ŞİLE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi

ŞİLE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00804942
Şehir : İstanbul / Şile
: 2008
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/291 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1025485 TL
Birinci Satış Günü
:
28.06.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
24.07.2018 11:00
Satış Yeri
:
Şile Kaymakamlık Binası Bodrum Kat Çaocağı Önü Şile/İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ŞİLE İCRA DAİRESİ

2017/291 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Karacaköy Mah. Köy Civarı Mevkii - Ada, 1629 Parsel. Taşınmazın tapu kaydında arsa olarak geçmektedir.Taşınmaz Şile İlçesi,doğu yönündedir. Şile-Ağva sahil ana yoldan,Ağva-Yeşilçay istikametinde, merkezden yaklaşık 20km mesafede,Karacaköy Mahallesi yerleşik alanı içindedir. Parsel Ana asfalt yola cepheli olup,kuzey yönden Karadeniz'e cephelidir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı ve tesis yoktur. Üzerinde ekonomik değerde ağaçlar vardır. Parsel cephe alınan yolda, elektrik,içme suyu,doğalgaz, kanalizasyon hizmetleri ile belediye çevre temizlik hizmetleri bulunmaktadır. Taşınmazın tapu kaydında arsa vasıflı 1629 parsel olduğu; kumlu-tınlı toprak yapısında, %5-10 eğimli, yarı geçirgen vasıfta olduğu ve hali hazırdakifındık ağaçları aşağıda belirtilmiştir.

CİNSİ YAŞI ADEDİ BİRİM FİYATI(TL) TOPLAM FİYATI (TL)
FINDIK 10 140 150,00 TL 21.000,00 TL

Parselin bulunduğu yerde halihazırda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmamaktadır.1/5000 ölçekli nazım imar planları onaylanmış olup,halen 1/1000 ölçekli uygulama imar planları tamamlanmak üzere aşamadadır. Parsel kuzey yönden Karadeniz?e manzaralıdır. Denize yaklaşık 2 km mesafededir. Parsel Güneyden ana asfalt yola,kuzeyden diğer yola cepheli konumdadır. Hertürlü alt yapısı vardır. Etrafında,Karacaköy Mahallesi yerleşik alanı içinde,iskan edilen meskenler vardır.Taşınmazın arsa m² birim değeri 500,00TL'dir. Arsa toplam değeri: 2.008,97 m². X 500,00 TL = 1.004.485,00 TL'dir.Ağaç Değeri:21.000,00 TL'dir. TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ : 1.025.485,00 TL'dir. Adresi : İstanbul İli Şİle İlçesi Karacaköy Mah. Köy Civarı Mevkii

1629 Parsel
Yüzölçümü : 2.008,97 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.11.2017 tarih ve 235407 sayılı imar durumu yazılarında; Şile,İlçesi,Karacaköy Mahallesi,1629 parsel sayılı taşınmaz,1/5000 ölçekli, 08.03.2016 tasdik tarihli Şile Doğu Sahil Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planında ; Kısmen imar yolunda,kısmen de “K1” rumuzlu KONUT ALANINDAkalmaktadır. Belediye arşivinde yapılan incelemede taşınmaza ait işlem dosyası bulunmamaktadır.”Denilmiştir.

Kıymeti : 1.025.485,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 28/06/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 24/07/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Şile Kaymakamlık Binası Bodrum Kat Çaocağı Önü Şile/İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK 127 Md. Göre Satış İlanı Tebliği : Adresleri tapuda kayıtlı olmayan ( mübrez tapu kaydında belirtilen ) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur, 7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/291 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/05/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR