TORBALI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00830629
Şehir : İzmir / Torbalı
Semt-Mahalle : PANCAR MAH. / PANCAR
: 2000
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 30.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/379 TLMT
Muhammen Bedeli
:
80000 TL
Birinci Satış Günü
:
28.08.2018 10:30
İkinci Satış Günü
:
27.09.2018 10:30
Satış Yeri
:
TORBALI ADALET SARAYI 3. KAT. SATIŞ ODASI TORBALI/İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TORBALI
İCRA DAİRESİ
2018/379 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


Tapu Kaydı :İzmir ili Torbalı ilççesi Pancar mah. Çiftlik mevkii, 49 Cilt, 4757 Sayfa, 314 Ada, 3 Parsel, 8.000,00 m2 yüzölçümlü TARLA (Taşınmazın 1/4 hissesi satışa konudur)
İmar Durumu: Torbalı Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 26.03.2018 tarih, 30597936-804.01-E.4491/5665 sayılı yazılarında: Söz konusu parselin bir kısmı yürürlükte olan
1/1000 ölçekli uygulama imar planında ?Sağlık Tesisi Alanı E: 1.00 Yençok: 3 Kat? bir kısmı ?Resmi Kurum Alanı E:1.00 Yençok 3 Kat? bir kısmı ?Dere ve Yol? olarak belirlenmiş olup: 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri gereği imar uygulaması yapılması gerekmektedir şeklinde belirtilmiştir.

TAŞINMAZIN KONUMU VE ÖZELLİKLERİ:

Kıymet takdiri yapılan taşınmaz; İzmir İli, Torbalı İlçesi, Pancar Mahallesi, Çiftlik Mevkii, 314 Ada, 3 Parsel no.lu 8.000,00 m2 Tarla nitelikli gayrimenkuldür. Taşınmaza; Ayrancılar Belde Merkezinden Pancar Yerleşim alanı merkezi yönüne Zeki Öztaş Caddesi üzerinde yaklaşık 3 km gittikten sonra, bu caddeden otoyola paralel, kuzeybatı yönüne devam eden yan yola girerek
500 m kadar sonra BİM depolarının önünden geçtikten sonar 700 m kadar tarla yollarından gittikten sonra, bu noktadan kuzey yönüne 250 m diğer parsellerin içinden geçilerek ulaşılmaktadır. Parsel kuzey ve kuzeybatı yönüne hafif eğimlidir. Geometri olarak dikdörtgen şekline sahiptir. Keşif tarihinde parsel üzerinde ekin ekilidir. Parsele yakın parseller üzerinde de ekin ekilidir. Parselin etrafı çevrili değildir. Elektrik ve suyu yoktur. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Torbalı Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan araştırmada kıymet takdiri yapılan taşınmaz ve civarındaki parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde olduğu, 3194 sayılı imar kanununun ilgili maddeleri gereği imar uygulaması yapılması gerektiği, İmar yollarının henüz açılmamış olduğu öğrenilmiştir. Taşınmazın yakın çevresinde kendisi ile benzer tarlalar yer almaktadır. Taşınmaz yaklaşık olarak; Pancar Mahallesi merkezine 5 km Ayrancılar Mahalle merkezine 4.5 km, Torbalı İlçe Merkezine 18 km mesafededir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

T.C. Torbalı İcra Müdürlüğü; İzmir ili, Torbalı ilçesi, Pancar Mahallesi, Çiftlik Mevkii, 314 Ada, 3 Parsel, 8.000,00m2 Tarla nitelikli taşınmazın kıymetinin tespit edilmesi talebi üzerine teşkil edilen heyetimizin mahallinde yaptığı incelemeler sonunda yukarıda belirtilen özellikleri tespit edilmiş olup ayrıca;
-Yerleşim ve sanayi alanlarına yakın olması,
-1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisine olması,
-Tarıma elverişli bir bölgede yer alması,
-Elektrik ve suyunun olmaması,
-Etrafının çevrili olmaması,
-İmar yollarının açılmamış olması,
-İmar planında bir kısmı sağlık tesis alanı, bir kısmı resmi kurum ve bir kısmının yolda kalması,
-Belediye hizmetlerinden faydalanmaması,
-Çok hisseli olması,
-Tüm hisseler üzerinde 2510 sayılı yasaya göre takyitlidir şerhi olması,
-Satişa konu taşınmaz hissesi üzerinde hacizler bulunması,
-Gayrimenkul alım-satım piyasasındaki daralma,
gibi olumlu ve olumsuz özellikleri göz önüne alınarak, ayrıca yakın çevredeki satılık benzer mülklerin alım-satım fiyatları araştırılarak yapılan değerlendirme neticesinde;
İzmir İli, Torbalı İlçesi, Pancar Mahallesi, 314 Ada, 3 parsel, Tarla nitelikli Taşınmazın değeri; 8.000,00 m2 x 40,00 TL/m2 = 320.000,00 TL (Üçyüzyirmibin Türk Lirası)
Satışı yapılahhissesi değeri: 2.000,00 m2 x 40,00 TL/m2 = 80.000,00 TL (Seksenbin Türk Lirası) olarak tahmin ve takdir edilmiştir.

Kıymeti : 80.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki gibidir

1. Satış Günü : 28/08/2018 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 27/09/2018 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI 3. KAT. SATIŞ ODASI TORBALI/İZMİR -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/379 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/06/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR