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Keşif sırasında hasadı yapılmış buğday ekili olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 16.424,69 m2
İmar Durumu : Adana İli Sarıçam İlçesi , Yarımca Mahallesi Tütünlük mevkii 104 Ada 53 Parsel (Eski 346 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu parsel, Adana İli Sarıçam İlçesi 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar alanı dışında 1/100000 ölçekli çevre ve şehircilik bakanlığı Çevre düzeni planları içerisinde bulunmaktadır.
Kıymeti : 279.219,73 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/11/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 11/12/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/A Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Sarıçam İlçe, 104 Ada, 136 Parsel, YENİYAYLA Mahalle/Köy, sakartaş Mevkii,Borçlunun 1/2 hisse ile malik olduğu ,Hisse Miktarı (m2)= 4.567,55 m2, 19/06/2018 tarihli kıymet takdiri raprunda satışa konusu parselin dalgalı eğimli, toprak profil orta derinlikte , killi -tınlı toprak yapısında geçirgenliği iyi , tesviyesiz, drenajsız (yüzey drenajlı) , toprağın kullanımını kısıtlayıcı (asitlik-baziklik-tuzluluk) sorunu bulunmayan, taşlıksız çevresinde Devletçe tesis edilmiş sulama sistemi bulunmayan ve çevresinde yetiştiriciliği yapılacak bitkilerin bütün dönme boyu ihtiyaç duyacağı su ihityacını karşılayabilecek yeterli debiye sahip su kaynağının bulunmaması nedeniyle kuru şartlarda tarım yapılabilen kuru tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Keşif sırasında hasadı yapılmış buğday ekili olduğu tespit edilmiştir.
İmar Durumu : Adana İli Sarıçam İlçesi , YeniyaylaMahallesi Sakartaş mevkii 104 Ada 136 Parsel (Eski 1038 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu parsel, Adana İli Sarıçam İlçesi 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar alanı dışında 1/100000 ölçekli çevre ve şehircilik bakanlığı Çevre düzeni planları içerisinde bulunmaktadır.
Kıymeti : 91.351,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 6831 sayılı kanunun 2/B maddesine göre orman sınırı dışına çıkarılmıştır.-28/02/2013 yevmiye no. 3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.-06/12/2016-16563 yevmiyeno.Tamamen ve münhasıran bilfiili tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan işbu taşınmazın sonradan farklı amçlarla kullanılması halinde , taşınmazın satış tarihi itibarı ile rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte2886 sayılı devlet ihale kanunun 75.maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklıların tahsil usulü hakkında kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh , tahakkuk ve tahsiline ilşkin usllere göre son kayıot malikinden tahsil edilir." şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerinde taşınmazın son maliki tarafından yerine getirlmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır. 16/02/2015 tarih -1976 yevmiye no.
1. Satış Günü : 16/11/2018 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 11/12/2018 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/A Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1817 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/09/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR