ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa

ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00346955
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 02.06.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ
Dosya No
:
2015/12725 ESAS
Muhammen Bedeli
:
289,748 TL
Birinci Satış Günü
:
13.07.2016 14:00
İkinci Satış Günü
:
10.08.2016 10:00
Satış Yeri
:
MELTEM MAH. ANTALYA ADALET SARAYI 1. KAT 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ KORİDORDA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ
2015/12725 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Taşınmazın Tapu Kaydı : Antalya ili, Kepez ilçesi, Kirişçiler köyü, 190 ada, 4 parsel 5.794,97 m2 yüzölçümlü , Tarla vasıflı Taşınmaz.
Özellikleri : 190 Ada, 4 Nolu Parsel: Kirişçiler köyünde, Kirişçilerden, Kızıllı köyüne giden asfalt yolun batısında kalmaktadır. Asfalt yola mesafesi yaklaşık 1500 mt. dir. Kirişçiler köyünün kuzeyinde bulunmaktadır. Kirişçiler köyüne mesafesi yaklaşık 2500 mt. dir. Bulunduğu yere elektrik ve su hattı getirilmemiştir.Kıymet takdir işlemi esnasında, Kıymet takdirine konu parsel üzerinde yapı ve tesis bulunmadığı tespit edilmiştir. Topoğrafik yapısı taşlık ve çalılık durumdadır. Satışa konu parsel imar planı dışında olduğundan tarla vasfındadır.
Kıymet takdirine konu parselin, mevkii, konumu, imar durumu, diğer vasıflan, mahalli alım satım sürüm rayiçleri dikkate alındığında, Tarla m2 si 50,00 ( ElliTürkLirası ) dır. 190 ADA 4 NOLU PARSELİN TAMAMININ TARLA DEĞERİ : 5794,97m2 x 50,00 / m2 = 289.748,50 TL. dir.
İmar Durumu : Dosya İçinde Bulunan Antalya Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım
Müdürlüğünün 28.12.2015 Tarih ve 4311 / 32656 sayılı cevabi yazısında ; Antalya İli, Kepez İlçesi, Kirişçiler Köyü, 1319 Parsel, 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Denilmektedir.
Kıymeti : 289.748,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tarım Müdürlüğü tarafından konulan 3083 Sayılı Yasanın 13.maddesi gereğince kısıtlıdır Şerhi bulunmaktadır. ( Kepez tapu müdürlüğünün 18/03/2014 tarih ve Yev. 10797 yev. İle konulmuştur. )
Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 22/04/2016 tarih , 1445 sayılı cevabi yazısında " satışa konu taşınmazın hiçbir şekilde bölünmeme kaydı ve şerh beyanı ile birlikte cebri icra yoluyla satışında 3083 Sayılı Sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair tarım reformu Kanunu açısından sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.
1. Satış Günü : 13/07/2016 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 10/08/2016 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : MELTEM MAH. ANTALYA ADALET SARAYI 1. KAT 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ KORİDORDA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını,,, ve -satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmgzsa^atış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/12725 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/05/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR