BEYKOZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 1876 m² bahçe

BEYKOZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874668
Şehir : İstanbul / Beykoz
Semt-Mahalle : ÇİFTLİK MAH. / ÇAVUŞBAŞI
: 1876
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/794 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
940000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.11.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
11.12.2018 14:00
Satış Yeri
:
Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi Beykoz İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BEYKOZİCRA DAİRESİ

2018/794 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, 1591 Ada, 63 Parsel, ÇİFTLİK Mahalle/Köy, BAHÇE Nolu Bağımsız Bölüm Çiftlik Mahallesi Sabah Sokağı 1591 ada 63parsel Beykoz /İSTANBUL adresindeki taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, ÇiftlikMahallesinde konumlu bahçe vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz kullanılmamaktadır. Üzerinde herhangi bir yapı mevcut değildir.Taşınmaz Güney doğudan Sabah Sokak cephelidir. Diğer yönlerde sınırları komşu parsellere cephelidir. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle boş parseller ve konut amaçlı yapılaşma ve mezarlık arazisi söz konusudur. Yapılaşmanın düşük yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar orta mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, yerleşim alanı olarak kullanılmakta olup altyapı mevcuttur. Toplu taşıma araçları ile ulaşım mümkündür.1.876,28 m² alanlı bahçe vasıflıdır.Üzerine herhangi bir yapı mevcut değildir. Az eğimli yapıdadır. Taşınmazın yüzeyi ham topraktır. Herhangi bir ekonomik kullanımı mevcut değildir. Yola cephesi mevcut değildir. İçerisinde doğal bitki örtüsü ve ağaçlar mevcuttur. Sınırları sahada yaklaşık 1.50 m. yükseklikte taş duvar ile çevrilidir. Yamuğa Benzer şeklinde geometrik yapıdadır.Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü de yapılan şifahi incelemede değerlemeye konu taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 13.02.2009 tarihinde aldığı 103 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamındaİçme suyu havzası içerisinde Kısa mesafeli koruma alanı ve Yapı yasağı olan alan ile Tarım Alanı olarak ayrılan alan içerisinde kaldığı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planıve 1/1000Uygulama İmar Planı bulunmadığı tespit edilmiştir. -100.000 ölçekli plan leke çalışması niteliğinde olup alt ölçek planların yapılması ile imar durumu netlik kazanacaktır. İmar koşulları içme suyu havzalarının korunması ve kontrolüne ilişkin mevzuat göz önünde bulundurularak alt ölçekli planlarda belirlenmektedir.İstanbul İli Beykoz İlçesi, Çiftlik Mahallesi , 1591 ada 63parsel sayılı 1.876,28m² miktarlı bahçe vasıflı taşınmazın 1/2 hissesinindeğeri 940.000-TL (DOKUZYÜZKIRKBİNTÜRKLİRASI) kıymet takdir edilmiştir.
Yüzölçümü : Bahçe Nitelikli1.876,28 m2

Kıymeti : 940.000,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 13/11/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 11/12/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi Beykoz İstanbul

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/794 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR