AYVALIK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi

AYVALIK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872923
Şehir : Balıkesir / Ayvalık
Semt-Mahalle : NAMIK KEMAL MAH. / ALİBEYADASI
: 26324
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/512 talimat
Muhammen Bedeli
:
592852 TL
Birinci Satış Günü
:
28.11.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
24.12.2018 14:00
Satış Yeri
:
AYVALIK ADLİYE SARAYI EK BİNA AYVALIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI- AYVALIK / BALIKESİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
AYVALIK
İCRA DAİRESİ
2017/512 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : Balıkesir ili;Ayvalık ilçesi Namık Kemal Mah. Mezarlık mevkii Cilt : 26,Sayfa: 2446, Ada : 1356, Parsel: 15 de tapuya kayıtlı 26.324,65 m2 miktarında Tarla vasfındaki taşınmaz Borçluya ait 1/4 hissesi satılaracaktır )
NOT :TAŞINMAZYABANCI UYRUKLU KİŞİ VE TÜZEL KİŞİLERESATILAMAZ.
TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE TESBİTİ: Taşınmaz Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Namıkkemal Mah. 1356 ada 15 parsel de bulunmaktadır. Taşınmaz Tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde ağaç bulunmamaktadır.Taşınmazın toprak yapısı kumlu-tınlı toprak yasında %2 Eğimli 3083 sayılı yasaya göre sulanmayan , komşu parsellerin tamamında zeytin ağalarınınbulunduğutoprak ve iklim yapısının bölge ile aynı özelliği taşıdığı görülmektedir. Taşımazın tarla vasfında olması ve tarım ürünü ekilişi bulunmadığından zirai gelir yöntemine göre arazi değeri tespit edilmemiştir. Taşınmaz gelişmiş bölgelerde , piknik alanlarına yakın olması , turizm potansiyelinin yüksek olması , yerleşim yerlerine , ana yolayakın olması , Deniz manzaralı olması Denize 0 olması , yola cepheli olması , imar durumu özellikleride dikkate alınarak, taşınmazın toplam değeri 2.371,410.00 TLolup, kıymet taktirine konu hisse değeri 1/4 ü 592.852,50.- TL olarak tespit edilmiştir.
İMAR DURUMU : Ayvalik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 10/11/2017 tarih ve 11678sayılı yazısı iE Namıkkemal Mahallesi 1356 ada 15 parsel28/10.1989 tarih 795 sayılı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ile Onaylı Sit paftasında 1. Derece Doğal Sit Alanında kalmaktadır. Şekilnde bildirilmiştir.
Kıymeti : 592.852,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Bakanlar Kur.Kararı uyarınca Askeri yasak Böl ve Güvenlik Bölgesi içerisinde bulunmaktadır.Korunması gerekli Kültür Varlığı 18/07/1995 tarih 3487 yev.
1. Satış Günü : 28/11/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 24/12/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : AYVALIK ADLİYE SARAYI EK BİNA AYVALIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI- AYVALIK / BALIKESİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir.)Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK.127.maddesi uyarınca,ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ,varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresi olarak kabul edilir.Bunun dışında adres araştırması yapılmaz.gazetede ve elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/512 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR