GÖLBAŞI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi

GÖLBAŞI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873317
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Semt-Mahalle : TULUMTAŞ MAH. / GÖLBAŞI
: 34000
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 06.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/832 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1326000 TL
Birinci Satış Günü
:
20.11.2018 10:20
İkinci Satış Günü
:
18.12.2018 10:20
Satış Yeri
:
G.O.P. MAHALLESİ SAHİL CADDESİ MEHMET AKİF ERSOY KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ N0: 40/A (MEZAT SALONU) GÖLBAŞI/ANKARA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GÖLBAŞI(ANKARA)
İCRA DAİRESİ
2017/832 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Gölbaşı İlçe, 647 Ada, TULUNTAŞ Mahalle/Köy, Parsel üzerinde herhangi bir yapı ve yapılaşma bulunmamaktadır. Geometrik şekil olarak çokgen şeklinde olup, eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Taşınmaz toplamda 34.000,00 M2 olup borçlunun hissesi 3/20 'dir. Taşınmaz imar parseli olup, tarla vasfındadır. Taşınmaza ulaşım sıcak asfalt yolla sağlanmakta olup, imar yoluna cephesi vardır. Taşınmazın değer takdirinde bölgede gayrimenkullere olan arz ve talep serbest piyasa rayiç değeri satış kabiliyeti bölgede yapılan araştırmalarda emsal alış/satış değerleri şehir merkezine ve ulaşım araçlarına yakınlığı topogratif ve coğrafik konumu tapusunda kayıtlı yüzölçümü imar durumu taşınmazın fiyat artışına/azalışına etki edebilecek tüm faktörler dikkate alınarak yapılan değerlemede :Kıymet taktirine konu tarla nitelikli taşınmazın hali hazır durumu itibariyle keşif tarihindeki edebilirlik birim değeri: 260,00 TL/m2 olarak tespit edilmiştir.
Gölbaşı İlçesi Tuluntaş Mahallesi 647 parselde kayıtlı toplam 34.000,00 M2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın 22.07.2017 keşif tarihi itibariyle edebilirilik toplam parsel değeri: 8.840.000,00 TL.
BORÇLU HİSSE DEĞERİ :(3/20) =8.840.000,00*3/20= 1.326.000,00TL.'dir.
Adresi : Ankara İl, Gölbaşı İlçe, 647 Ada, TULUNTAŞ Mahalle/Köy
Yüzölçümü : 34.000,00 M2 toplamdan borçlu hissesi 3/20'dir.
Arsa Payı :
İmar Durumu :Gölbaşı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2018 tarihli yazısında "Tarım Dışı Amaçla Kullanılması Uygun Görülen Alanlar" olarak belirlenmiş olup, Gölbaşı Belediye Meclisinin 04/06/2018 tarih ve 222 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara Büyükşehir Belediye MMeclisinin 12/08/2018 tarih ve 1360 sayılı kararı ile tadilen onaylanan Tuluntaş ve Koparan Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ve Yakın Çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı söz konusu plana ait onay işlemlerinin tamamlanmasına müteakip planın ilan edileceği hususları tespit edilmiştir.
Kıymeti : 1.326.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 18/12/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : G.O.P. MAHALLESİ SAHİL CADDESİ MEHMET AKİF ERSOY KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ N0: 40/A (MEZAT SALONU) GÖLBAŞI/ANKARA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/832 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR