ÇORUM 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi (çoklu satış)

ÇORUM 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00836875
Şehir : Çorum / Mecitözü
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HAKİMİYET 12.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/900 ESAS
Muhammen Bedeli
:
55350 TL
Birinci Satış Günü
:
16.08.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
26.09.2018 14:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Çorum Adalet Sarayı MERKEZ / ÇORUM

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇORUM
2. İCRA DAİRESİ
2018/900 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çorum İl, Mecitözü İlçe, 995 Parsel, ÜRÜFE Mevkii, keşif tarihi itibarı ile parsel imar ve kadarstro yönünden mecitözü Belediyesi xalan sınırları dışında kalmakta olup belediye imar donatıları mevcut değildir parselin kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Parsel Çorum Mecitözü Amasya karayoluna 3.5 KM Mecitözü İlçe Merkesine 14 KM köy yerleşim alanına 2 KM kuş uçuşu mesafededir. Parsel doğudan batıya doğru yaklaşık %5 - %10 eğim aralığındadır. Parselin yaklaşık 6.000,00m² yüzölçümünde taşlık kayalık olması sebebiyle ekonomik getiri elde edilmemektedir. Parsel üzerinde kısmen makineli tarım yapılması mümkün olup kelif tarihi itibarı ile nadasa bırakılmış vaziyettedir. Zemininde 435 nolu parselle birlikte bir bütün olarak kullanılmaktadır. Parsel üzerinde devlet tarafından çiftçi imkanlarıyla veya doğal yollarla bir sulama imkanı olmayıp kıraçtır. Parselde ve çevresindeki aynı özellikteki taşınmazlarda yoğunlukla hububat ayçiçeği nadas şeklinde münavebeli tarım yapılmaktadır. Üzerinde yapı müştemilat ve ekonomik değeri olan harhangi bir ağaç topluluğu bulunmamaktadır. Taşınmazın kyö yerleşim alanına komşu tarladan geçilmek suretiyle ulaşılmaktadır.
Yüzölçümü : 36.900 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 55.350,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : dosyasındadır.
1. Satış Günü : 16/08/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 20/09/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Çorum Adalet Sarayı MERKEZ / ÇORUM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çorum İl, Mecitözü İlçe, 435 Parsel, ÜRÜFE Mevkii, keşif tarihi itibarı ile parsel imar ve kadarstro yönünden mecitözü Belediyesi xalan sınırları dışında kalmakta olup belediye imar donatıları mevcut değildir parselin kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Parsel Çorum Mecitözü Amasya karayoluna 3.5 KM Mecitözü İlçe Merkesine 14 KM köy yerleşim alanına 2 KM kuş uçuşu mesafededir. Parsel doğudan batıya doğru yaklaşık %5 - %10 eğim aralığındadır. Parselin yaklaşık 3.500,00m² yüzölçümünde taşlık kayalık olması sebebiyle ekonomik getiri elde edilmemektedir. Parsel üzerinde kısmen makineli tarım yapılması mümkün olup kelif tarihi itibarı ile nadasa bırakılmış vaziyettedir. Zemininde 995 nolu parselle birlikte bir bütün olarak kullanılmaktadır. Parsel üzerinde devlet tarafından çiftçi imkanlarıyla veya doğal yollarla bir sulama imkanı olmayıp kıraçtır. Parselde ve çevresindeki aynı özellikteki taşınmazlarda yoğunlukla hububat ayçiçeği nadas şeklinde münavebeli tarım yapılmaktadır. Üzerinde yapı müştemilat ve ekonomik değeri olan harhangi bir ağaç topluluğu bulunmamaktadır. Taşınmazın kyö yerleşim alanına komşu tarladan geçilmek suretiyle ulaşılmaktadır.
Yüzölçümü : 36.900 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 18.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : dosyasındadır.
1. Satış Günü : 16/08/2018 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 20/09/2018 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Çorum Adalet Sarayı MERKEZ / ÇORUM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** İ.İ.K. Madde 127 - (Değişik madde: 09/11/1988 - 3494/18 md.)
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer.
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/900 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/07/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR