KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık kargir ev ve tarla (çoklu satış)

KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876013
Şehir : İzmir / Kiraz
: 14003
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BAKIŞ 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/211 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
222770 TL
Birinci Satış Günü
:
20.11.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
20.12.2018 10:00
Satış Yeri
:
Cumhuriyet mah. GÜmüşsuyu Cd. No:2 - Kiraz

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KİRAZ
İCRA DAİRESİ
2017/211 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 no'lu taşınmazın özellikleri : İzmir İl, Kiraz İlçe, 209 Ada, 4 Parsel, OVACIK Mahalle, İzmir İli, Kiraz İlçesi, Ovacık Mahallesi, Balcı mevkiinde mevcut kadastronun 209 ada 4 parsel tapu kaydına göre tek katlı kargir ev ve tarla vasfında işlenmiştir. Parsel 14.003,36 m² yüzölçümündedir. Taşınmazın batı yönü kısmen yol kısmen komşu parsel ile çevrili, diğer yönleri yol ile çevrilidir. Kumlu-tınlı toprak yapısında, yaklaşık %12 eğimli, organik maddeleri orta, derinliği orta düzeyde arazi kullanım kabiliyeti bakımından 2.sınıf mutlak tarım arazisidir. Keşif günü itibariyle taşınmazın içerisinde herhangi bir ekili ürünün olmadığı, yazdan kalma Silajlık Darı sömeklerinin olduğu, ayrıca taşınmazın tarla sınırlarında dikili olan; yaklaşık 65 cm çevreli 4 adet kavak ağacı, 80cm çevreli 3 adet kavak ağacı, 100cm çevreli 2 adet kavak ağacı,40cm çevreli 14 adet kavak ağacı, yaklaşık 20 yaşında 14 adet ceviz ağacı, 8 yaşında 1 adet elma ağacı, 10 yaşında 2 adet erik ağacı, 60 yaşında üründeğeri olmayan 1 adet kestane ağacının olduğu tespit edildi. Taşınmaz kadastro yoluna cepheli olup içerisinde kendine ait sulama suyu ve elektriği bunmaktadır. Kiraz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.11.2017 tarih ve 80747147-4439 sayılı yazısı incelendiğinde 209 ada 4 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırlar dışında, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Tarım arazisi vasfında kalmaktadır. Parsel içerisinde dam mevcuttur. Tek katlı yığma yapıdır. Çatısı ahşap makas örtüsü kiremittir. Kapı ve penceresi ahşaptır. Bitişiğinde WC mevcuttur. Tavan kaplama kısmen mevcuttur. Oturumu 68,00m² dir. Parsel içerisinde tek katlı yığma ev mevcuttur.Oturumu 120,00m² dir. Dört oda,, bir salon, mutfak, banyo, WC şeklindedir. Kapılar ve pencereler kısmen ahşap kısmen pimapen doğramadır. Çatısı ahşap makas, örtüsü kısmen lamarina, kısmen kiremittir. Elektrik ve suyu mevcut kullanılmaktadır. Kısmen zemini teras şeklinde betondur. Güneş enerjisi mevcuttur. Malzeme ve işçilik vasattır. Borçlu'nun hissesi 1/2 olup borçlu hissesi satılacaktır. Taşınmazın muhammen bedeli 131.025,20 TL( Yalnız Yüz otuz bir bin yirmi beş Türk Lirası yirmi kuruş'tur.) KDV oranı %18'dir.
1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 20/12/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Cumhuriyet mah. GÜmüşsuyu Cd. No:2 - Kiraz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 no'lu taşınmazın özellikleri :İzmir İl, Kiraz İlçe, 163 Ada, 3 Parsel, OVACIK Mahalle, İzmir İli, Kiraz İlçesi, Ovacık Mahallesi, Akalan mevkiinde mevcut kadastronun 163 ada 3 parsel tapu kaydına göre tek katlı kargir ev dam ve tarla vasfında işlenmiştir. Parsel 14.036,67m² yüzölçümündedir. Taşınmazın kuzeyi yol olup, diğer yönleri komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında, organik maddeleri ve derinliği az, yaklaşık %10 eğimli olup 2. sınıf mutlak tarım arazisidir. Keşif günü itibariyle taşınmaz içerisinde ekili herhangi bir ürünün olmadığı tespit edildi. Ayrıca taşınmaz içerisinde muhtelif yerlerde dikili olan yaklaşık 10 yaşında 2adet ayva ağacı, 6 yaşında 1 adet ceviz ağacı, 10 yaşında 2 adet kiraz ağacı, 15 yaşında 1 adet kiraz ağacı, 15 yaşında 1 adet ceviz ağacı, 4 yaşında 6 adet elma ağacı,6 yaşında 7 adet elma ağacı, 20 yaşında 2 adet kiraz ağacı, 30 yaşında 1 adet elma ağaçlarının olduğu görüldü. Kiraz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.11.2017 tarih ve 80747147-4439 sayılı yazısı incelendiğinde 163 ada 3 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırlar dışında, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Tarım arazisi vasfında kalmaktadır. Parsel üzerinde tek katlı yığma dam mevcuttur. Duvarlar tuğla, çatısı ahşap makas, örtüsü kiremittir. Kapısı basit profil pencereler yoktur. Natamam durumdadır. Sıvası yoktur. Oturumu 110,00m² dir. Parsel içerisinde tek katlı yığma ev mevcuttur. Duvarlar taş, çatısı ahşap makas, örtüsü kiremittir. Kapı ve pencereler basit ahşaptır. Elektrik ve suyu mevcut kullanılmaktadır. İki oda, bir salon, mutfak banyo şeklindedir. Kısmen dış sıva mevcuttur. WC avludadır. Duvarlar tuğla örtüsü kiremittir. Oturumu 72,00 m² dir. Ayrıca parsel içerisinde yine dam mevcuttur. Oturumu 120,00m² dir. Duvarlar taş, çatısı ahşap makas, örtüsü kiremittir. Kapı ve pencereler basit ahşaptır. Sıvasızdır. Eski ve bakımsızdır.Taşınmazın muhammen bedeli : 222.770,04TL dir.( Yalnız İki yüz yirmi iki bin yedi yüz yetmiş Türk Lirası, dört kuruş'tur.) KDV Oranı :%18

1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 20/12/2018 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Cumhuriyet Mah. Gümüşsuyu Cd No:2 - Kiraz

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Ancak artırma esnasında nispetsiz artırma yapılması halinde (elektronik olarak yapılan artırma hariç) İ.İ.K. 114/2 maddesine göre artırmanın tarzı Müdürlüğümüzce değiştirilebilecektir. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde ve Müdürlüğümüzce uygun görüldüğünde veya re'sen (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
3- Maliye bakanlığının KDV genel tebliği uyarıncaKDV bedeli ihale bedeli ile birlikte veya bir sonraki gün mesai sonuna kadar beyan edilerek ihale alıcısı tarafından yatırılması zorunludur, aksi takdirde ihale kararı kaldırılacaktır. KDV'den istisna olan hükümler mahfuzdur.1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7-İ.İ.K. 127. maddesi gereğince İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçecektir.
8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/211 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/10/2018
İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR