MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi (Çoklu satış)

MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00826413
Şehir : Muğla / Milas
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE MİLAS 22.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/962 Talimat
Muhammen Bedeli
:
104888 TL
Birinci Satış Günü
:
15.08.2018 13:50
İkinci Satış Günü
:
10.09.2018 13:50
Satış Yeri
:
Kırcağız Yolu Üzeri Milas Belediyesi Labranda Tesisleri Karşısı (Milas Adliye Ek Bina Yanı) Belediye Mezat Salonu-Milas/Muğla

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MİLAS
İCRA DAİRESİ

2017/962 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli, Milas İlçesi, Kıyıkışlacık Mah., Dede Boğazı Mevkii, 381 ada, 54 parsel sayılı taşınmaz Kıyıkışlacık Mahallesinin yaklaşık kuşuçumu 2200m. kuzeyinde ve denize de yaklaşık kuşçuçumu 1800 m.mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz kumlu -tınlı toprak yapısında, zemin taşlık, kayalık ve %20-25 meyilli olup üzerinde ancak dekarda 5-6 adet deliceden aşılama 20 yaş üstü zeytin ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki zeytin ağaçlarının bakımı ve budaması ile arazinin zemin temizliği de yapılmadığından zeytin ağaçlarının diplerinde yabaniler çıkmış ve zemin delicelik ve çalılık haline gelmiştir. Parsel zemini taşlık,kayalık, çalılık ve eğimli olması nedeniyle traktörle işlenebilecek durumda değildir. Taşınmazın kadastral yola cephesi olmayıp, en yakın kadastral yola 1000.m mesafede olmakla birlikte taşınmazın 300 m. yakınına kadar araçla ulaşım imkanı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 14.649,80 m2
Kıymeti : 58.599,20 TL
1. Satış Günü : 15/08/2018 günü 13:30 - 13:40 arası
2. Satış Günü : 10/09/2018 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri : Kırcağız Yolu Üzeri Milas Belediyesi Labranda Tesisleri Karşısı (Milas Adliye Ek Bina Yanı) Belediye Mezat Salonu-Milas/Muğla
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli, Milas İlçesi, Kıyıkışlacık Mah., Dede Boğazı Mevkii, 381 ada, 55 parsel sayılı taşınmaz Kıyıkışlacık Mahallesinin yaklaşık kuşuçumu 2100m. kuzeyinde ve denize de yaklaşık kuşçuçumu 1800 m.mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz kumlu -tınlı toprak yapısında, zemin taşlık, kayalık ve %20-25 meyilli olup üzerinde ancak dekarda 8-9 adet deliceden aşılama 20 yaş üstü zeytin ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki zeytin ağaçlarının bakımı ve budaması ile arazinin zemin temizliği de yapılmadığından zeytin ağaçlarının diplerinde yabaniler çıkmış ve zemin delicelik ve çalılık haline gelmiştir. Parsel zemini taşlık,kayalık, çalılık ve eğimli olması nedeniyle traktörle işlenebilecek durumda değildir. Taşınmazın kadastral yola cephesi olmayıp, en yakın kadastral yola 1000.m mesafede olmakla birlikte taşınmazın 300 m. yakınına kadar araçla ulaşım imkanı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 20.977,63 m2
Kıymeti : 104.888,15 TL
1. Satış Günü : 15/08/2018 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 10/09/2018 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : Kırcağız Yolu Üzeri Milas Belediyesi Labranda Tesisleri Karşısı (Milas Adliye Ek Bina Yanı) Belediye Mezat Salonu-Milas/Muğla
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli, Milas İlçesi, Kıyıkışlacık Mah., Dede Boğazı Mevkii, 381 ada, 59 parsel sayılı taşınmaz Kıyıkışlacık Mahallesinin yaklaşık kuşuçumu 2200m. kuzeyinde ve denize de yaklaşık kuşçuçumu 1800 m.mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz kumlu -tınlı toprak yapısında, zemin taşlık, kayalık ve %20-25 meyilli olup üzerinde ancak dekarda 8-9 adet deliceden aşılama 20 yaş üstü zeytin ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki zeytin ağaçlarının bakımı ve budaması ile arazinin zemin temizliği de yapılmadığından zeytin ağaçlarının diplerinde yabaniler çıkmış ve zemin delicelik ve çalılık haline gelmiştir. Parsel zemini taşlık,kayalık, çalılık ve eğimli olması nedeniyle traktörle işlenebilecek durumda değildir. Taşınmazın kadastral yola cephesi olmayıp, en yakın kadastral yola 1000.m mesafede olmakla birlikte taşınmazın 300 m. yakınına kadar araçla ulaşım imkanı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 14.773,97 m2
Kıymeti : 73.869,85 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 15/08/2018 günü 14:10 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 10/09/2018 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri : Kırcağız Yolu Üzeri Milas Belediyesi Labranda Tesisleri Karşısı (Milas Adliye Ek Bina Yanı) Belediye Mezat Salonu-Milas/Muğla
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YUKARIDA NİTELİĞİ YAZILI TÜM TAŞINMAZLAR İÇİN:
Kaydındaki Şerhler : ŞERH: 1- Taşınmazın üçüncü kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcılar sorumludur.
BEYAN: "Tamamen veya munhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibarıyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte 2886 say. Devlet İhale Kanunun 75. Md. Uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. " Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır.
İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Muğla nazım imar planında tarım alanında kalmaktadır.
KDV Oranı : %18
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/962 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 7- Satış ilanı tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçeceği ilan olunur.13/06/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR