BODRUM 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi

BODRUM 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00828141
Şehir : Muğla / Bodrum
: 427
Yayınlandığı Gazeteler

YARIMADA 25.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/7228 ESAS
Muhammen Bedeli
:
42711 TL
Birinci Satış Günü
:
31.08.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
25.09.2018 11:00
Satış Yeri
:
1. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BODRUM
1. İCRA DAİRESİ

2016/7228 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 154 Ada, 1 Parsel, YAKA Mahalle/Köy, DEDELER Mevkii, Bodrum Tapu Müdürlüğünün hazırlamış olduğu 23.08.2016 tarih ve 17567 Yevmiye numaralı Takyidatlı Tapu kaydına göre Yaka mahallesi, Dedeler mevkii,154 ada,1 parselin 3/28 hissesi Abdulkadir oğlu Abidin EKİNCİ adına kayıtlıdır.
Bodrum Belediye Başkanlığından gelen 24.02.2017 tarih ve 13225515-310.05.02-731-3353-4391 sayılı imar durum belgesine parsel 26.12.2012 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından Onaylanan Aydın-Muğla ?Denizli Planlama Bölgesi 1/ 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında III.Derece Doğal Sit Alanı içerisinde ,Tarım arazisi Alanında kalmaktadır.
Bahse konu parsel Dereköy, Kavakderesi Mevkiinde, Çilek Caddesi üzerindedir. Dereköy den Yaka Mahallesine giden kısmen asfalt, kısmen stabilize toprak yola cepheli taşınmaz, %1-2 meyilli, etrafı dikenli telle çevrilidir.Taşınmazın doğu kenarında kızılçam ağaçları ve çalılıklar bulunmaktadır.Taşınmaz üzerinde 1 adet zeytin ve 1 adet fıstık çamı bulunmaktadır.Taşınmaz, kuş uçumu;Dereköy mahallesine 3 km, Yakaköy Mahallesine 1,75 km , Gümüşlük denizine 6 km, Bodrum Merkeze 11 km mesafededir.
Kıymetini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurularak bahse konu taşınmazın,bulunduğu yerin 1/1000 ölçekli imar planının olmaması,tarımsal yapısı,yol ve altyapı elektrik, şebeke suyu vs durumu, şehir merkezine mesafesi ve ulaşım, turizm merkezlerine yakınlığı değerini azaltan ve artıran etkenler dedikkate alındığında,keşiftarihi itibarı ile 1 m²değerinin 100,00.- TL (Yüz Türk Lirası) olabileceği kanaatına varılmış olup;
tamamının piyasa satış rayiç değerinin 3.986,36 x 100,00 TL/m² = 398.636,00-TL (Üç Yüz doksan sekiz bin altı yüz otuz altı Türk Lirası) edebileceği,borçluya ait 3/28 hissenin ise 398.636x (3/28) = 42.711,00-TL (Kırk İkibin yedi yüz on bir Türk Lirası) dır.
Yüzölçümü : 427,11 m2
İmar Durumu :Yukarıda yazılıdır
Kıymeti : 42.711,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 31/08/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 25/09/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : 1. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/7228 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/06/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR