TARSUS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık tarım arazisi

TARSUS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00620320
Şehir : Mersin / Tarsus
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 15.06.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/14 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
0 TL
Birinci Satış Günü
:
17.07.2017 13:30
İkinci Satış Günü
:
17.07.2017 13:50
Satış Yeri
:
Mersin ili Tarsus İlçesi Alifakı Köyü

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

TARSUS 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/14 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:

1-Mersin ili Tarsus ilçesi Alifakı köyü/Mahallesi 686 parselde 1.400,00 M2 tarlavasfında kayıtlı taşınmaz malın 28.000,00 TL.sı bedelle ve açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.
2-Mersin ili Tarsus ilçesi Alifakı köyü/Mahallesi 687 parselde 10.290,00 M2 tarlavasfında kayıtlı taşınmaz malın 205.800,00 TL.sı bedelle ve açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.
Taşınmazlar taban arazidir. Her iki taşınmazın eğimi yaklaşık olarak %1-2 aralığındadır. Derin bünyeli toprak yapısına sahiptir. Tarımsal olarak çok zengin olmayan orta derecede bitki besin elementlerinin olduğu, strüktürü iyi dolan bir toprak bünyesine sahiptir. Toprak yapısı ağırlıklı olarak kumlu olmakla birlikte killi ve tınlı toprak yapısı mevcuttur.
Her iki taşınmazın da 1/1000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli imar planı dışındadır. İmar parseli değildir. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadırlar. Taşınmazlar üzerinde mesken yoktur.Taşınmazların çevresinde mesken yada meskun yerler yoktur. Taşınmazların çevresinin tarım arazileri ile kaplıdır. Taşınmazların yol problemi yoktur. Taşınmazlar sulu tarım arazileridir.
Satış şartları :
1-Mersin ili Tarsus İlçesi Alifakı Köyü 686 Parsel sayılı taşınmazın ihalesi 17/07/2017 günü 13:30 - 13:40 arasında, Mersin ili Tarsus İlçesi Alifakı Köyü 687 parsel sayılı taşınmazın ihalesi 17.07.2017 tarihinde 17/07/2017 günü 13:50 - 14:00 arası İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu arttırmalarda muhammen kıymetin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17/08/2017 Günü, AYNI YER VE AYNI SAATLERDE ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın muammen bedelinin %50'sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/14 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/06/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR