KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık kargir ev dam ve tarla

KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876029
Şehir : İzmir / Kiraz
Semt-Mahalle : SOLAKLAR MAH. / KİRAZ
: 22361
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/64 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
275998 TL
Birinci Satış Günü
:
20.11.2018 10:20
İkinci Satış Günü
:
20.12.2018 10:20
Satış Yeri
:
Cumhuriyet Mah. Gümüşsuyu Cd. No:2 - Kiraz

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KİRAZ
İCRA DAİRESİ
2018/64 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :İzmir İli Kiraz İlçesi Solaklar Mahallesi, Koçkıran Mevkii 144 ada 11 parsel nolu taşınmaz, Parsel alanı 22.361,44 m² olup,tapu kaydına göre tek katlı kargir ev dam ve tarla vasfındadır.Taşınmazın doğusu ve güneyi yol olup diğer yönleri komşu parseller ile çevrilidir. Mesken nitelikli yapılardan kadastroda görünen yapı 108.20 m² taban alanlıdır. Yığma tarzda taş malzemeden imal edilmiştir. Dört oda ve antre şeklinde düzenlenmiştir. Pencere doğramaları ve iç kapılar ahşap malzemeden, giriş kapısı demir profil malzemeden imal edilmiştir.Yapının üzeri ahşap çatı ve kiremit ile örtülüdür. Banyo ve tuvalet dışarıdadır. Yapı sıvalı ve boyalı durumdadır, keşif günü itibarı ile kullanılmakta idi.Mesken nitelikli yapının kuzey-doğu cephesinde, yapıya bitişik olarak taş malzemeden yığma tarzda imal edilmiş 58.30m² hayvan damı yer almaktadır. Ahşap çatı üzeri kiremit örtüsü ile örtülüdür. Elektrik ve içme suyu şebeke hattı imkanlarından faydalanan taşınmaz keşif tarihi itibariyle kullanılmaktadır.Fiili durumda da tapu kaydındaki özelliğini korumakta olan taşınmaz kumlu-tınlı ve hafif taşlıtoprak yapısında, organik maddeleri ve derinliği az , yaklaşık %20 eğimli, 2. sınıftarım arazisidir.Taşınmaz içerisinde 80m derinlikte olduğu belirtilen kalem pompanın olduğu görüldü. Buna istinaden taşınmaz içerisinde taşınmaz içerisinde yaklaşık 1/3 üne yakın kısmının buradan sulama yapılarak sulama ihtiyacının karşılanacağı tespit edildi. KDV oranı %18 dir. Muhammen Bedeli: 275.998,95 TL'dir. İmar Durum, Kiraz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 05.03.2018 tarih ve 80747147-1060 sayılı yazısı incelendiğinde 144 ada 11 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı sınırları dışında olduğu, İzmir-Manisa Planlama bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Tarım Arazisi vasfındadır

1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 20/12/2018 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Cumhuriyet Mah. Gümüşsuyu Cd. No:2 - Kiraz

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Ancak artırma esnasında nispetsiz artırma yapılması halinde (elektronik olarak yapılan artırma hariç) İ.İ.K. 114/2 maddesine göre artırmanın tarzı Müdürlüğümüzce değiştirilebilecektir. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde ve Müdürlüğümüzce uygun görüldüğünde veya re'sen (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
3- Maliye bakanlığının KDV genel tebliği uyarınca KDV bedeli ihale bedeli ile birlikte veya bir sonraki gün mesai sonuna kadar beyan edilerek ihale alıcısı tarafından yatırılması zorunludur, aksi takdirde ihale kararı kaldırılacaktır. KDV'den istisna olan hükümler mahfuzdur.1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7-İ.İ.K. 127. maddesi gereğince İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçecektir.

8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/64 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR