FİNİKE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık bahçe (hisseli satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00845488
Şehir : Antalya / Finike
: 16300
Yayınlandığı Gazeteler

FİNİKE AKDENİZ 30.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/419 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
122022 TL
Birinci Satış Günü
:
19.09.2018 10:25
İkinci Satış Günü
:
18.10.2018 10:25
Satış Yeri
:
FİNİKE ADALET SARAYI- İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
FİNİKE
İCRA DAİRESİ

2017/419 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilirkişi raporuna göre ; Antalya ili,, Finike ilçesi, , Hasköy mah,256 noluparsel Kolaklar mevkiine kain16.300,00m2 yüzölçümünde olup Narenciye Bahçesi vasfında görünmektedir. Parsel üzerinde Borçlunun hissesi 19/162 dır. borçlununhissesine düşen m2 ise16300 x 19/162= 1.911,73m² dir. Parsel Finike belediyesi sınırları içinde yol kenarı ort 30 m derinlikteki kısmı Ayrık nizam 2katlıkonut alanı geri kalan büyük kısmı Tarımsal niteliği korunacak alan içinde yer almaktadır. Konut alanı kısımlarında Yola terki bulunmaktadır. Parsel kumlu tınlı toprak yapısında sulanabilir tarım alanıdır. Ort %1-3 arazi eğimindedir. Ulaşım asfalt ve toprak yollarla sağlanmaktadır. Kadastral yola sahiptir.
Kıymeti : 122.022,46 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki şerhler
1. Satış Günü : 19/09/2018 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 18/10/2018 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri : FİNİKE ADALET SARAYI- İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde veya re'sen (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
3- Maliye bakanlığının KDV genel tebliği uyarıncaKDV bedeli ihale bedeli ile birlikte veya bir sonraki gün mesai sonuna kadar beyan edilerek ihale alıcısı tarafından yatırılması zorunludur, aksi takdirde ihale kararı kaldırılacaktır.1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7-İ.İ.K. 127. maddesi gereğince İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçecektir.
8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/419 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/07/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR